Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z LXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z LXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 maja 2023 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych Gminy Nadarzyn, wójta, sołtysów oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia LXXI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. / tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572/.

2. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków. 

4. Rada przystąpiła do przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu /15„za”/ porządek obrad został przyjęty.

5. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z LXIX Sesji RG Nadarzyn z dnia 26.04.2023 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 „za”/ przyjęła protokół z LXIX Sesji RG Nadarzyn z dnia 26.04.2023 r.

6. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z LXX Sesji RG Nadarzyn z dnia 12.05.2023 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 „za”/ przyjęła protokół z LXX Sesji RG Nadarzyn z dnia 12.05.2023 r.

7. Wójt Gminy – p. Dariusz Zwoliński złożył sprawozdanie z działalności za okres między sesjami z zakresu realizacji inwestycji gminnych /w załączeniu sprawozdanie/. Radny M. Karczmarczyk podziękował Wójtowi za budowę ul. Głównej w Ruścu. 

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn – Obszar Nr I. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji, pracownicy merytoryczni Urzędu objaśniali projekty uchwał przygotowane na sesje. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kostowiec w Gminie Nadarzyn, dotyczących zmiany rodzaju miejscowości. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (Kajetany, dz. nr. 159/4, infrastruktura światłowodowa). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (Kajetany, dz. nr 182/33, 182/61, 182/60, 182/102; infrastruktura światłowodowa). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (Nadarzyn, dz. nr. 1847, infrastruktura światłowodowa). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (Strzeniówka, dz. nr. 172/6, 142/4; infrastruktura światłowodowa). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (Stara Wieś, dz. nr. 115/42, budowa sieci wodociągowej). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (Młochów, dz. nr. 103/3, budowa sieci i przyłącza wodociągowego). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (Stara Wieś, dz. nr. 193/5, budowa przyłącza wodociągowego). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (Nadarzyn, dz. nr. 188/3, przyłącze telekomunikacyjne).Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada /15 „za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.332.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023-2032. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023, Nr LXV. 848.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2022 r. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

Wykaz głosowania imiennego przy podejmowaniu uchwał jest załącznikiem do protokołu sesji.

22. Po wyczerpanym porządku przewodnicząca obrad ogłosiła zamknięcie LXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.
  
Protokół sporządziły: Marlena Stykowska, Diana Szychowska

Przewodnicząca obrad: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z LXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Piotr Markowski
  data publikacji: 2023-06-14 09:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4000
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-17 09:46