Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

WÓJT GMINY NADARZYN
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:

w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika – na stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie co najmniej średnie i 3 lata stażu pracy.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
5. Obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
2. Znajomość ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym.
3. Znajomość pakietów biurowych oraz obsługi urządzeń biurowych.
4. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.
5. Systematyczność, dokładność i odpowiedzialność.
6. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami (zarzadzanie deklaracjami, współpraca z firmą odbierającą odpady, reklamacje, przygotowywanie projektów wszelkich uchwał Rady Gminy, przygotowanie przedmiotu zamówienia i wycenę w przetargu na wyłonienie Wykonawcy do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, oraz wszelkich pozostałych dokumentów wynikających z obsługi systemu).
2. Przygotowanie corocznej analizy gospodarki odpadami. 
3. Przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ.
4. Analiza sprawozdań od firm, posiadających zezwolenie Wójta Gminy Nadarzyn na odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz wpisanych do rejestru działalności regulowanej.
5. Kontrola firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Nadarzyn na odbiór nieczystości stałych i płynnych i wpisanych do rejestru działalności regulowanej.
6. Przygotowywanie i wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
7. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom.
8. Prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
9. Uczestniczenie w pracach terenowych wykonywanych przez Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki.
10. Inne prace zlecone przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy lub Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner) oprzyrządowanie i oprogramowanie informatyczne.
Informacja 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia  ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
a. Życiorys ( CV) i list motywacyjny – opatrzone własnoręcznymi podpisami.
b. Własnoręcznie poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
c. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
d. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
e. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego -podpisane własnoręcznie.
f. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
g. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wszystkie oświadczenia mogą być sporządzone w jednym dokumencie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy Nadarzyn, 
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, kancelaria: pok. 100, z dopiskiem – „dotyczy zatrudnienia osoby na zastępstwo na stanowisku ds. ochrony środowiska”, w terminie do dnia 21 lipca 2021 r.  do godz. 12:00.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacji w sprawie zatrudnienia udziela Pani Sylwia Łazowska, tel. 22 729 81 85 wew. 145 lub Pani Ewa Borkowska, tel. 22 729 81 85 wew. 211.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Zwoliński

drukuj (Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Borkowska
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2021-07-12 17:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 196434
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-21 13:55