Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«marzec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 21.11.2014 r.

Nadarzyn, dnia 21.11.2014 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Nadarzyn
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla północnej części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 40, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XLI/406/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 grudnia do 31 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn - Referat Urbanistyki i Architektury, pok. 114, w godz. 9.00 - 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn - Referat Urbanistyki i Architektury, pok. 114.

Projekt planu i prognoza udostępniona zostanie także w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2015 r. Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Gminy (pok. 100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, 05 - 830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nadarzyn.pl.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 „ustawy” projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 114) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail j. w., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Janusz Grzyb

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 21.11.2014 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zimnicka
  data wytworzenia: 2014-11-21
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-11-21 11:13
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-21 11:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12893
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-09 11:00