Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy Nadarzyn

Sekretarz Gminy Nadarzyn, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 104 prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr skarg i wniosków - udostępnia się zainteresowanym osobom na pisemny, umotywowany wniosek.
2. Rejestr zarządzeń wójta.
3. Rejestr instytucji kultury.
4. Książka kontroli.

Biuro Obsługi Rady Gminy i Archiwum Zakładowe, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 176 prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr Uchwał Rady Gminy.
2. Rejestr interpelacji wniosków i zapytań radnych.
3. Rejestr skarg i wniosków składanych do Rady Gminy - udostępnia się zainteresowanym osobom na pisemny, umotywowany wniosek.
4. Rejestr Uchwał Rady Gminy publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
5. Rejestr ewidencji udostępnień akt z Archiwum Zakładowego.
6. Rejestr korespondencji.

Urząd Stanu Cywilnego (wraz ze stanowiskiem ds. dowodów), Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 130 prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr mieszkańców (elektroniczny).
2. Rejestr wyborców (elektroniczny).

Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 150 prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr zaświadczeń o nadaniu numeracji porządkowej.
2. Rejestr zaświadczeń o zmianie numeracji porządkowej.
3. Rejestr decyzji zatwierdzających podział nieruchomości gruntowej.
4. Rejestr decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
5. Rejestr decyzji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.
6. Rejestr korespondencji.
7. Ewidencja zasobu nieruchomości.
8. Ewidencja zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Rejestr decyzji i postanowień.
10. Rejestr spraw dotyczących warunków zabudowy.
11. Rejestr spraw dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego.
12. Rejestr spraw dotyczących jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
13. Rejestr zleceń na wykonanie operatu szacunkowego.
14. Rejestr wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
15. Rejestr opinii urbanistycznych.
16. Rejestr zaświadczeń.
17. Rejestr korespondencji.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 140 prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Ewidencja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (elektronicznie).
2. Rejestr wniosków o wydanie decyzji (karty informacyjne Formularz A).
3. Rejestr decyzji i postanowień (karty informacyjne formularz B).
4. Rejestr kart informacyjnych dla projektów, polityk, strategii, planów lub programów (karty informacyjne formularz C).
5. Rejestr kart informacyjnych dla projektów, polityk, strategii, planów lub programów (karty informacyjne formularz D).
6. Rejestr kart informacyjnych dla raportów oddziaływania na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, informacji o wytwarzanych odpadach (karty informacyjne formularz E).
7. Rejestr kart informacyjnych dla rejestrów substancji niebezpiecznych, opracowań ekofizjograficznych (karty informacyjne formularz F).
8. Wykaz spisów kart.

Referat Realizacji Budżetu, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 105 prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr umorzeń podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych.
2. Rejestr umorzeń podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych.
3. Rejestr umorzeń podatku za prowadzoną działalność gospodarczą (osoby fizyczne).
4. Rejestr umorzeń podatku transportowego.
5. Rejestr zaświadczeń.
6. Rejestr sprzedaży i zakupu (podatek VAT) dla Gminy.
7. Rejestr decyzji JGU (podatki lokalne).
8. Rejestr umów (elektronicznie).
9. Rejestr korespondencji.
10. Rejestr psów rasy agresywnej.
11. Rejestr wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu od właścicieli nieruchomości odpadów, opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nadarzyn.

Referat Realizacji Podatków i Opłat, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 120 prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr ulg z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych.
2. Rejestr ulg z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych.
3. Rejestr ulg podatków lokalnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Rejestr ulg z tytułu podatku transportowego.
5. Rejestr ulg z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz PCC.
6. Rejestr zaświadczeń.
7. Rejestr decyzji JGU.
8. Rejestr korespondencji.

Referat Działalności Gospodarczej, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 170 prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Ewidencja działalności gospodarczej (elektronicznie).
2. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (elektronicznie).
3. Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
4. Rejestr zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.
5. Ewidencja innych obiektów hotelarskich.
6. Rejestr korespondencji.

Referat Inwestycji, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 125 prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr decyzji dotyczących zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
2. Rejestr postanowień dotyczących uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy lub dla lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Rejestr wydanych opinii komunikacyjnych.
4. Rejestr korespondencji.

Samodzielne stanowisko ds. oświaty, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 190 prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. System Informacji Oświatowej (elektronicznie).
2. Rejestr placówek niepublicznych.
3. Rejestr wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.
4. Rejestr decyzji administracyjnych w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.
5. Rejestr korespondencji.

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 111 prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Ewidencja akt osobowych (elektronicznie).
2. Ewidencja emerytów i rencistów.
3. Rejestr zwolnień lekarskich.
4. Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych.
5. Rejestr osób ubezpieczonych w ZUS.

Samodzielne stanowiska ds. kancelaryjno - sekretarskich, Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, tel. 22 729 81 85 w. 200 prowadzą następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej (elektronicznie).
2. Rejestr faktur (elektronicznie).
3. Ewidencja pieczęci urzędowych.
4. Ewidencja narzędzi i materiałów biurowych.
5. Ewidencja zgłoszeń bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie gminy.
6. Ewidencja wywożonych nieczystości stałych z terenu gminy.
7. Ewidencja wystawianych faktur VAT.
8. Ewidencje kosztów rozmów telefonicznych, zużycia energii elektrycznej, paliwa gazowego.
9. Ewidencja zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego.
10. Rejestr bloczków opłaty targowej.
11. Rejestr korespondencji.

drukuj (Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy Nadarzyn)

  • autor informacji: Edyta Gawrońska
    data wytworzenia: 2012-10-02
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2013-02-21 15:21
  • zmodyfikował: Michał Wilczak
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-27 10:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5655
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-27 10:54

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1923719
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-21 16:06

Stopka strony