Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 23 grudnia 2020 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych Gminy Nadarzyn, Wójta, sołtysów oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Zgłosiła wniosek o wprowadzenie w porządek obrad punktu 20 - „Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn”, pozostali radni nie zgłosili wniosków. W głosowaniu /15 „za”/ porządek obrad został przyjęty.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2020 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2020 r.

5. Wójt Gminy - Dariusz Zwoliński złożył sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami z zakresu realizacji inwestycji gminnych /w załączeniu sprawozdanie/. Wójt przypomniał działania zaplanowane na 2021, czekamy na środki pieniężne. Złożono 3 wnioski do rządowego funduszu inwestycji: 1. Budowa Centrum Usług Medycznych Nadarzyn za 24 mln zł, które ma powstać do roku 2023. 2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie za około 9 mln zł. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Rozalinie za 4 mln zł. Decyzja ma być pod koniec tego roku lub na początku 2021 roku. Część pieniędzy już została rozdysponowana, my na żadną inwestycję jeszcze nie dostaliśmy dofinansowania. Złożyliśmy takie same wnioski w Urzędzie Marszałkowskim. Trzecią grupą dofinansowania mogą być pieniądze na ścieżkę rowerową od węzła w Młochowie do szkoły podstawowej w Ruścu. Projekt jest, pozwolenie na budowę jest czekamy tylko na rozstrzygnięcie w ramach metropolii warszawskiej zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Mamy trudną sytuację epidemiologiczną w gminie. Na początku grudnia w żłobku w Ruścu pojawiły się pierwsze zachorowania na COVID-19 wśród personelu i dzieci. Na dzień dzisiejszy choruje 17 osób. Dzisiaj sanepid zdecydował przedłużyć zamknięcie żłobka do 4.01.2021 r. wnioskowaliśmy o to ponieważ chcemy zrobić odkażanie wszystkich sal, pomieszczeń. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 15 „za”.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w roku 2021. Przewodnicząca RG poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji pracownicy merytoryczni Urzędu objaśniali projekty uchwał przygotowane na sesję. Wice - przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica /ul. Słoneczników/. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica /ul. Urbanistów/. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX.277.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /przyłącze wodociągowe - ul. Leśnej Krainy w Kajetanach/. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /przyłącze kanalizacyjne - Nadarzyn dz. 2232/. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /sieć i przyłącze wodociągowe - ul. Urocza w Rozalinie/. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie. Salę obrad opuścił radny Bogdan Perzyna, który wcześniej zwalniał się u Przewodniczącej RG. Obecnych radnych 14.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /przyłącze wodociągowe - Al. Brzóz w Woli Krakowiańskiej/. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2030. Przewodnicząca RG poinformowała, że wszystkie uchwały budżetowe były dwukrotnie omawiane przez wszystkich członków Rady Gminy. Pierwszy raz 15.12.2020 r. drugi raz dzisiaj przed sesją. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2020. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, bez uwag. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały budżetowej na rok 2021. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji w obecności Wójta i pani Skarbnik odbyła się dyskusja. Wójt przedstawił projekt uchwały budżetowej na rok 2021, przedstawił plan inwestycyjny, scharakteryzował najważniejsze inwestycje, Wójt odpowiadał na pytania wszystkich radnych. Nie było uwag, nie było poprawek. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały bez uwag. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów zawnioskował o jego przyjęcie. Przewodnicząca RG poinformowała, że RIO wydało pozytywną opinię, bez uwag o projekcie budżetu na rok 2021. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.332.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

21. Przewodnicząca RG poinformowała o mszy św. za duszę Śp. Justyny Kusio w kościele w Nadarzynie w dniu 7.01.2021 r. o godz. 17:00. Wójt powiedział, że spotykamy się ostatni raz w tym roku i chciałby podziękować radnym, sołtysom za to co przez ten nie łatwy rok robili dla całej gminnej społeczności. Na ręce Przewodniczącej RG złożył podziękowania i wyraził swój ogromny szacunek dla całej rady i wszystkich sołtysów. Było kilka ważnych inwestycji, które udało nam się zrealizować. Radni podejmowali odpowiednie decyzje w postaci uchwał dzięki temu min. zakończyliśmy projekt „parkuj i jedź”, a także projekt ścieżek rowerowych, otworzyliśmy gminne linie busikowe, które jeżdżą jak inne linie autobusowe z „parkuj i jedź”. W przyszłym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z tego busa za darmo i komunikować się z Urzędem Gminy, pocztą czy ośrodkiem zdrowia. Wszystkie inwestycje związane z rozwojem kultury fizycznej, place zabaw, np. Kajetanach, w parku Młochowskim zostały wykonane i już służą najmłodszym. Wójt poinformował, że inwestycji było dużo: realizowaliśmy i zakończyliśmy kanalizację w Starej Wsi, PKN wykonał inwestycje za 11 mln skanalizowanie miejscowości Urzut, budowaliśmy także kanalizacje i wodociąg w wielu innych sołectwach. Duża liczba ulic została oświetlona, utwardzona destruktem lub została nałożona nowa nakładka asfaltowa. Wójt podziękował pracownikom Referatu G i GP, Referatu Inwestycji za ich ciężką pracę i za te wszystkie inwestycje, które udało się zrealizować bo to jest praca bardzo wielu urzędników, nie tyko tych dwór referatów. Wójt powiedział, że to był trudny rok bo od marca funkcjonujemy w inne rzeczywistości. Urząd w tym czasie cały czas funkcjonował normalnie jest to duża zasługa zarządu gminy, czyli Sekretarz Edyty Gawrońskiej, Zastępcy Wójta Janusza Rajkowskiego i Tomasza Muchalskiego, którzy cały czas wspierali wójta swoim doświadczeniem i dzięki temu urząd przyjmował cały czas petentów i realizował zadania w 100%. Wprowadzone zostały ograniczenia i różne formy zabezpieczenia mieszkańców i pracowników, które okazały się skuteczne, ponieważ z małymi wyjątkami udało nam się uniknąć epidemii w urzędzie. Wójt podziękował sołtysom, radnym za osobiste zaangażowanie np. w roznoszeniu mieszkańcom maseczek. Podejmowane uchwały umożliwiły nam odkażanie miejsc publicznych, przekazanie środków do ZOZ-u, żeby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do opieki zdrowotnej, dofinansowanie do szczepień przeciwko grypie, do testów serologicznych i genetycznych które ZOZ realizował. Wójt poinformował, że gmina Nadarzyn była bardzo dobrze odbierana przez większość naszych mieszkańców, a jeszcze lepiej przez osoby które naszymi mieszkańcami nie są bo mieli skalę porównawczą jak działo się w ich gminach i to jest zasługa radnych, sołtysów a także pracowników urzędu gminy, pracowników jednostek podległych, jak chociażby pracowników NOK-u, którzy szyli i roznosili maseczki, jak również pomagali osobom które znajdowały się w kwarantannie. Za opiekę osób w izolacji i kwarantannie, za tytaniczną pracę, Wójt podziękował Krystynie Masłowskiej Dyrektor GOPS w Nadarzynie i pracownicom GOPS-u. Wójt złożył życzenia świąteczno - noworoczne dla wszystkich radnych, sołtysów. Przewodnicząca RG dołączyła się do życzeń dla radnych, sołtysów pracowników urzędu i jednostek podległych. Wójt podziękował za zaufanie którym został obdarzony i podziękował za przyjęcie budżetu na 2021 rok. Jest to ambitny budżet na trudne czasy, chcielibyśmy go zrealizować w całości. Przewodnicząca RG zapytała czy sołtysi dostali informację na temat grantów dla sołectw i poinformowała ze nabór odbywa się od 15 stycznia do 15 marca 2021 a na ten projekt przeznaczone jest 9 mln zł. To jest informacja z ostatniej chwili i na wszystkie pytania odpowiedzą pracownicy Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych. Wykaz głosowania imiennego przy podejmowaniu uchwał jest załącznikiem do protokołu sesji.

22. Po wyczerpanym porządku obrad Przewodnicząca RG ogłosiła zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokół sporządziła: Marlena Stykowska

Przewodnicząca obrad: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2021-03-04 13:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72549
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-04 13:02