Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Informacje podstawowe

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 10

zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-10-16 godz. 14:15 do środa 2017-10-25 godz. 10:00
WYKONANIE I DOSTAWA 7 szt. TABLIC INFORMACYJNYCH w ramach promocji projektu pn.  Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na...
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-10-16 godz. 13:00 do środa 2017-10-25 godz. 10:00
Część nr 1  Wyjazdy edukacyjne w ramach programu  ,,Wyjazdy lub warsztaty dla uczniów – Warsztaty przyrodnicze na łonie natury dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nadarzynie” o tematyce Niebieska planeta – warsztat o wodzie, w ramach Projektu nr RPMA.10.01.02-14-5120/16 pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-10-13 godz. 13:55 do poniedziałek 2017-10-30 godz. 10:00
Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach gruntowych i nieulepszonych na terenie Gminy Nadarzyn w 2017 roku w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej z wywiezieniem do 10 km, wzmocnienia tłuczniem betonowym sortowanym w ilości całkowitej 3500 ton z dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-10-06 godz. 13:35 do poniedziałek 2017-10-23 godz. 10:00
Część nr 1 – Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty Część nr 2 – Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty Część nr 3 – Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka Część nr 4 – Remont drogi gminnej ul. Pastelowa z fragmentem ul. Ogrodowej w m. Wolica Część nr 5 – Remont fragmentu drogi gminnej ul. Granicznej w Nadarzynie Część nr 6...
ostatnia aktualizacja: 2017-10-23 12:45
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-09-25 godz. 17:30 do środa 2017-10-04 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-10-23 godz. 14:05
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „OZE w Gminie Nadarzyn” - odnawialne źródła energii w Gminie Nadarzyn: instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, pomp ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji fotowoltaiki do produkcji energii elektrycznej dla...
ostatnia aktualizacja: 2017-10-23 14:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-09-18 godz. 16:30 do środa 2017-10-04 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-10-23 godz. 15:35
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.
ostatnia aktualizacja: 2017-10-23 15:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-09-15 godz. 13:00 do poniedziałek 2017-10-02 godz. 10:00 środa 2017-10-04 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-10-23 godz. 15:45
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE NADARZYN: INSTALACJA POMP CIEPŁA, KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, POMP CIEPŁA DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAIKI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1...
ostatnia aktualizacja: 2017-10-23 15:45
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-09-12 godz. 14:20 do środa 2017-09-20 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-09-21 godz. 15:50
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko...
ostatnia aktualizacja: 2017-09-21 15:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-09-08 godz. 13:20 do poniedziałek 2017-09-25 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-10-12 godz. 13:55
Rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie
ostatnia aktualizacja: 2017-10-12 13:55
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-08-23 godz. 11:15 do czwartek 2017-08-31 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2017-09-05 godz. 14:35
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
ostatnia aktualizacja: 2017-09-05 14:35

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 828957
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-23 11:37

Stopka strony