Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 12/2021

Zarządzenie Nr 12/2021
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie powołania członków komisji przetargowych

Na podstawie art. 53-55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się stałe następujące komisje przetargowe do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

a) do spraw inwestycyjnych, w składzie:
Anna Gutowska - przewodnicząca,
Joanna Kunicka - członek,
Mateusz Sielski - członek,
Robert Kowalik - członek;

b) do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki, w składzie:
Sylwia Łazowska - przewodnicząca,
Joanna Skrzydlewska - członek,
Alina Gnat - członek,
Katarzyna Adamczyk - członek,
Maria Gołębiowska-Latoszek - członek;

c) do spraw oświatowych, w składzie:
Maria Aleksińska - przewodnicząca,
Renata Szostek - członek,
Paulina Olczak - członek,
Bożena Gołaszewska - członek;

d) do spraw informatycznych i administrowania siecią, w składzie:
Michał Wilczak - przewodniczący,
Andrzej Zalesiński - członek,
Roman Ćwiertniewicz - członek;

e) do spraw finansowych, w składzie:
Beata Olszewska - przewodnicząca,
Katarzyna Kaniewska - członek,
Barbara Kukulska - członek,
Monika Łykowska - członek;

f) do spraw geodezji, architektury i planowania przestrzennego, w składzie:
Anna Rodkiewicz - przewodnicząca,
Karolina Laszuk - członek,
Anna Zimnicka - członek,
Aleksandra Popis - członek;

g) do spraw organizacyjnych, w składzie:
Dorota Sobolewska - przewodnicząca,
Joanna Czarnecka - członek,
Roman Ćwiertniewicz - członek,
Arkadiusz Wencel - członek;

h) do spraw administracyjnych, w składzie:
Kinga Niedziałkowska - przewodnicząca,
Katarzyna Ciostek - członek,
Monika Kosakowska - Ludwiniak - członek,
Arkadiusz Wencel - członek”.

§ 2. 1. W skład każdej komisji wchodzi pracownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych ds. zamówień publicznych lub kierownik ww. Referatu, w charakterze sekretarza komisji przetargowej.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, czynności przewodniczącego wykonuje sekretarz komisji przetargowej.
3. Przeprowadzenie postępowania wymaga obecności co najmniej trzech osób spośród wyznaczonych do prac w komisji przetargowej zgodnie z §1 pkt 1 i §2 pkt 1-2.
4. W uzasadnionych przypadkach komisja przetargowa może być powołana w składzie innym niż przewidziany niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Komisja przetargowa odpowiedzialna jest za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: opis przedmiotu zamówienia, określenie rodzaju zamówienia publicznego, ustalenie kryteriów oceny ofert, określenie warunków udziału w postępowaniu.

§ 4. 1. Zakres czynności wykonywanych przez przewodniczącego i członków komisji obejmuje:
a) ocenę spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
b) badanie i ocenę ofert.

2. Zakres czynności wykonywanych przez sekretarza komisji przetargowej obejmuje:
a) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej,
b) pomoc członkom komisji w badaniu ofert,
c) porozumiewanie się z wykonawcami,
d) przedstawianie Kierownikowi Zamawiającego m.in. propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występowanie z propozycją unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
e) przekazywanie do publicznej wiadomości ogłoszeń, SIWZ wraz z ewentualną dokumentacją, odpowiedzi na zapytania oraz informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
f) przekazywanie wniosków o zwrot wadium do Referatu Realizacji Budżetu.

3. Sekretarz komisji przetargowej kończy pracę związaną z przedmiotowym postępowaniem z dniem zatwierdzenia protokołu przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowych.

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

drukuj (Zarządzenie Nr 12/2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bęza
  data wytworzenia: 2021-03-11
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2021-05-21 12:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44556
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-21 13:54