Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Organy
 • Zawiadomienia o zwołaniu sesji

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 poz. 1515/ zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 24 lutego 2016 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2016 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /ul. Główna w Ruścu/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /ul. Koniczyny w Ruścu/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /ul. Tymiankowa w Starej Wsi/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /ul. Kazimierzowska w Strzeniówce/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia o pow. 37 m2 mieszczącego się na parterze Hali Widowiskowo - Sportowej położonej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Nadarzyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb przydzielania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026.
17. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy za rok 2015 oraz plany pracy komisji na rok 2016.
18. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
 /-/ Danuta Wacławiak

drukuj (Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

 • autor informacji: Danuta Wacławiak
  data wytworzenia: 2016-02-19
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2016-02-19 14:45
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-19 14:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33865
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-31 15:33

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1145124
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-14 15:27

Stopka strony