Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIII/121/2011

Uchwała Nr XIII/121/2011
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm), w związku z art. 5a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 27 października 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm).

§ 2

Konsultacje przeprowadza się w przypadku skierowania do trybu uchwałodawczego projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie, dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Nadarzyn, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”.

§ 3

1. Konsultacje przeprowadza się w celu zapoznania się z opinią organizacji pozarządowych w poddanej konsultacji sprawie.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Nadarzyn.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.

§ 4

Konsultacje przeprowadzane są w jednej z niżej wskazanych form:
1) protokołowanego spotkania z organizacjami pozarządowymi,
2) wyrażenia przez organizację pozarządową pisemnej opinii do projektu aktu prawa miejscowego.

§ 5

1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Nadarzyn, nie później niż na 14 dni przed terminem sesji, na którą skierowany ma być projekt, określając:
1) przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) termin konsultacji,
4) miejsce konsultacji (w przypadku spotkania z organizacjami pozarządowymi).
2. Informacje o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego, będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nadarzyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn.

§ 6

Trybu konsultacji określonych niniejszą uchwałą nie stosuje się jeśli przepisy ustawy lub rozporządzenia przewidują inny tryb opiniowania uchwały przez organizacje pozarządowe.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Nadarzyn
(VI kadencji)
(-) Danuta Wacławiak

drukuj (Uchwała Nr XIII/121/2011)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Gawrońska
  data wytworzenia: 2011-11-03
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-02-21 09:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28987
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-02-21 09:33