Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815/ zwołuję XV Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 30 października 2019 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r.
5. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Gminnej w Nadarzynie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się pod administracją Urzędu Gminy Nadarzyn, Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.270.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 października 2016 r., w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.147.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV.195.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na lata 2016-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV.29.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na lata 2019-2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przyłącze wodociągowe – Krakowiany).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przyłącze wodociągowe – Nadarzyn).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (telekomunikacja – Wolica).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (telekomunikacja – Stara Wieś, Nadarzyn).
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 427/8 w Nadarzynie w Gminie Nadarzyn.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn, położonych w obrębie i gm. Nadarzyn.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica.
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2020 roku na terenie Gminy Nadarzyn.
24.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2020.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Michałowice dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026, Nr IV.41.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
29. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącej Rady Gminy.
30. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
31. Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
/-/ Danuta Wacławiak

drukuj (Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Wacławiak
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-10-25 13:17

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Wacławiak
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-10-25 13:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 235393
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-03 14:05