Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół XXIII sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 3 czerwca 2020 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych i sołtysów Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. z 2020 r. poz. 713/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych - ustawowy skład Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Jako pierwsza zgłosiła wnioski o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty: 19 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn oraz pkt 20 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn; w pkt 22 - Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Nadarzyn lub jej jednostkom organizacyjnym. Pozostali Radni nie zgłosili wniosków. Rada jednogłośnie - 15 ”za”: przyjęła powyższe wnioski do porządku obrad. W głosowaniu /15 „za”/ porządek obrad został przyjęty.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 maja 2020 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 maja 2020 r.

5. Z-ca Wójta Gminy Nadarzyn - Janusz Rajkowski złożył sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami z zakresu realizacji inwestycji gminnych /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej nr 310399W, stanowiącej działki o nr ew. 751/7, 751/10, 751/12 położone w miejscowości Nadarzyn w Gminie Nadarzyn. Przewodnicząca RG poinformowała, że przed sesją odbyły się wspólne posiedzenia komisji problemowych w których uczestniczyły służby merytoryczne. Na posiedzeniach komisji radni szczegółowo omówili projekty uchwał. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od pkt 6 do pkt 15. porządku obrad. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej nr 310399W, stanowiącej działki o nr ew. 751/7, 751/10, 751/12 położone w miejscowości Nadarzyn w Gminie Nadarzyn.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /ul. boczna od ul. Rolnej w Kajetanach/.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /ul. boczna od ul. Cisowej w Kajetanach/. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /ul. boczna od ul. Cisowej w Kajetanach/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /część ul. Polnej Róży w Kajetanach/. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie /15 ”za”/ w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /część ul. Polnej Róży w Kajetanach/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Strzeniówka/. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Strzeniówka/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Część ul. Żonkilowej w Urzucie/. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /w Urzucie/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Część ul. Kortowej w Wolicy/. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /w Wolicy/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów Nr I - IX we wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów Nr I - IX we wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn.

16. Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od pkt 16 do pkt 17. porządku obrad. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX.269.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2020. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę zmieniającej Uchwałę Nr XIX.269.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2020.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nadarzyn. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie /15 ”za”/ w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nadarzyn.

18. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od pkt 18 do pkt 20. porządku obrad. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie czasowego ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie czasowego ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.

21. Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał od pkt 21 do pkt 28. porządku obrad. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.139.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Nadarzyn od 01 stycznia 2016 roku. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.139.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Nadarzyn od 01 stycznia 2016 roku.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Nadarzyn lub jej jednostkom organizacyjnym. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Nadarzyn lub jej jednostkom organizacyjnym.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2030, Nr XVII.257.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Do projektu uchwały została przedstawiona prezentacja przez Dyrektora Handlowego firmy AESCO Group w której została omówiona wieloletnia prognoza finansowa dla gminy i program zabezpieczenia obligacjami. Uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Gminy, p. Magdalena Sieczka. Zastępca Wójta p. Janusz Rajkowski poinformował, że prawdopodobnie w sierpniu - wrześniu nastąpi wysoki kryzys z powodu pandemii COVID - 19 i dlatego Gmina planuje zabezpieczyć się obligacjami. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2030, Nr XVII.257.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2020, Nr XVII.258.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 r. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2020, Nr XVII.258.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 r.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.303.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 8 kwietnia 2020 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na rozchody budżetu. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.303.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 8 kwietnia 2020 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na rozchody budżetu.

28. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

29. Rada przystąpiła do podjęcia stanowiska w sprawie przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Rada jednogłośnie - /15 ”za”/ podjęła stanowisko w sprawie przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wykaz głosowania imiennego przy podejmowaniu uchwał jest załącznikiem do protokołu sesji.

30. Po wyczerpanym porządku obrad przewodnicząca rady ogłosiła zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokół sporządziła: Teresa Czerniawska, Marlena Stykowska

Przewodnicząca obrad: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół XXIII sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2020-07-16 15:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70380
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-04 13:02