Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 45/2022

Zarządzenie Nr 45/2022
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1, art. 47, art. 151 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) na potrzeby zlecania realizacji zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583).

§2

Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formy:
1. powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji;
2. wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji.

§3

1. Organizacje pozarządowe mogą składać do Urzędu Gminy Nadarzyn oferty na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy powinna przedstawić ofertę na realizację zadania publicznego (załącznik nr 1), która zawiera w szczególności:
a) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
b) termin realizacji zadania publicznego;
c) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
3. Wójt Gminy Nadarzyn, po uzyskaniu opinii kierownika właściwego Referatu Urzędu Gminy oraz Skarbnika Gminy, rozstrzyga o uznaniu celowości/braku celowości realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie. Od rozstrzygnięcia Wójta Gminy Nadarzyn nie przysługuje odwołanie. Informację o uznaniu celowości/braku celowości realizacji zadania publicznego przekazuje się oferentowi.
4. Przyznanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy realizacji zadania publicznego  w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Umowa, o której mowa w ust. 4, określa:
a) szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania, w tym cel jakim jest w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy;
b) termin jego wykonania;
c) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;
d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
e) tryb kontroli wykonywania zadania;
f) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
g) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania.

§4

1. Po weryfikacji złożonego sprawozdania (załącznik nr 2), analizie protokołów z ewentualnie realizowanych kontroli oraz pozostałej zgromadzonej w trakcie realizacji umowy dokumentacji – Wójt Gminy Nadarzyn, po uzyskaniu opinii kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nadarzyn, akceptuje sprawozdanie, wzywa do jego korekty lub odmawia akceptacji.
2. Rozliczenie dotacji odbywa się w oparciu o akceptację sprawozdania i weryfikację stopnia realizacji zaplanowanych w ofercie działań.
3. Rozliczenie dotacji następuje w terminach określonych w umowie o realizację zadania publicznego.

§5

1. Kontrola realizacji zadania publicznego może zostać przeprowadzona zarówno w trakcie realizacji zadania publicznego, jak i po jego zakończeniu.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności ocenę:
a) stopnia realizacji zadania;
b) efektywności, rzetelności i jakości realizowanego zadania;
c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
d) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

drukuj (Zarządzenie Nr 45/2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Wencel
  data wytworzenia: 2022-05-16
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2022-05-16 17:44

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Wencel
  data wytworzenia: 2022-05-16
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2022-05-16 17:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36355
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-06 14:43