Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Referat Inwestycji

Do zadań Referatu Inwestycji należy w szczególności:

1. Opracowywanie planów wydatków inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych   w ramach zadań prowadzonych przez referat.
2. Planowanie, zmiany i rozliczanie środków finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych, remontowych i usług.
3. Koordynacja, bieżący nadzór nad prowadzonymi przez gminę inwestycjami w zakresie m in. obiektów kubaturowych, liniowych, drogowych oraz remontów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
4. Koordynacja i współpraca z inspektorami nadzoru działającymi na zlecenie urzędu.
5. Kontrola, udział w odbiorze wykonywanych prac budowlanych, remontach oraz egzekwowanie i nadzorowanie usuwania ewentualnych usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.
6. Współpraca z innymi organami administracyjnymi w zakresie uzyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji jak i w zakresie uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie zrealizowanych obiektów.
7. Weryfikacja dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.
8. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót w zakresie bieżących remontów, napraw.
9. Opracowywanie wspólnie z Gminnym Zespołem Oświatowym planów remontów i inwestycji oraz nadzór nad ich wykonaniem w zakresie placówek oświatowych.
10. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego urzędu gminy, w tym przeglądów budowlanych rocznych jak i przeglądów 5-letnich.
11. Współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, składania wniosków i rozliczenia środków zewnętrznych oraz pozyskiwania pożyczek preferencyjnych.
12. Współpraca w zakresie bieżącej realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie inwestycji gminnych.
13. Opracowywanie sprawozdawczości  dotyczącej bieżącej pracy Referatu.
14. Przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej oraz współpraca z Referatem Promocji w zakresie realizowanych inwestycji gminnych.
15. Przygotowanie projektów porozumień w ramach zadań prowadzonych przez referat oraz nadzór nad ich realizacją.
16. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia oraz pełnej dokumentacji technicznej dla postępowań przetargowych na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
17. Udział w pracach komisji przetargowej.
18. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz prowadzenie rejestru udzielonych postepowań.
19. Bieżący nadzór nad prawidłowym utrzymaniem właściwego stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
20. Opracowywanie projektów planów finansowania remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
21. Bieżący nadzór nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.
22. Współpraca z Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. w zakresie interwencyjnego utrzymania dróg gminnych i innych robót utrzymaniowych i zabezpieczających
oraz nadzór nad ich wykonywaniem,
23. Współpraca z Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. oraz bieżący nadzór  w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
24. Nadzór ze strony Gminy w zakresie bieżących remontów budynków komunalnych będących w zasobach gminy.
25. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz kontrola ich stanu.
26. Współpraca z organami zewnętrznymi w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej.
27. Wnioskowanie w sprawach organizacji ruchu na drogach gminnych, w tym wnioskowanie o wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
28. Prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, w tym:
a) wydawanie decyzji  na umieszczenie urządzenia nie związanego z pasem drogowym w pasie drogi publicznej
b) wydawanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej
c) wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia  w pasie  drogi publicznej.
d) wydawanie opinii komunikacyjnych – dot. dróg wewnętrznych
e) opracowywanie postanowień dot. uzgodnienia decyzji o lokalizacji celu publicznego,
f) opracowywanie postanowień dot. uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy.
g) przygotowywanie zgód/ odmowa na przejazdy samochodów ciężarowych po drogach gminnych
h) przygotowywanie – uzgodnienia trasy dla samochodów nienormatywnych
i) przygotowywanie zgód lub  odmowa na likwidację saczków znajdujących się w pasie drogi.
29. Przygotowywanie dokumentów dotyczących nadania kategorii drogi oraz zdjęcia kategorii drogi.
30. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do wydania zgody na lokalizacje urządzenia w drodze nie będącej drogą publiczną (droga wewnętrzna).
31. Opracowywanie pozostałej korespondencji związanej z przepisami Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  – w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem tj.: projektu organizacji ruchu, zabezpieczenia robót, zmiany organizacji ruchu.
32. Odbiór pasa drogowego gminnego po zrealizowanych pracach w oparciu o  decyzje  zajęcie pasa drogowego gminnego.
33. Udział  w naradach koordynacyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w ramach systemu informatycznego IGeoMap/ePODGiK i opiniowanie przy udziale inspektora nadzoru robót drogowych decyzji lokalizacyjnych w zakresie umieszczania urządzeń nie związanych z pasem drogowym.
34. Korespondencja z mieszkańcami  w zakresie  - bieżących spraw drogowych,  inwestycyjnych oraz  innych wpływających do referatu.

drukuj (Referat Inwestycji)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Wilczak
  data wytworzenia: 2013-02-14
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2013-02-14 09:58
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-23 14:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 124490
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-22 14:40
baner toplayer
Szanowni Państwo, w związku z panującą w kraju epidemią wirusa COVID-19 prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Nadarzyn, a jeśli wizyta jest niezbędna o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z poszczególnymi referatami w celu załatwienia sprawy.