Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Organy
  • Zawiadomienia o zwołaniu sesji

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 21 czerwca 2017 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn – nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn – nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Nadarzyn/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu stołówki szkolnej mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Ruścu wraz z wyposażeniem.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany /ul. Młynowa/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /ul. Żurawinowa/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska /ul. Transportowa/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie budowy kolejnego etapu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”.
17. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2016.
19. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2016.
21. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nadarzyn w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2016.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2016 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
27. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
28. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
/-/ Danuta Wacławiak

drukuj (Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

  • autor informacji: Danuta Wacławiak
    data wytworzenia: 2017-06-16
  • opublikował: Andrzej Zalesiński
    data publikacji: 2017-06-16 14:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72650
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-19 13:06

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1923825
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-21 16:06

Stopka strony