Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 5/2021

Zarządzenie Nr 5/2021
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania składu Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn na rok 2021

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z postanowieniami Rozdziału 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.1), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn, zwanym dalej „Urzędem” powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, zwanym dalej „Zespołem”.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz propozycji usprawnień w tym zakresie, a także czynny udział w procesie wyboru celów wiodących i zarządzania ryzykiem.

§ 2

1. W skład zespołu wchodzą:
- Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy
- Katarzyna Ciostek - Inspektor ds. kancelaryjno-sekretarskich
- Anna Gutowska - Kierownik Referatu Inwestycji
- Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
- Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy
- Monika Łykowska - Inspektor ds. kadrowo-płacowych
- Marta Ciarka - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Katarzynę Ciostek - Inspektora ds. kancelaryjno-sekretarskich. Przewodniczący pełni jednocześnie funkcję koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie.
3. W razie potrzeby na spotkania będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w jego pracach.

§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. Bieżący nadzór i monitoring nad poprawnością aktów wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
2. Przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzania innych mechanizmów kontroli.
3. Określenie zadań do wyznaczonych celów wiodących na dany rok w ścisłej współpracy z kierownictwem jednostki, a w szczególności:
a. Przypisanie mierników wyznaczonym celom
b. Określenie najważniejszych zadań służących realizacji celów
c. Identyfikacja i analiza ryzyka, w tym m.in.:
- ustalenie czynników (przyczyny, okoliczności, wystąpienie)
- możliwości skutków
- prawdopodobieństwo wystąpienia
- wpływ na realizację celów
- poziom ryzyka tolerowanego
- hierarchizację ryzyk
- ustalenie właścicieli ryzyk oraz obowiązki osób odpowiedzialnych za minimalizację ryzyk
- proponowane reakcje na ryzyko i mechanizmy kontrolne
- tryb monitorowania i raportowania o skuteczności przyjętych mechanizmów kontrolnych.

§ 4

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu - koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie należy w szczególności:
1. Koordynacja prac nad zadaniami Zespołu określonymi w § 3.
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnych członków Zespołu.
3. Zwoływanie posiedzeń Zespołu.
4. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
5. Wstępne akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed złożeniem Wójtowi.
6. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych osób.

§ 5

Zobowiązuję kadrę kierowniczą jednostki oraz pracowników do:
1. Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy.
2. Opracowywanie na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
3. Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej Urzędu Gminy oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

---
1 Zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, 1622, 2020, Dz.U. z 2020 r. poz. 289, 374, 568, 695, 1175, 2320.

drukuj (Zarządzenie Nr 5/2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciostek
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2021-01-21 12:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2261
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-18 14:27