Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn

Nadarzyn, dnia 09.05.2014 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Nadarzyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Stara Wieś

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39, art. 40, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś (działki nr ew. 156/2 - 156/5) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: 19 maja - 17 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn - Referat Urbanistyki i Architektury, pok. 114, w godz. 9.00 – 16.00 (poniedziałki - piątki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, pok. 114.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony zostanie także w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2014 r. Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Gminy (pok. 100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, 05 - 830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@nadarzyn.pl.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 „ustawy” projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 114) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail j. w., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Janusz Grzyb

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zimnicka
  data wytworzenia: 2014-05-09
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2014-05-09 10:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27381
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-09 11:00