Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie - 2019 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2019.
 2. Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika GZO w Nadarzynie.
 3. Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej.
 4. Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. księgowych w Gminnym Zespole Oświatowym w Nadarzynie.
 5. Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. księgowych w Gminnym Zespole Oświatowym w Nadarzynie.
 6. Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych oraz sposobu prowadzenia gospodarki finansowej w Gminnym Zespole Oświatowym w Nadarzynie i placówkach obsługiwanych.
 • autor informacji: Maria Aleksińska
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-04-16 14:33
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-18 15:15

Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie - 2018 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie odbioru dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. 6 stycznia 2018 r.
 2. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z  dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru protokołu kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących  do  placówek oświatowych dla których organem jest Gmina Nadarzyn.
 3. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018.
 4. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko inspektora ds. oświaty.
 5. Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. oświaty.
 6. Zarządzenie Nr 5a/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 20 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników GZO w Nadarzynie.
 7. Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. administracyjnych w Gminnym Zespole Oświatowym w Nadarzynie.
 8. Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora GZO w Nadarzynie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. administracyjnych w GZO w Nadarzynie.
 9. Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie.
 10. Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego GZO w Nadarzynie.
 11. Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminnego Zespołu Oświatowego i jednostek obsługiwanych.
 12. Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej.
 • autor informacji: Maria Aleksińska
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-01-17 14:04
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-21 11:05

Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie - 2017 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GZO w Nadarzynie.
 2. Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
 3. Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Zespole Oświatowym w Nadarzynie i jednostkach obsługiwanych.
 4. Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 24.04.2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2017.
 5. Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy w roku 2017.
 6. Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej.
 7. Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z pieczątkami służbowymi używanymi w Gminnym Zespole Oświatowym w Nadarzynie.
 8. Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w Gminnym Zespole Oświatowym w Nadarzynie i w jednostkach obsługiwanych.
 9. Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad ewidencji zaangażowania wydatków w Gminnym Zespole Oświatowym w Nadarzynie i w jednostkach obsługiwanych.
 10. Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie i obsługiwanych jednostek budżetowych.

drukuj (Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie - 2017 rok)

 • autor informacji: Maria Aleksińska
  data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-02-22 14:16
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-24 13:55

Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie - 2016 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania w GZO w Nadarzynie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 2. Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w GZO w Nadarzynie.
 3. Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2016.
 4. Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w GZO w Nadarzynie.
 5. Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych oraz sposobu prowadzenia gospodarki finansowej w GZO w Nadarzynie.
 6. Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
 7. Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej.
 8. Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzania regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażanej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
 9. Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie i obsługiwanych jednostek budżetowych.

drukuj (Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie - 2016 rok)

 • autor informacji: Maria Aleksińska
  data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-02-22 14:15
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-24 13:55

Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie - 2015 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GZO w Nadarzynie.
 2. Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy GZO w Nadarzynie.
 3. Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników GZO w Nadarzynie.
 4. Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypadające w dni wolne od pracy w roku 2015.
 5. Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników GZO w Nadarzynie.
 6. Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne Stanowiska Urzędnicze w GZO w Nadarzynie.
 7. Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w GZO w Nadarzynie.
 8. Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia „ Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych”.
 9. Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.
 10. Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 29 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy GZO w Nadarzynie.
 11. Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego w GZO w Nadarzynie.
 12. Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników GZO w Nadarzynie.
 13. Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty nieprzekraczającej 30 000 euro.
 14. Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek.
 15. Zarządzenie Nr 15/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie.
 16. Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie i obsługiwanych jednostek budżetowych.

drukuj (Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie - 2015 rok)

 • autor informacji: Maria Aleksińska
  data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2017-02-22 14:15
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-24 13:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1548
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-18 15:15

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1956577
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-13 12:28

Stopka strony