Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół XVI sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XVI sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 listopada 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady Powiatu, p. Stanisława Dymurę, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu, a także członków Młodzieżowej Rady Gminy oraz opiekunów. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XVI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815/ oraz poinformowała, że bezpośrednio po skończonej sesji rozpocznie się posiedzenie Rady Młodzieżowej i zachęciła radnych do uczestnictwa w tym posiedzeniu.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała, czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków. W głosowaniu /15 „za”/ porządek obrad został przyjęty.

4. Przystąpiono do wydania zaświadczeń radnym Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn. Wójt powitał młodzież, omówił sposób działania Rady Gminy oraz życzył owocnych obrad. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w asyście Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy wręczyli zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn.

5. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z XV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 ”za”/ przyjęła protokół z XV Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019 r.

6. Wójt Gminy Nadarzyn, Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Wójt poinformował również o zakupie nowego samochodu gaśniczego średniego marki SCANIA dla OSP w Nadarzynie sfinansowanego w większości (powyżej 500 tys.) ze środków budżetu Gminy. Wójt powiedział, że nawiązano współpracę ze Starostwem powiatowym w zakresie inwestycji drogowych na terenie naszej Gminy. Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się pod administracją Urzędu Gminy Nadarzyn, Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiała p. Edyta Gawrońska - sekretarz Gminy. Przewodniczący Komisji Statutowej i Regulaminowej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą przedstawianego projektu uchwały. Rada w głosowaniu /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się pod administracją Urzędu Gminy Nadarzyn, Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r., w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - kierownik GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r., w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dębu szypułkowego rosnącego na działce nr ew. 208 w miejscowości Młochów - przy ul. Źródlanej. Uzasadnienie przedstawiła p. Sylwia Łazowska - kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki. Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki odczytał pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dębu szypułkowego rosnącego na działce nr ew. 208 w miejscowości Młochów - przy ul. Źródlanej /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.60.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP odczytał pozytywną opinię komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.60.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strzeniówka gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strzeniówka gm. Nadarzyn /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Urzut, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Urzut, gm. Nadarzyn /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej nr 310399W, stanowiącej działki o nr ew. 757/7, 751/10, 751/12 położone w miejscowości Nadarzyn w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej nr 310399W, stanowiącej działki o nr ew. 757/7, 751/10, 751/12 położone w miejscowości Nadarzyn w Gminie Nadarzyn /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Młochowie). Uzasadnienie przedstawiła p Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą projektów uchwał omawianych w punktach od 16 do 23. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Młochowie) /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Nadarzynie, ul. Krucza). Uzasadnienie przedstawiła p Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Nadarzynie, ul. Krucza) /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Nadarzynie, ul. Babiego Lata). Uzasadnienie przedstawiła p Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Nadarzynie, ul. Babiego Lata) /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Ruścu, ul. Osiedlowa). Uzasadnienie przedstawiła p Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Ruścu, ul. Osiedlowa) /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Ruścu, ul. Kwitnąca). Uzasadnienie przedstawiła p Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Ruścu, ul. Kwitnąca) /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Urzucie). Uzasadnienie przedstawiła p Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Urzucie) /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Wolicy). Uzasadnienie przedstawiła p Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. gazowe w Wolicy) /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. teletechniczne w Nadarzynie, ul. Komorowska). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (przył. teletechniczne w Nadarzynie, ul. Komorowska) /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/571/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Wójt dodał, że uchwały omawiane w punktach 23 i 24 związane są z przystąpieniem do Unii Światłowodowej i realizowanej przez Orange na terenie Gminy Nadarzyn budowy światłowodu. Nie jest to zadanie w własne Gminy, ale Gmina robi wszystko, by wspomagać budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą omawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXVI/571/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie diet dla sołtysów Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - sekretarz Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię dotyczącą omawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie diet dla sołtysów Gminy Nadarzyn /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2020 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy - kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię dotyczącą omawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2020 r. /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 - 2026, Nr IV.41.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy - która poinformowała, że zmiany WPF przedstawione w projekcie dotyczą aktualizacji dochodów i wydatków na rok 2019 uwzględniające zmiany wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Nr 128/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię dotyczącą omawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 - 2026, Nr IV.41.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

28. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię dotyczącą omawianego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. /w załączeniu - imienny wykaz głosowania/.

29. Interpelacje i zapytania. Radny Żukowski zapytał czy można rozpocząć rozmowy na temat zawarcia ewentualnego porozumienia w sprawie budowy ścieżki rowerowej na odcinku między ul. Ogrodniczą a Paszkowem. Wójt odpowiedział, że GDDKiA będzie chciała rozmawiać, by przejąć serwisówki w całości, a potem wykonywali przy nich inwestycje, a wiadomo, że z wielu powodów nie jest korzystne dla samorządów, by przejmować serwisówki. Takie zapytanie można jednak wysłać do GDDKiA, jeżeli pojawią się w nowej prognozie unijnej środki unijne na budowę ścieżek rowerowych. Jeśli chodzi ilość budowanych ścieżek rowerowych, to jesteśmy liderem na Mazowszu, ale pewne fragmenty przydałoby się jeszcze dobudować.

30. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca RG dokonała zamknięcia XVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Justyna Kusio

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół XVI sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2020-01-09 12:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75546
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-06 12:20