Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.nadarzyn.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 177/2023

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Zarządzenie Nr 176/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 171/2023

w sprawie powołania komisji dokonującej oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Nadarzyn w 2024 roku w zakresie: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 169/2023

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 168/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 167/2023

w sprawie zmiany planu kontroli na 2023 r. w jednostkach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 166/2023

w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

Zarządzenie Nr 165/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 164/2023

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego

Zarządzenie Nr 163/2023

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 162/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 161/2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 160/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 159/2023

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Zarządzenie Nr 158/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na tere-nie Gminy Nadarzyn w zakresie: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa naro-dowego.

Zarządzenie Nr 157/2023

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski o: umarzanie zaległości, odraczanie lub rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego.

Zarządzenie Nr 156/2023

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej na rok 2024

Zarządzenie Nr 155/2023

w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2024-2032

Zarządzenie Nr 154/2023

w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku w prawie powołania składu Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn na rok 2023

Zarządzenie Nr 153/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. bhp w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 152/2023

w sprawie ustalenia godzin obsługi interesantów w dniu 15 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn 

Zarządzenie Nr 151/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 150/2023

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 149/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. administrowania siecią w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 148/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 147/2023

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 146/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 144/2023

w sprawie planu inwentaryzacji na rok 2023 w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 143/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. bhp

Zarządzenie Nr 142/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. administrowania siecią

Zarządzenie Nr 141/2023

w sprawie przejęcia samochodu na własność Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 140/2023

planu kontroli na 2023 r. w jednostkach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 139/2023

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn oraz powołania Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Nr 138/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 137/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 136/2023

w sprawie wprowadzenia instrukcji  zasad ewidencji, poboru i windykacji podatków i opłat, niepodatkowych należności budżetowych  oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 135/2023

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 134/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 133/2023

w sprawie przejęcia samochodu marki Renault Megane o numerze rejestracyjnym WWL 28244 na własność Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 132/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 131/2023

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 130/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 129/2023

w sprawie ustalenia godzin obsługi interesantów w dniu 21 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 128/2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku

Zarządzenie Nr 127/2023

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023-2032

Zarządzenie Nr 126/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 125/2023

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 22/2022 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 23 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 124/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 123/2023

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Żłobka Nr 1 „ Zaczarowany Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20

Zarządzenie Nr 122/2023

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 121/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 120/2023

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Zarządzenie Nr 119/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 118/2023

w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości na rzecz Publicznego Przedszkola w Wolicy

Zarządzenie Nr 117/2023

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 116/2023

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka Nr1 „ Zaczarowany Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20

Zarządzenie Nr 115/2023

W sprawie przydziału Obligacji Komunalnych serii B23 Gminy Nadarzyn ("Obligacje Komunalne")

Zarządzenie Nr 114/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 113/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 112/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 111/2023

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Nadarzyn Nr 87/2015 z dnia 11 września 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę części nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi wewnętrzne, lub nieruchomości wydzielonych pod drogi, będących własnością lub we władaniu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 110/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 109/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 108/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 107/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 106/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 105/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 104/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 103/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 102/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 101/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 100/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 99/2023

w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia listy rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 98/2023

w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn na rok 2023

Zarządzenie Nr 97/2023

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 32/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej mieszkańców Gminy Nadarzyn w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Nadarzyn, wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie Nr 96/2023

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu ul. Szkolna 20

Zarządzenie Nr 95/2023

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025

Zarządzenie Nr 94/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 93/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 91/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 90/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na dwa wolne stanowiska ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 89/2023

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 88/2023

w sprawie zmiany Zarządzeń: Nr 63/2023, Nr 69/2023, Nr 73/2023, Nr 74/2023, Nr 76/2023 i Nr 77/2023 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 czerwca 2023 r. dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 87/2023

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2022 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 lutego 2022 r. dot. upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie do poświadczenia za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem

Zarządzenie Nr 86/2023

w sprawie zmiany Zarządzeń: Nr 63/2023, Nr 64/2023, Nr 65/2023, Nr 66/2023, Nr 67/2023, Nr 68/2023, Nr 69/2023, Nr 70/2023, Nr 71/2023, Nr 72/2023,  Nr 73/2023, Nr 74/2023, Nr 75/2023, Nr 76/2023 i Nr 77/2023 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 czerwca 2023 r. oraz Nr 82/2023, Nr 83/2023, Nr 84/2023 i Nr 85/2023 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 85/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 84/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 83/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 82/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 81/2023

w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 80/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 79/2023

w sprawie zmiany Zarządzeń: Nr 63/2023, Nr 64/2023, Nr 65/2023, Nr 66/2023, Nr 67/2023, Nr 68/2023, Nr 69/2023, Nr 70/2023, Nr 71/2023, Nr 72/2023, Nr 73/2023, Nr 74/2023, Nr 75/2023, Nr 76/2023 i Nr 77/2023 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 78/2023

zmieniające zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 5 września 2022 r. w sprawie: powołania stałej komisji do oceny wniosków o udzielenie pożyczek stowarzyszeniom na realizację zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 77/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 76/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 75/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 74/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 73/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 72/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 71/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 70/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 69/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 68/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 67/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 66/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 65/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 64/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 63/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 62/2023

w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas Święta Plonów w Parku w Młochowie w 2023 r.

Zarządzenie Nr 61/2023

w sprawie powołania komisji dokonującej oceny na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nadarzyn w 2023 roku pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”

Zarządzenie Nr 60/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 59/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 58/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za 2022 rok

Zarządzenie Nr 57/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok

Zarządzenie Nr 56/2023

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Nadarzyn za rok 2022

Zarządzenie Nr 55/2023

w sprawie wyznaczenia administratora systemu

Zarządzenie Nr 54/2023

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 53/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 52/2023

w sprawie ustalenia planu kontroli na 2023 r. w jednostkach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 51/2023

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Młochowie ul. Źródlana 3

Zarządzenie Nr 50/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nadarzyn  w 2023 roku pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”.

Zarządzenie Nr 49/2023

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Młochowie, ul. Źródlana 3

Zarządzenie Nr 48/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 47/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 46/2023

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Młochowie, ul. Źródlana 3

Zarządzenie Nr 45/2023

w sprawie wystąpienia o zwołanie zebrań wiejskich celem wyrażenia opinii jednostek pomocniczych gminy

Zarządzenie Nr 44/2023

w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 43/2023

w sprawie ustalenia procedury postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 42/2023

w sprawie ustalenia planu finansowego gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2023

Zarządzenie Nr 41/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 40/2023

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 39/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 38/2023

w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 37/2023

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Młochowie, ul. Źródlana 3

Zarządzenie Nr 36/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 35/2023

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023

Zarządzenie Nr 34/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 33/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 32/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 30/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 29/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 28/2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Nadarzyn w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 27/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 26/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 25/2023

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2023 r.

Zarządzenie Nr 24/2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023-2032

Zarządzenie Nr 23/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie

Zarządzenie Nr 22/2023

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 21/2023

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do pełnienia funkcji MDR Oficera w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 20/2023

w sprawie zmiany zarządzenia nr 114/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2020 r. dotyczącego wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Zarządzenie Nr 19/2023

w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nadarzyn i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 18/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. kancelaryjno-sekretarskich w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 17/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. księgowych w Referacie Realizacji Podatków i Opłat

Zarządzenie Nr 16/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 15/2023

w sprawie rekomendacji ograniczenia zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Gminy Nadarzyn oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nadarzyn w celu jej efektywnego oszczędzania

Zarządzenie Nr 14/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektor ds. księgowych w Referacie Realizacji Budżetu

Zarządzenie Nr 13/2023

w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 12/2023

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski o: umarzanie zaległości, odraczanie lub rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego

Zarządzenie Nr 11/2023

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 10/2023

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn za rok 2022

Zarządzenie Nr 9/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 8/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie

Zarządzenie Nr 7/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. księgowych w Referacie Realizacji Podatków i Opłat

Zarządzenie Nr 6/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. kancelaryjno-sekretarskich

Zarządzenie Nr 5/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zarządzenie Nr 4/2023

w sprawie powołania składu Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn na rok 2023

Zarządzenie Nr 3/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko Inspektor ds. księgowych w Referacie Realizacji Budżetu

Zarządzenie Nr 2/2023

w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nadarzyn

Zarządzenie Nr 1/2023

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  w roku szkolnym 2023/2024 do klas I - szych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76741
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-11 10:27