Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.nadarzyn.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 128/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 127/2020

w sprawie powołania komisji dokonującej oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Nadarzyn w 2021 roku w zakresie: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 126/2020

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 125/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi Biura Rady Gminy i Archiwum

Zarządzenie Nr 124/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2019 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy Nadarzyn oraz powołania stałej Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 123/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. promocji i rozwoju

Zarządzenie Nr 122/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Nadarzyn w 2021 roku w zakresie: 1.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 121/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 120/2020

w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 119/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. obsługi Biura Rady Gminy i Archiwum

Zarządzenie Nr 118/2020

w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

Zarządzenie Nr 117/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 105/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionego zarządzeniem nr 16/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20 lutego 2020 r. dotyczącego scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nadarzyn i jej jednostkach budżetowych.

Zarządzenie Nr 116/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2030

Zarządzenie Nr 115/2020

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do pełnienia funkcji MDR Oficera w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 114/2020

w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Zarządzenie Nr 113/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 112/2020

w sprawie regulaminu przyznawania Patronatu przez Wójta Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 111/2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy w roku 2020

Zarządzenie Nr 110/2020

w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii A20 oraz serii B20 Gminy Nadarzyn ("obligacje komunalne")

Zarządzenie Nr 109/2020

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2021

Zarządzenie Nr 108/2020

w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2021 - 2030

Zarządzenie Nr 107/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 106/2020

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 105/2020

w sprawie planu inwentaryzacji na rok 2020 w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 104/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 103/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. kadrowo-płacowych

Zarządzenie Nr 102/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na  stanowisko ds. kadrowo - płacowych urzędu i jednostek organizacyjnych z prowadzeniem spraw zatrudnienia i bezrobocia

Zarządzenie Nr 101/2020

w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego

Zarządzenie Nr 100/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 99/2020

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 98/2020

w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 97/2020

w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 96/2020

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 95/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 94/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 93/2020

w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 92/2020

w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Parole

Zarządzenie Nr 91/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Zarządzenie Nr 90/2020 - anulowano

Zarządzenie Nr 89/2020

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 88/2020

w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 87/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 86/2020

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nadarzyn wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie Nr 85/2020

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i urzędu gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 84/2020

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 83/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 82/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 81/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 80/2020

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 79/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 78/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. inwestycji

Zarządzenie Nr 77/2020

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Nadarzyn za rok 2019

Zarządzenie Nr 76/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 75/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 74/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 73/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 72/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 71/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 108/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 70/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. inwestycji

Zarządzenie Nr 69/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 68/2020

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Zarządzenie Nr 67/2020

w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Gminy Nadarzyn oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 66/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 65/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 64/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 63/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 62/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 61/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 60/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 59/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 58/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 57/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 56/2020

w sprawie powołania Komisji ds. wyceny sieci wodociągowych nabytych przez Gminę Nadarzyn na podstawie nieodpłatnego przekazania

Zarządzenie Nr 55/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 54/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 53/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020

Zarządzenie Nr 52/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 51/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 50/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 49/2020

w sprawie legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 48/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok

Zarządzenie Nr 47/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za 2019 rok

Zarządzenie Nr 46/2020

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 45/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 44/2020

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 43/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 42/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Zarządzenie Nr 41/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. księgowych - podatki

Zarządzenie Nr 40/2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy w roku 2020

Zarządzenie Nr 39/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Zarządzenie Nr 38/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 37/2020

w sprawie powołania członków komisji przetargowych

Zarządzenie Nr 36/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 35/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. księgowych - podatki

Zarządzenie Nr 34/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 33/2020

w sprawie przyjęcia Programu użyczania kompostowników na terenie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 32/2020

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej mieszkańców Gminy Nadarzyn w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Nadarzyn, wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie Nr 31/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 30/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 29/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 28/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 27/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie

Zarządzenie Nr 26/2020

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Samorządowego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 25/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 24/2020

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 31 /2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nadarzyn

Zarządzenie Nr 23/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020

Zarządzenie Nr 22/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 21/2020

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie, na czas określony – 4 lata

Zarządzenie Nr 20/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 19/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Zarządzenie Nr 18/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 17/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 16/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 105/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczącego scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nadarzyn i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 15/2020

w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Nr 14/2020

w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania na terenie gminy Nadarzyn, zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu

Zarządzenie Nr 13/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 12/2020

w sprawie wdrożenia do stosowania „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 11/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 10/2020

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 9/2020

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 8/2020

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 7/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2026

Zarządzenie Nr 6/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Nadarzyn za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe, uczniom kończącym szkołę, dla której Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 5/2020

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas I - szych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 4/2020

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2020 rok

Zarządzenie Nr 3/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Nadarzyn Nr 87/2015 z dnia 11 września 2015 roku, w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę części nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi wewnętrzne, lub nieruchomość wydzielonych pod drogi, będących własnością lub we władaniu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 139/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 1/2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Gminy Nadarzyn i jednostkach organizacyjnych Gminy Nadarzyn oraz procedury zarządzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 483417
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-10 15:07