Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

Do zadań Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych należy w szczególności:

1. Opracowywanie regulaminów, zasad w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych w Urzędzie,
2. Sporządzanie planu zamówień publicznych, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
3. Zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
4. Gromadzenie informacji o przygotowywanych i przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
5. Opracowywanie dokumentacji i materiałów do postępowania w ramach Prawa Zamówień Publicznych zgodnie z regulaminem, zasadami udzielania zamówień publicznych przez Urząd,
6. Sprawdzenie poprawności merytorycznej strony internetowej Urzędu poświęconej zamówieniom publicznym,
7. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
8. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych,
9. Uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych przed arbitrażem.
10. Udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących praktycznego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i w tym zakresie udział z głosem doradczym w pracach komisji.
11. Udział w pracach komisji przetargowej.
12. Udzielanie pomocy referatom Urzędu przy sporządzaniu dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne.
13. Bieżące monitorowanie i informowanie wójta oraz wszystkich komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek podległych gminy Nadarzyn o możliwościach uzyskania dofinansowania na różne działania i przedsięwzięcia.
14. Prowadzenie rejestrów: złożonych projektów i projektów z przyznanym dofinansowaniem oraz rejestru zamówień publicznych do 30 tys. Euro dla projektów z przyznanym dofinansowaniem zewnętrznym.
15. Przygotowanie aplikacji dla wybranych przez urząd projektów, we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami podległymi gminy Nadarzyn oraz koordynacja działań związanych z przygotowaniem załączników i dokumentów technicznych niezbędnych do złożenia aplikacji dla wybranych przez gminę projektów.
16. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do prawidłowej absorpcji środków zewnętrznych, na projekty, którym przyznano dofinansowanie, we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami podległymi gminy Nadarzyn oraz koordynacja działań związanych z przygotowaniem załączników i dokumentów technicznych niezbędnych do prawidłowej absorpcji środków zewnętrznych.
17. Nadzór nad realizacją projektów gminy, które otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
18. Koordynacja działań w zakresie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, rozliczenia przyznanych środków oraz promocji projektu, dla projektów, na które zostało przyznane dofinansowanie zewnętrzne, we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu.
19. Prowadzenie i nadzór nad stosowaniem procedur wewnętrznych ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie postępowań do 30 tys. Euro dla projektów z przyznanym dofinansowaniem zewnętrznym.
20. Współpraca z jednostkami wdrażającymi programy unijne, z ministerstwami, instytucjami samorządowymi, stowarzyszeniami, funduszami, fundacjami oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za programy unijne, ministerialne, samorządowe i inne źródła środków zewnętrznych.
21. Przygotowywanie informacji w zakresie udziału Polski w programach wspólnotowych UE, programach europejskich i międzynarodowych w odniesieniu do potrzeb gminy.

drukuj (Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Zalesiński
    data wytworzenia: 2018-04-03
  • opublikował: Andrzej Zalesiński
    data publikacji: 2018-04-06 14:30
  • zmodyfikował: Michał Wilczak
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-12 14:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58448
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-14 08:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191152
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony