Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.nadarzyn.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 113/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 112/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 111/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Zarządzenie Nr 110/2021

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 109/2021

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Nadarzyn na lata 2022 - 2024

Zarządzenie Nr 108/2021

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zarządzenie Nr 107/2021

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 106/2021

w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy i Referatach Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 105/2021

w sprawie powołania komisji dokonującej oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Nadarzyn w 2022 roku w zakresie: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 104/2021

w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025 z perspektywą do 2030 roku

Zarządzenie Nr 103/2021

w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Nadarzyn procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Zarządzenie Nr 102/2021

w sprawie wniesienia aportu

Zarządzenie Nr 100/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 99/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Zarządzenie Nr 98/2021

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 97/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 96/2021

w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

Zarządzenie Nr 95/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Nadarzyn w 2022 roku w zakresie: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 94/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 93/2021

w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu” pn.: „Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn”

Zarządzenie Nr 92/2021

zmieniające Zarządzenie nr 107/2017 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10.11.2017r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Nadarzyn z mocy prawa

Zarządzenie Nr 91/2021

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2022

Zarządzenie Nr 89/2021

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy w roku 2022

Zarządzenie Nr 88/2021

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy w roku 2021

Zarządzenie Nr 87/2021

w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 86/2021

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 85/2021

w sprawie: instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Zarządzenie Nr 84/2021

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 83/2021

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 82/2021

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 81/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 80/2021

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych KPRM w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 79/2021

w sprawie przejęcia samochodu marki Nissan Micra o numerze rejestracyjnym TST 52375 na własność Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 78/2021

w sprawie planu inwentaryzacji na rok 2021 w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 77/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 76/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 75/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 74/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. ewidencji ludności

Zarządzenie Nr 73/2021

w sprawie regulaminu użytkowania samochodów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn oraz obsługi transportowej

Zarządzenie Nr 72/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi Biura Rady Gminy i Archiwum

Zarządzenie Nr 71/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. ewidencji ludności

Zarządzenie Nr 70/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. obsługi Biura Rady Gminy i Archiwum

Zarządzenie Nr 69/2021

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 68/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 67/2021

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nadarzyn wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r

Zarządzenie Nr 66/2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 65/2021

w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku

Zarządzenie Nr 64/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 63/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20

Zarządzenie Nr 62/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20

Zarządzenie Nr 61/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Zarządzenie Nr 60/2021

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie Nr 59/2021

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 58/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Zarządzenie Nr 57/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 56/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 55/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 54/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 53/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 52/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 51/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 50/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 49/2021

w sprawie powołania komisji dokonującej oceny ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nadarzyn w 2021 pn. "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży"

Zarządzenie Nr 48/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 47/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 44/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 43/2021

w sprawie wyznaczenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych podległych Gminie Nadarzyn

Zarządzenie Nr 42/2021

w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania Karty Nadarzyniaka, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie Karty, regulaminu współpracy Partnerów z Gminą Nadarzyn w ramach programu Karta Nadarzyniaka oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Karta Nadarzyniaka

Zarządzenie Nr 41/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania ,,Biletu metropolitalnego’’

Zarządzenie Nr 40/2021

w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii B21 oraz sercii C21 Gminy Nadrzyn ("obligacje komunalne")

Zarządzenie Nr 39/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 38/2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za 2020 rok

Zarządzenie Nr 37/2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za 2020 rok

Zarządzenie Nr 36/2021

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Nadarzyn za rok 2020

Zarządzenie Nr 35/2021

w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego

Zarządzenie Nr 34/2021

w sprawie wyznaczenia administratora systemu

Zarządzenie Nr 33/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nadarzyn w 2021 roku pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”

Zarządzenie Nr 32/2021

w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne, opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 31/2021

w sprawie ustalenia planu kontroli na 2021r. w jednostkach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 30/2021

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wolicy

Zarządzenie Nr 29/2021

w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski o: umarzanie zaległości podatkowych, odraczanie lub rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego

Zarządzenie Nr 28/2021

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie do realizacji Programu ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Zarządzenie Nr 27/2021

w sprawie wprowadzenia instrukcji  zasad ewidencji, poboru i windykacji podatków i opłat, niepodatkowych należności budżetowych  oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 26/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 25/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 24/2021

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 

Zarządzenie Nr 23/2021

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie Nr 22/2021

w sprawie przejęcia samochodu marki Honda o numerze rejestracyjnym CT 59691 na własność Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 21/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 20/2021

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 19/2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na najem lokalu usługowego składającego się z kuchni, pomieszczenia: gospodarczego, socjalnego oraz toalety dla personelu, wyodrębnionego z budynku świetlicy na terenie nowo powstającego obiektu sportowo-rekreacyjnego „Baseny Strzeniówka”, z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną

Zarządzenie Nr 18/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 17/2021

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Wójta Gminy Nadarzyn w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Zarządzenie Nr 16/2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na najem lokalu usługowego składającego się z kuchni, pomieszczenia: gospodarczego, socjalnego oraz toalety dla personelu, wyodrębnionego z budynku świetlicy na terenie nowo powstającego obiektu sportowo-rekreacyjnego „Baseny Strzeniówka”, z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną

Zarządzenie Nr 15/2021

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Samorządowego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 14/2021

w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w prawie powołania składu Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn na rok 2021

Zarządzenie Nr 13/2021

w sprawie ustalenia planu finansowego gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2021

Zarządzenie Nr 12/2021

w sprawie powołania członków komisji przetargowych

Zarządzenie Nr 11/2021

zmieniające Zarządzenie nr 132/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach na posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Nadarzyn i stosowania przepisów uchwały antysmogowej

Zarządzenie Nr 10/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 9/2021

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały Rady Gminy Nadarzyn w sprawie przedłużenia kadencji organów jednostek pomocniczych Gminy Nadarzyn, wybranych na kadencję 2017-2021

Zarządzenie Nr 8/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 7/2021

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 6/2021

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn za rok 2020

Zarządzenie Nr 5/2021

w sprawie powołania składu Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn na rok 2021

Zarządzenie Nr 4/2021

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2021 rok

Zarządzenie Nr 3/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. promocji i rozwoju

Zarządzenie Nr 2/2021

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  w roku szkolnym 2021/2022 do klas I - szych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 1/2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego będącego własnością Gminy Nadarzyn

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 275036
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-13 12:00