Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z LXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z LXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 27 marca 2023 r.

1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nadarzyn, p. Andrzej Pietrzak, powitał zebranych na sali obrad radnych Gminy Nadarzyn, wójta, sołtysów oraz pracowników urzędu. Wiceprzewodniczący Rady dokonał otwarcia LXVIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. / tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.

2. Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków. 

4. Rada przystąpiła do przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu /14„za”/ porządek obrad został przyjęty.

5. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z LXVII Sesji RG Nadarzyn z dnia 1.03.2023 r. Wiceprzewodniczący RG poinformował, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /14 „za”/ przyjęła protokół z LXVII Sesji RG Nadarzyn z dnia 1.03.2023 r.

6. Wójt Gminy – p. Dariusz Zwoliński złożył sprawozdanie z działalności za okres między sesjami z zakresu realizacji inwestycji gminnych /w załączeniu sprawozdanie/. 

7. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami. Wójt poinformował, że 22 kwietnia odbędzie się akcja sprzątania w poszczególnych sołectwach. Skierował prośbę o poinformowanie o akcji i rozwieszenie plakatów.

8. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za rok 2022. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Nadarzynie za rok 2022. Rada jednogłośnie /14„za”/ przyjęła sprawozdanie.

9. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 za rok 2022. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 za rok 2022. Rada jednogłośnie /14„za”/ przyjęła sprawozdanie.

10. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok wraz z autopoprawką. Rada jednogłośnie /14„za”/ przyjęła sprawozdanie wraz z autopoprawką.

11. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn za 2022 rok. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn za 2022 rok. Rada jednogłośnie /14„za”/ przyjęła sprawozdanie.

12. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok. Rada jednogłośnie /14„za”/ przyjęła sprawozdanie.

13. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za 2022 rok. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn za 2022 rok. Rada jednogłośnie /14„za”/ przyjęła sprawozdanie.

14. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Oświatowego za 2022 rok. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Oświatowego za 2022 rok. Rada jednogłośnie /14„za”/ przyjęła sprawozdanie.

15. Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za 2022 rok. Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie za 2022 rok. Rada jednogłośnie /14„za”/ przyjęła sprawozdanie.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów Nr I - IV położonych we wsi Szamoty w Gminie Nadarzyn. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. Rada /14 „za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś (Ul. Łosia). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica (Ul. Pelikanów). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany (Ul. Wietrzna). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (Rusiec, dz. nr. 369/29 oraz dz. nr 369/39). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nadarzyn (Młochów, dz. nr 213). Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Szamoty, gm. Nadarzyn. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.612.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części działki oznaczonej nr ew. 448/2 oraz części działki oznaczonej nr ew. 448/4, położonych w obrębie i gm. Nadarzyn. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.127.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie należących do Gminy Nadarzyn oraz cennika opłat. Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Rada jednogłośnie /14„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2023-2032. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023, Nr LXV. 848.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2022 r. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Rada jednogłośnie /14„za”/ podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

28. W wolnych wnioskach Sekretarz Gminy Nadarzyn p. Edyta Gawrońska przedstawiła informację odnośnie wyznaczenia przez Wójta - Gminnego Ośrodka Sportu jako podmiotu, na rzecz którego wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 r. /w załączeniu pismo/

Wykaz głosowania imiennego przy podejmowaniu uchwał jest załącznikiem do protokołu sesji.

29. Po wyczerpanym porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nadarzyn ogłosił zamknięcie LXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.


Protokół sporządziła: Diana Szychowska

Wiceprzewodniczący obrad: Andrzej Pietrzak

drukuj (Protokół z LXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2023-06-14
 • opublikował: Piotr Markowski
  data publikacji: 2023-06-14 09:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2853
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-17 09:46