Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Organy
  • Zawiadomienia o zwołaniu sesji

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm./ zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Nadarzyn na dzień 28 grudnia 2016 r. /środa/ na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 - sala konferencyjna /I piętro/.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 995/5 w Wolicy w Gminie Nadarzyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn z zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia dotacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /PZDz. Walendów/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /PZDz Stara Wieś/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /PZDz Kajetany/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026.
17. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2017:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami,
b) odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Budżetowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu i opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu,
d) dyskusja na projektem uchwały budżetowej,
e) głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
f) głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.
18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2017 - 2026.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
/-/ Danuta Wacławiak

drukuj (Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

  • autor informacji: Danuta Wacławiak
    data wytworzenia: 2016-12-23
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2016-12-23 11:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74495
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-23 14:46

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1956592
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-13 12:28

Stopka strony