Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Organy
  • Zawiadomienia o zwołaniu sesji

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz.446 ze zm./ zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 24 maja 2017 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna /I piętro/.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
7. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn na rok 2016”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn znajdujących się pod administracją Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany /ul. Mineralna/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole /ul. Kosowska/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem pałacu i oficyny w zespole pałacowo – parkowym w Młochowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 148/1, 148/2, 149/1, 149/2 i 150 we wsi Parole w Gminie Nadarzyn.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn rejon ulic: Daniewice, Przemysłowa i Kawalerska.
19. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 385/4 położonej w miejscowości Rusiec w gm. Nadarzyn.
20. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 250/1 położonej w Starej Wsi w gm. Nadarzyn.
21. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działkach o nr ew. 602 i 603/2 położonych w Strzeniówce w gm. Nadarzyn.
22. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działkach o nr ew. 117/2 i 117/3 położonych w Wolicy w gm. Nadarzyn.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
26. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
27. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
/-/ Danuta Wacławiak

drukuj (Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

  • autor informacji: Danuta Wacławiak
    data wytworzenia: 2017-05-19
  • opublikował: Andrzej Zalesiński
    data publikacji: 2017-05-19 14:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33857
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-31 15:33

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1145114
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-14 15:27

Stopka strony