Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół XXI sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 1696, 1815,1571/, na wniosek Wójta Gminy Nadarzyn.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych /nieobecni/usprawiedliwieni/ radni: Bogdan Perzyna, Jan Perzyna, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków. W głosowaniu /13 „za”/ porządek obrad został przyjęty.

4 . Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z XX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2020 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /13 ”za”/ przyjęła protokół z XX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2020 r.

5. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś/. Przewodnicząca RG poinformowała, że wszystkie projekty uchwał szczegółowo były omawiane na wspólnych posiedzeniach komisji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś/.\

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Urzut/. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Urzut/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Młochów/. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Młochów/.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.75.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię dot. powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.75.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 3/1 położonej we wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 3/1 położonej we wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody obowiązujących w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Spółka z o.o. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody obowiązujących w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Spółka z o.o.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na rozchody budżetu. Wójt poinformował, że w związku ze zbliżającym się kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią COVID-19 należy zabezpieczyć środki finansowe w budżecie gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 13 „za” podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na rozchody budżetu. Radna E. Kościelnicka opuściła salę obrad. Pozostało na sali 12 radnych.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2026, Nr XVII.257.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośne - 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020-2026, Nr XVII.257.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Na salę obrad przybyła radna E. Kościelnicka - obecnych 13 radnych.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII.258.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 r. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośne - 12 „za” podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2020 Nr XVII.258.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 r.

14. Rada przystąpiła do podjęcia Apelu Rady Gminy Nadarzyn w sprawie konieczności dokonania pilnych zmian w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt apelu odczytała Przewodnicząca RG. Wójt poinformował, że w związku ze szczególną i niezwykle trudną sytuacją społeczno-gospodarczą związaną z obowiązywaniem stanu epidemii, zwraca się do Rady Ministrów o pilne uwzględnienie w kolejnych inicjatywach ustawodawczych w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”, konieczności zmian w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Postulujemy likwidację lub przynajmniej zawieszenie obowiązku odprowadzania przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego znacznej części dochodów własnych tytułem części równoważącej subwencji ogólnej (tzw. „Janosikowe”). Obowiązujący mechanizm wyliczeń tej daniny, w szczególności oparty o nieaktualne dane zgromadzone w innych realiach ekonomicznych (dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy) bezpośrednio zagraża realizacji zadań gminy oraz stabilności lokalnego budżetu. Tym samym, Gmina Nadarzyn w obecnej sytuacji po prostu nie ma możliwości odprowadzenia zaplanowanej na 2020 rok kwoty 10.133.330 zł (dziesięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych), której zapłata musiałaby być sfinansowana poprzez zaciągnięcie dodatkowego kredytu. Wskazujemy także, że brak natychmiastowej reakcji władz centralnych na sygnalizowany problem, znacząco ograniczy możliwości podejmowania przez samorząd efektywnych działań łagodzących skutki kryzysu, tak w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców jak i niezbędnego wsparcia finansowego dla zagrożonych upadłością przedsiębiorców. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu apelu. Rada jednogłośne - 13 „za” podjęła Apel Rady Gminy Nadarzyn w sprawie konieczności dokonania pilnych zmian w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Apel zostanie przesłany do Prezesa Rady Ministrów.

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Przewodnicząca RG poinformowała radnych, że oświadczenia majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2019 r. będzie można składać do końca maja bieżącego roku w załączeniu wyciąg z ustawy. Poinformowała, że radni Gminy Nadarzyn podjęli decyzję o przekazaniu części diet (lub całych) na rzecz potrzebujących mieszkańców będących w trudnej sytuacji materialnej. Radny Mieczysław Kucharski w imieniu mieszkańców Parol złożył podziękowanie Wójtowi Gminy za dostarczone darmowe maseczki. Wójt podziękował radnym, sołtysom i wolontariuszom za rozprowadzanie maseczek dla mieszkańców Gminy Nadarzyn. Poinformował, że do tej pory rozprowadzono 20 tyś. maseczek. Jeżeli ktoś z mieszkańców nie otrzymał maseczek to po 10.04.2020 r. będzie dostępna następna partia. Wójt poinformował, że w czasie pandemii UG pracuje w systemie rotacyjnym, część pracowników zdalne. Pracownicy USC pracują na zmianę. Poinformował również, że w dnia 10-11.04.2020 r. będzie zorganizowany kiermasz świąteczny na placu „Parkuj i Jedź” w celu zaopatrzenia naszych mieszkańców w owoce i warzywa. Poinformował również, że firma PUH Hetman udostępni na prośbę urzędu PSZOK. Poinformował, że zakończono budowę ścieżki rowerowej w Walendowie. Wójt podziękował radnym za podjęte uchwały dla mieszkańców (opłata za wodę i żłobek) oraz zwiększenie środków finansowych dla GOPS w celu zabezpieczenia najuboższych. Wójt odbył rozmowę z księdzem Dyrektorem CARITAS Warszawa w sprawie zbiórki pieniędzy dla osób potrzebujących i przekazanie ich za pośrednictwem Caritas Nadarzyn i GOPS krat podarunkowych, spożywczych dla naszych mieszkańców. Przewodnicząca RG złożyła życzenia z okazji zbliżających się świat Wielkanocnych. Do życzeń dołączył Wójt Gminy Nadarzyn.

16. Po wyczerpanym porządku obrad przewodnicząca rady ogłosiła zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokół sporządziła na podstawie e-sesji: Teresa Czerniawska

Przewodnicząca obrad: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół XXI sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2020-05-06
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2020-05-12 14:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72379
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-04 13:02