Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«marzec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn

Nadarzyn, dnia 19.12.2014 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Nadarzyn
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kajetany - etap II w gminie Nadarzyn

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz art. 39, art. 40, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany - etap II w gminie Nadarzyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XLV/400/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwały Nr XX/202/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany ww. Uchwały.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 grudnia 2014 r. do 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn - Referat Urbanistyki i Architektury, pok. 114, w godz. 9.00 - 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 22 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn - Referat Urbanistyki i Architektury, pok. 114.

Projekt planu i prognoza udostępniona zostanie także w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2015 r. Uwagi i wnioski można składać w kancelarii Urzędu Gminy (pok. 100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nadarzyn.pl

Jednocześnie, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 „ustawy” projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 114) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail j. w., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) mgr inż. Janusz Grzyb

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zuzanna Cieniuszek
  data wytworzenia: 2014-12-19
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-12-22 10:10
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-22 10:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12903
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-09 11:00