Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół XXVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XXVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXVII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych - ustawowy skład Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Na wniosek Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Przewodnicząca poprosiła o zdjęcie z porządku obrad punktu 17 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /Strzeniówka/. Rada jednogłośnie - 15 ”za”: przyjęła powyższy wniosek do porządku obrad. Pozostali Radni nie zgłosili wniosków. W głosowaniu /15 „za”/ porządek obrad został przyjęty zmieniając kolejność punktów.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2020 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2020 r.

5. Wójt Gminy - Dariusz Zwoliński złożył sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami z zakresu realizacji inwestycji gminnych /w załączeniu sprawozdanie/. Radny Tomasz Siwa zapytał o dowóz dzieci do szkół zamieszkałych powyżej 5 km od szkoły? Wójt poinformował, ze do tej pory tę usługę sprawował PKN sp. z o.o. Opłacanie taboru obsługujące dojazdy dzieci opłacało się jak funkcjonowało gimnazjum. Obecnie jest mniej dzieci do przewozu do szkoły, trzeba opracować inny sposób. Od 1 września br. realizować będziemy wewnątrz gminne linie busikowe, które połączą nasze sołectwa z nowo wybudowanym nadarzyńskim parkuj i jedź przy ulicy Granicznej w Nadarzynie. Wyłoniony w trybie zapytania ofertowego operator będzie obsługiwał jednym busem 5 nowych wewnętrznych, gminnych linii transportu publicznego, które przez pierwszy miesiąc będą za darmo. Od października cena biletów będzie jak na linii "pruszkowskiej", ale dla mieszkańców posiadających kartę „nadarzyniaka” i bilet metropolitarny na autobusy ZTM przejazd będzie także z ustaloną ulgą lub darmowy. Przewodnicząca RG zgłosiła brak oświetlenia ulicznego na węźle zjazdu z trasy S-8 do Nadarzyna. Wójt poinformował, że to zadanie należy do GDD i A, Gmina może tylko interweniować. Rada jednogłośnie 15 ”za” przyjęła sprawozdanie wójta.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn. Opinię Komisji Skarg i Wniosków odczytała Wiceprzewodnicząca komisji. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś ul. Tymiankowa/. Uzasadnienie przedstawił p. M. Sielski - inspektor ds. Inwestycji na wspólnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rozalin, gm. Nadarzyn. Przewodnicząca RG poinformowała, ze na wspólnym posiedzeniu komisji GiGP pracownicy merytoryczni Urzędu objaśniali projekty uchwał przygotowane na sesję. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

10. Rada przystąpiła do podjęcia przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Młochowie przy ul. Mazowieckiej 5A. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /Kajetany/ Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /Nadarzyn/ Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /Rusiec dz. 272/55/. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /Rusiec dz. 303/15/. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /Stara Wieś dz.598/9/. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /Stara Wieś dz. 21/36/. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Nadarzyn /ul. Ballady/. Przewodniczący Komisji GiGP poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2030, Nr XVII.257.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Przewodniczący Komisji Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w/w spawie. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2020, Nr XVII.258.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 r. (za autopoprawką zgłoszoną przez Panią Skarbnika). Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały z autopoprawką. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę.

21. Przewodnicząca RG odczytała informację GUS-u dotyczącą Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który będzie przeprowadzony od 1 września do 31 listopada 2020 r.

22. Po wyczerpanym porządku obrad przewodnicząca rady ogłosiła zamknięcie XXVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokół sporządziła: Teresa Czerniawska

Przewodnicząca obrad: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół XXVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2020-10-14 09:35
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-14 09:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70259
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-04 13:02