Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół XXII sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XXII Sesji Rady Gminy Nadarzy
z dnia 6 maja 2020 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, i sołtysów Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych - ustawowy skład Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków. W głosowaniu /15 „za”/ porządek obrad został przyjęty.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 8 kwietnia 2020 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 8 kwietnia 2020 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn - Dariusz Zwoliński złożył sprawozdanie z działalności między sesjami z zakresu realizacji inwestycji gminnych /w załączeniu sprawozdanie/. Radni: Sylwester Karolak i Elżbieta Kościelnicka złożyli zapytania do Wójta Gminy dot. inwestycji w ich okręgach. Wójt Gminy poinformował, że przeznaczono dla mieszkańców Gminy Nadarzyn z budżetu gminy dodatkowe środki finansowe na specjalny program diagnostyczny związany z COVID 19 realizowany we współpracy z Dyrekcji SPGZOZ w Nadarzynie /w załączeniu szczegółowa informacja/. Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca RG poinformowała, że skarga na Wójta Gminy dotyczy nie przyznania stypendium sportowego. Skarga była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący Komisji Skarg odczytał opinię komisji stwierdzającą skargę za bezzasadną. Wójt poinformował, że w regulaminie przyznawania stypendium sportowe, nie uwzględniono dyscypliny „jeźdźiectwo” i dlatego nie można było przyznać stypendium. Wójt nadmienił, że dziecko Pani skarżącej z okazji Gali Sportowej otrzymało wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nadarzyn uznając skargę za bezzasadną.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2019; Przewodnicząca RG poinformowała, że na posiedzeniach wspólnych komisji projekty uchwał były szczegółowo omawiane przy udziale pracowników merytorycznych urzędu. Komisje wypracowały opinie na sesję. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2019;

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę uchwały w sprawie zmiany wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię komisji. Jednocześnie poinformował, że komisja proponuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 w wysokości 3 zł miesięcznie za jednego mieszkańca nieruchomości. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym popierając propozycję Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nadarzyn; Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie - 15 ”za”podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nadarzyn;

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodnicząca RG poinformowała, że zgodnie z ustawą o sądach powszechnych wybór ławników odbywa się w głosowaniu tajnym. Zaproponowała powołanie 3 osobowy skład komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego; Do komisji skrutacyjnej zgłoszono radych: Tomasz Siwa, Marcin Karczmarczyk, Mieczysław Kucharski, którzy wyrazili zgodę. Komisja przeprowadziła tajne głosowanie i sporządziła protokół. Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół, który stanowi integralną część uchwały w sprawie wyborów ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada w głosowaniu - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wykaz głosowania imiennego przy podejmowaniu uchwał jest załącznikiem do protokołu sesji.

12. Przewodnicząca RG przypomniała radnym o składaniu oświadczeń majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. w wydłużonym terminie do końca maja 2020 r.

13. Po wyczerpanym porządku obrad przewodnicząca rady ogłosiła zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokół sporządziła: Teresa Czerniawska

Przewodnicząca obrad: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół XXII sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2020-06-19 13:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72353
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-04 13:02