Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 121/2018

w sprawie przejęcia samochodu marki Fiat o numerze rejestracyjnym (...) na własność Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 120/2018

w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 38/2008 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zmienionego Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 119/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 117/2018

   w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn 

Zarządzenie Nr 116/2018

w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie, zmieniające zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie

Zarządzenie Nr 115/2018

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 114/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 113/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 112/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. gospodarczych w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 111/2018

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót dla zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Nadarzyn: instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, pomp ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji fotowoltaiki do produkcji energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych” w ramach projektu „OZE w Gminie Nadarzyn” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.01.00-14-6932/16-00 z dnia 18 lipca 2017 roku.

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12227
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-06 14:22

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1238594
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-08 13:49

Stopka strony