Ścieżka nawigacyjna

  • Organy
  • Zawiadomienia o zwołaniu sesji

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. poz. 1000, 1349, 1432, 2500/ zwołuję V Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 23 stycznia 2019 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy Nadarzyn.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
5. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Urzut/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Młochów/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 - 2022” Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. w Nadarzynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Nadarzyn ze Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.43.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
18. Wybór radnych do Rady Seniorów Gminy Nadarzyn.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
/-/ Danuta Wacławiak

drukuj (Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Wacławiak
    data wytworzenia: 2019-01-18
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2019-01-18 13:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 79946
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-22 13:40

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2072284
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 10:00

Stopka strony