Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół XIV sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XIV sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XIV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych /nieobecna - usprawiedliwiona radna Elżbieta Kościelnicka/, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Przewodnicząca RG zgłosiła wnioski do proponowanego porządku obrad:
1) Wprowadzenie w pkt 6: Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nadarzyn. Rada wniosek przyjęła jednogłośnie - 14 ”za”.
2) Wprowadzenie w pkt 7: Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada wniosek przyjęła jednogłośnie – 14 ”za”.
3) Zdjęcie z porządku obrad pkt 11 o treści: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 427/8 w Nadarzynie w Gminie Nadarzyn. Rada wniosek przyjęła jednogłośnie - 14 ”za”. Radni nie zgłosili więcej wniosków. W głosowaniu /14 ”za”/ porządek obrad został przyjęty z powyżej przegłosowanymi wnioskami.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /14 ”za”/ przyjęła protokół z XIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Sylwia Łazowska - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Komisji Rolnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nadarzyn.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzasadnienie przedstawiła p. Sylwia Łazowska - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Komisji Rolnej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Rada 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Stara Wieś - przyłącze gazowe). Uzasadnienie przedstawił p. Mateusz Sielski - inspektor ds. Inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP odczytał pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Stara Wieś - przyłącze gazowe).

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Strzeniówka - przyłącze gazowe). Uzasadnienie przedstawiła p. Mateusz Sielski - inspektor ds. Inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP odczytał pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Strzeniówka - przyłącze gazowe/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie -14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn położnej w obrębie i gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn położnej w obrębie i gm. Nadarzyn.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na działkach o nr ew. 226 i 288 położonych we wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada w głosowaniu: 11 ”za”, 2 ”przeciw”, 1 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na działkach o nr ew. 226 i 288 położonych we wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na działkach o nr ew. 1833, 1834, 1835, 1836 położonych we wsi Nadarzyn w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada w głosowaniu: 12 ”za”, 2 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na działkach o nr ew. 1833, 1834, 1835, 1836 położonych we wsi Nadarzyn w gm. Nadarzyn.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 1898 położonej we wsi Nadarzyn w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada w głosowaniu: 12 ”za”, 2 ”wstrzym.” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 1898 położonej we wsi Nadarzyn w gm. Nadarzyn.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut (ul. Lawendy). Uzasadnienie przedstawiła p Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut (ul. Lawendy).

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów (ul. Miętowa). Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów (ul. Miętowa).

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Kajetany (ul. Zacisze). Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Kajetany (ul. Zacisze).

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI.64.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr VI.64.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 - 2026, Nr IV.41.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 - 2026, Nr IV.41.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła i zgłosiła autopoprawki p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. wraz z autopoprawkami Wykaz głosowań imiennych nad powyższymi uchwałami stanowi załącznik do protokołu.

25. Interpelacji i zapytań nie zgłaszano.

26. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca RG dokonała zamknięcia XIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół XIV sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-11-14 10:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75543
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-06 12:20