Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr IX/77/2011
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie Statutu Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Statut Gminy Nadarzyn w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§3

Traci moc Statut Gminy Nadarzyn, przyjęty Uchwałą Nr XI/174/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 czerwca 2003 r.

§4

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Nadarzyn
(-) Danuta Wacławiak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Wacławiak
  data wytworzenia: 2011-07-14
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-02-15 12:35
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-15 12:54

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Wacławiak
  data wytworzenia: 2011-07-14
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-02-15 12:37
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 15:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4251
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-23 15:09

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2146213
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-27 17:50

Stopka strony