Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Organy
  • Zawiadomienia o zwołaniu sesji

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołuję XX Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 22 czerwca 2016r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Nadarzyn.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
7. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany./ul. Nowa/
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany./ul. Tarczyńska/
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica/ul. /Złotego Kłosa/
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Stężyca pomocy rzeczowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” i akceptacji założonych planów taryfowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX.241.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016 r. dotyczącej określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2016 z dnia 30 grudnia 2015 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.
23. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2015.
24. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2015.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2015.
26. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nadarzyn w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2015 rok.
28. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
29. Zamknięcie XX Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
/-/ Danuta Wacławiak

drukuj (Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

  • autor informacji: Danuta Wacławiak
    data wytworzenia: 2016-06-17
  • opublikował: Andrzej Zalesiński
    data publikacji: 2016-06-17 13:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33856
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-31 15:33

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1145113
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-14 15:27

Stopka strony