Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 20/2021

Zarządzenie Nr 20/2021
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 01 kwietnia 2021 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty gminy Nadarzyn.

Na podstawie art. 6 ust. 2f i 2h ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164 z późń. zm.), zarządza się, co następuje:

§1.

1. Zarządzenie określa:
1) instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt, zwaną dalej „instrukcją archiwalną", stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
dla żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 568 i 1747) oraz jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt. 1, 2, 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn i w których funkcjonują składnice akt w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164), zwanych dalej „podmiotami".
2. Zarządzenie nie dotyczy podmiotów, w których czynności kancelaryjne, dokumentowanie przebiegu załatwiania i realizowania spraw, gromadzenie i tworzenie dokumentacji w postaci elektronicznej, dokonywane jest w ramach elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), o którym mowa w art. 6 ust. la ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164).
3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o kierowniku podmiotu, należy przez to rozumieć odpowiednio dyrektora podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

§2.

Zmian w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 dokonuje Wójt Gminy Nadarzyn w porozumieniu z dyrektorem Archiwum Państwowego w Warszawie, w drodze zarządzenia, na wniosek kierowników podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3.

§3.

Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i archiwalnych w podmiotach należy do kierowników tych podmiotów.

§4.

Sprawy prowadzone w podmiocie, wszczęte przed dniem 31 grudnia 2020 r., a niezakończone do dnia 1 stycznia 2021 roku załatwia się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy, aż do ich zakończenia.

§5.

Sprawy prowadzone w podmiocie, wszczęte po dniu 1 stycznia 2021 roku, a niezakończone do dnia wejścia w życie zarządzenia rejestruje się ponownie na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sposób określony w instrukcji kancelaryjnej.

§6.

Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w podmiocie przed dniem wejścia w życie zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania.

§7.

Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia nie była w podmiocie kwalifikowana na podstawie obowiązujących wówczas jednolitych rzeczowych wykazów akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzanego niniejszym zarządzeniem.

§8.

Tracą moc zarządzenia kierowników podmiotów w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, obowiązujących w podmiotach przed dniem wejścia w życie zarządzenia

§9.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się odpowiednio kierownikom podmiotów.

§10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W POROZUMIENIU
Dyrektor
Archiwum Państwowego w Warszawie
(-) Monika Jurgo
na podstawie art. 6 ust. 2f i 2h ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z2020r., poz.164, z późń. zm.)
Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Dariusz Zwoliński

 

drukuj (Zarządzenie Nr 20/2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Aleksińska
  data wytworzenia: 2021-04-01
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2021-04-08 10:44
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 10:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51305
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-19 12:46