Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Komunikaty i ogłoszenia

Treść strony

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

 • autor informacji: Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
  data wytworzenia: 2019-08-23
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-09-13 12:28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2019-09-05
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-09-11 15:29

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Anna Broniarska
  data wytworzenia: 2019-08-30
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-08-30 10:18

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem, Szkoła Podstawowa w Ruścu

 • autor informacji: Marek Dołęga
  data wytworzenia: 2019-08-30
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-08-30 10:19

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem, Szkoła Podstawowa w Nadarzynie

 • autor informacji: Izabela Bogusiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-30
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-08-30 10:16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2019-08-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-08-29 13:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-08-28 15:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r. o planowanych polowaniach zbiorowych

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2019-08-12
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-08-12 17:01

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 6 sierpnia 2019 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2019-08-06
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-08-09 13:48

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem - Szkoła Podstawowa w Kostowcu

 • autor informacji: Magdalena Fertacz
  data wytworzenia: 2019-08-09
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-08-09 09:58

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-07-29 11:30

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 lipca 2019 r.

 • autor informacji: Artur Rychlewski
  data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-07-18 15:11

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Anna Broniarska
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-07-12 09:15

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2019-06-21
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-06-24 14:35

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 5 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2019-06-05
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-06-13 15:52

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 07 czerwca 2019 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 07 czerwca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Leszek Skrzypczak
  data wytworzenia: 2019-06-07
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-06-07 08:56

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie i Warszawie-Żoliborzu i Sądzie Okręgowym w Warszawie, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do Rady Gminy Nadarzyn z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
- do Sądu Okręgowego w Warszawie - 1 ławnika,
- do Sądu Rejonowego w Warszawie-Żoliborzu - 1 ławnika,     
= do Sądu Rejonowego w Pruszkowie - 1 ławnika.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-05-31 12:17

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2019 r.

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2019-05-23
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-05-24 12:26

Informacja o wyniku przetargu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2019 r.

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-05-16 11:49

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Anna Broniarska
  data wytworzenia: 2019-05-10
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-05-10 11:19

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie

 • autor informacji: Anna Rudecka
  data wytworzenia: 2019-05-10
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-05-10 09:04

III pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2019-04-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-04-29 13:59

II pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Anna Broniarska
  data wytworzenia: 2019-04-19
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-04-19 11:52

I pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

Zawiadomienie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 kwietnia 2019 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-04-15 13:18

Decyzja nr 51/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 • autor informacji: Starosta Pruszkowski
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-04-11 10:07

Ogłoszenie

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2019

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 5 kwietnia 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - ogłoszenie z dnia 18 marca 2019 r.

 • autor informacji: Artur Rychlewski
  data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-04-03 12:00

Zawiadomienie Starosty Pruszkowskiego z dnia 26.03.2019 r.

 • autor informacji: Starosta Pruszkowski
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-03-29 11:55

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Mateusz Sielski
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-03-28 13:36

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w użyczenie

 • autor informacji: Magdalena Fertacz
  data wytworzenia: 2019-03-08
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-03-08 09:03

Nieodpłatna pomoc prawna - lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 • autor informacji: Starosta Pruszkowski
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-03-06 14:39

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor informacji: Anna Broniarska
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-02-27 16:21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosty Pruszkowskiego z dnia 01.02.2019 r.

 • autor informacji: Starosta Pruszkowski
  data wytworzenia: 2019-02-01
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-02-12 15:45

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie

 • autor informacji: Anna Broniarska
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-02-08 10:52

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Anna Broniarska
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-01-25 12:35

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Magdalena Fertacz
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-01-25 11:26

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 02.01.2018 r.

 • autor informacji: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-01-08 14:15
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-08 14:16

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Anna Broniarska
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-12-21 09:41

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Anna Broniarska
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-12-14 12:27

Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2018 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-11-29 13:13

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 • autor informacji: Komisarz Wyborczy
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-11-29 09:38

Ogłoszenie

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2018

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Kamila Klincewicz
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-11-26 12:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 23.11.2018 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-11-23 14:20

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem - SP Rusiec

 • autor informacji: Marek Dołęga
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-11-23 10:46

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie

 • autor informacji: Anna Rudecka
  data wytworzenia: 2018-11-23
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-11-23 09:38

Obwieszczenie z dnia 19 listopada 2018 r.

o postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Beata Wypych-Bilińska
  data wytworzenia: 2018-11-16
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-11-16 12:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 listopada 2018 r.

 • autor informacji: Sylwia Łazowska
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-11-14 11:40

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-11-06 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 5 października 2018 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2018-10-05
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-10-09 14:46

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem - Szkoła Podstawowa w Nadarzynie

 • autor informacji: Kamila Klincewicz
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-10-08 15:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 01.10.2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem - Szkoła Podstawowa w Nadarzynie

 • autor informacji: Izabela Bogusiewicz
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-09-28 12:45

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-09-27 14:48

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Beata Wypych-Bilińska
  data wytworzenia: 2018-09-14
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-09-14 10:36

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Magdalena Fertacz
  data wytworzenia: 2018-09-14
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-09-14 10:35

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 03.09.2018 r.

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 • autor informacji: Agata Sierputowska
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-08-31 13:54

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 31.08.2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-08-30 14:09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

 • autor informacji: Beata Wypych-Bilińska
  data wytworzenia: 2018-08-24
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-08-24 10:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 21 sierpnia 2018 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-08-22 14:12

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2018 r.

 • autor informacji: Minister Inwestycji i Rozwoju
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-08-21 09:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 06.08.2018 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-08-06 16:13

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

 • autor informacji: Minister Inwestycji i Rozwoju
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-08-03 13:24

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r.

 • autor informacji: Marszałek Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-08-03 09:40

Informacja o wyniku przetargu

najem stołówki w SP Rusiec

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27.07.2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

 • autor informacji: Beata Wypych-Bilińska
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-07-20 10:15

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2018 r.

 • autor informacji: Marszałek Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2018-07-13
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-07-17 15:04

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 17.07.2018 r.

przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem stołówki szkolnej wraz z zapleczem kuchennym i wyposażeniem o powierzchni 595,92 m2 znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-07-13 12:27

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-07-10 14:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 3 lipca 2018 r.

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 czerwca 2018 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-07-02 15:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27.06.2018 r.

o wydaniu decyzji z dnia 27.06.2018 r. znak GG.6733.1.2018.KL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2018 r.

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2018-06-11
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-06-21 15:31

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2018 r.

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2018-06-11
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-06-21 15:31

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-06-21 15:04
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-21 15:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 08.06.2018 r.

o postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 08.06.2018 r.

o postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Beata Wypych-Bilińska
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-06-08 11:32

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2018 r.

 • autor informacji: Marszałek Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-05-30 11:06
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 11:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-05-24 14:28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 maja 2018 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-05-21 11:41

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 maja 2018 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-05-21 11:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 9 maja 2018 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 07.05.2018 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2018-05-07
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-05-08 15:38

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-05-04 10:58

Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.

 • autor informacji: Marszałek Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-05-04 10:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 24.04.2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-04-19 10:26

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11.04.2018 r.

 • autor informacji: Marszałek Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2018-04-11
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-04-16 12:35
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 12:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 13.04.2018 r.

o postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29.03.2018 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-03-29 14:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29.03.2018 r.

 • autor informacji: Zuzanna Cieniuszek
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-03-29 13:42

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-03-22 13:23

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 21.03.2018 r.

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Informacja Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 19.03.2018 r.

 • autor informacji: Joanna Kunicka
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-03-20 11:15

Ogłoszenie

podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla przedszkoli

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-03-07 13:43

Decyzja Nr 4/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 19 lutego 2018 r.

 • autor informacji: Marzena Kucharska
  data wytworzenia: 2018-02-19
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-03-02 14:47
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-02 14:48

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 02.03.2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 26 lutego 2018 r.

 • autor informacji: Zuzanna Cieniuszek
  data wytworzenia: 2018-02-26
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-02-26 17:31

Wykaz pomieszczeń do oddania w najem - SP Rusiec

 • autor informacji: Marek Dołęga
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-02-16 10:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 15 lutego 2018 r.

 • autor informacji: Zuzanna Cieniuszek
  data wytworzenia: 2018-02-15
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-02-16 10:41

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 05 lutego 2018 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-02-15 11:55

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 stycznia 2018 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-02-07 12:44

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 stycznia 2018 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-02-07 12:43

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-02-06 13:43

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Dariusz Zwoliński
  data wytworzenia: 2018-02-02
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-02-02 15:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2018 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2018-01-23
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-01-23 15:45

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem - Szkoła Podstawowa w Ruścu

 • autor informacji: Marek Dołęga
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-01-12 12:03

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem - Szkoła Podstawowa w Ruścu

 • autor informacji: Marek Dołęga
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-01-12 12:02

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem - Szkoła Podstawowa w Nadarzynie

 • autor informacji: Izabela Bogusiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-01-12 12:00

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 • autor informacji: Minister Infrastruktury i Budownictwa
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-01-04 10:40

Zawiadomienie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2017 r.

 • autor informacji: Anna Rodkiewicz
  data wytworzenia: 2017-12-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2018-01-02 13:39

Ogłoszenie Starosty Pruszkowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r.

 • autor informacji: Starosta Pruszkowski
  data wytworzenia: 2017-12-27
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-12-29 13:52

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-12-21 13:49

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 • autor informacji: Minister Infrastruktury i Budownictwa
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-12-21 12:49

Ogłoszenie

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla przedszkoli

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego z dnia 5 grudnia 2017 r.

 • autor informacji: Starosta Pruszkowski
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-12-08 13:55

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Magdalena Fertacz
  data wytworzenia: 2017-12-08
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-12-08 13:51

Zawiadomienie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 1 grudnia 2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-12-04 15:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 16 listopada 2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-12-01 12:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor informacji: Beata Wypych-Bilińska
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-12-01 10:21

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie - SP Młochów

 • autor informacji: Anna Rudecka
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-12-01 10:16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-11-30 09:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-11-29 13:29

Informacja o wyniku przetargu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 • autor informacji: Minister Infrastruktury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-11-17 11:35

Podatki lokalne - zmiany od 2018 roku

informacja w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-10-27 09:18

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 19.10.2017 r.

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 16 października 2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-10-17 16:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 16 października 2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-10-17 16:09

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego z dnia 13.10.2017 r.

 • autor informacji: Starosta Pruszkowski
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-10-17 12:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Anna Rodkiewicz
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-10-13 11:28

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-10-13 11:05

Informacja o wyniku przetargu

na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem pałacu i oficyny w zespole pałacowo - parkowym w Młochowie

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 • autor informacji: Minister Infrastruktury i Budownictwa
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-10-10 14:39

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 • autor informacji: Minister Infrastruktury i Budownictwa
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-10-10 14:38

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2017-10-06
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-10-06 14:27

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-09-28 10:51

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 września 2017 r.

 • autor informacji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-09-19 11:55

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Magdalena Fertacz
  data wytworzenia: 2017-09-15
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-09-15 09:33

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.09.2017

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-09-14 14:11

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 • autor informacji: Minister Infrastruktury i Budownictwa
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-09-12 14:31

Przetarg pisemny nieograniczony

na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem pałacu i oficyny w zespole pałacowo - parkowym w Młochowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-09-01 09:12

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - ustalenie odszkodowania

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-08-29 10:59

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2017-08-24
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-08-24 11:34

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 - Wolica

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-16 14:22

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 - Urzut

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-16 14:22

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 - Stara Wieś

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-16 14:22

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 - Rusiec

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-16 14:22

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 - Nadarzyn

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-16 14:22

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 - Krakowiany

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-16 14:22

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 - Krakowiany

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-16 14:22
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-16 14:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 16.08.2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-08-16
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-16 14:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2017-08-11
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-11 12:16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-08 14:39

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-04 09:23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-08-04 09:22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2017-07-21
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-07-21 12:57

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2017-07-21
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-07-21 12:55
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-21 12:55

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 17.07.2017 r.

 • autor informacji: Marzena Kucharska
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-07-20 12:18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-06-23 09:54

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-06-23 08:44

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 23.06.2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Ogłoszenie

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla przedszkoli

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 maja 2017 r.

 • autor informacji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-05-23
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-05-30 14:58

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-05-25 13:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 04.05.2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-05-04
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-05-05 11:24

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28.04.2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 24.04.2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-04-25 10:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-04-07 10:33

Zawiadomienie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 24 marca 2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-03-24
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-03-24 10:27

Ogłoszenie

podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla przedszkoli

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14.03.2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-03-14 13:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 3 marca 2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-03-03 12:22

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13.02.2017 r.

 • autor informacji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-02-20 16:45

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2017-02-08
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-02-08 15:29

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

drukuj (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa)

 • autor informacji: Minister Infrastruktury i Budownictwa
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-02-07 12:53

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23.01.2017 r.

drukuj (Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23.01.2017 r.)

 • autor informacji: Marszałek Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-02-03 14:34

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 03.02.2017 r.

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 03.02.2017 r.)

 • autor informacji: Katarzyna Dombska
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-02-03 08:06

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27.01.2017 r.

Wójt Gminy Nadarzyn zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 679/4 i 680/6 o łącznej powierzchni 6159 m2 opisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00082835/7.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Anna Rodkiewicz
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-01-27 10:26
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 10:26

Pismo Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 3 stycznia 2017 r.

 • autor informacji: Generalny Konserwator Zabytków
  data wytworzenia: 2017-01-03
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-01-24 14:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20 stycznia 2017 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2017-01-20
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-01-23 14:03

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20.01.2017 r.

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 13.01.2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn

Ogłoszenie

utworzenie pętli autobusowej wraz z parkingiem "Parkuj i jedź"

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r.

 • autor informacji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-12-23 10:14

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2016 r.

 • autor informacji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-12-22 11:17

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 grudnia 2016 r.

 • autor informacji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-12-22 11:15

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2016 r.

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-12-16 12:59

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem - SP Rusiec

 • autor informacji: Marek Dołęga
  data wytworzenia: 2016-12-16
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-12-16 10:12

Informacja dla Mieszkańców

zmiany podatkowe na rok 2017

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r.

 • autor informacji: Minister Infrastruktury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-12-02
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-12-09 11:13

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem - SP Nadarzyn

 • autor informacji: Dariusz Zwoliński
  data wytworzenia: 2016-12-02
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-12-02 11:55

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem - SP Kostowiec

 • autor informacji: Magdalena Fertacz
  data wytworzenia: 2016-12-02
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-12-02 11:53

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Marianna Przywoźna
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-12-01 13:57

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r.

 • autor informacji: Minister Infrastruktury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-11-25 16:01

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Jarosław Wołkowycki
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-11-25 10:00

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Izabela Bogusiewicz
  data wytworzenia: 2016-11-18
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-11-18 08:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 9.11.2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-11-10 09:38

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor informacji: Anna Rodkiewicz
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-11-04 09:59

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 • autor informacji: Minister Infrastruktury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-10-27 15:02

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2016-10-21
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-10-21 11:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 17.10.2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-10-18 14:40

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 07.10.2016 r.

o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2016-10-07
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-10-07 11:57

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28.09.2016 r.

 • autor informacji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-10-04 11:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 19.09.2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-09-19
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-09-20 12:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 16.09.2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-09-16 13:51

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 września 2016 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-09-12 17:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 8 września 2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-09-08
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-09-09 12:14

Zawiadomienie o terminie zebrania wiejskiego zwołanego w celu wyboru Sołtysa Parol

 • autor informacji: Edyta Gawrońska
  data wytworzenia: 2016-09-07
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-09-07 11:44
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 11:45

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016 r.

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2016-08-12
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-08-22 14:23
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-22 14:23

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 sierpnia 2016 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-08-08
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-08-16 14:17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 sierpnia 2016 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-08-08
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-08-16 14:15

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Beata Wypych
  data wytworzenia: 2016-08-12
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-08-12 09:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 sierpnia 2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-08-10
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-08-10 15:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 8 sierpnia 2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-08-08
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-08-08 16:01

Zawiadomienie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 sierpnia 2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-08-04
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-08-04 15:11

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 lipca 2016 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-07-25
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-08-03 10:00

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Anna Rodkiewicz
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-07-29 08:49

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-07-07
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-07-13 12:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 08.07.2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-07-08
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-07-12 14:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 6 lipca 2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-07-06
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-07-06 14:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 05.07.2016 r.

w sprawie wydania decyzji Nr 5/2016 z dnia 05.07.2016 r. znak UA.6733.4.2016.ZC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20.06.2016 r.

dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej komory redukcyjnej z zaworem redukcyjnym na istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej w obszarze drogi gminnej stanowiącej działkę nr ew. 222 – ul. Południowa we wsi Stara Wieś

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2016 r.

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-06-13 10:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 07.06.2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-06-07
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-06-07 15:20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.05.2016 r.

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-06-06 16:14
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-06 16:15

Informacja o zatrudnieniu pracownika na zastępstwo na stanowisku ds. księgowych w Referacie Realizacji Budżetu

 • autor informacji: Edyta Gawrońska
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-05-31 15:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 23.05.2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-05-23
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2016-05-24 15:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 19 maja 2016 r.

 • autor informacji: Krzysztof Pietrzykowski
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-05-20 09:56

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 13.05.2016 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na zał. graficznym nr 4

Obwieszczenie z dnia 12.05.2016 r.

o postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89502
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-13 12:28

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1956458
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-13 12:28

Stopka strony