Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XIII sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 13 radnych /nieobecni radny Tomasz Siwa oraz radna Elżbieta Zdzebel - usprawiedliwieni/, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków. W głosowaniu /13 „za”/ porządek obrad został przyjęty.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z XII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /13 ”za”/ przyjęła protokół z XII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2019 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie /13 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła Edyta Gawrońska - sekretarz Gminy. Głos zabrała również wiceprezes Stowarzyszenia ProAktywni - Zuzanna Chmielewska - która zaprezentowała założenia i cele Młodzieżowej Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Statutowej i Regulaminowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 ”za”/ podjęła Uchwałę w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn: Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - kierownik GOPS - oraz wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Statutowej i Regulaminowej przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 ”za”/ podjęła Uchwałę w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn: Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie wraz z autopoprawką /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

8. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO. Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO. Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO - oraz zgłosiła autopoprawkę. Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie wraz z autopoprawką /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO. Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Rusiec, gaz). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą czterech kolejnych projektów uchwał. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Rusiec, gaz) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Stara Wieś, gaz). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Stara Wieś, gaz) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Strzeniówka, gaz). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Strzeniówka, gaz) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Stara Wieś, kanalizacja). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Stara Wieś, kanalizacja) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn - Obszary Nr I - V. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn - Obszary Nr I - V /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X.113.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn - Obszary Nr I - IX”. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr X.113.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn - Obszary Nr I - IX” /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 995/5 we wsi Wolica w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Dorn - autor projektu - oraz zgłosiła autopoprawkę. Poinformowała, że w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego pojawiły się uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Wójta. W związku z tym Rada przystąpiła do głosowania niniejszych uwag:
uwaga nr 1 - przewodniczący Komisji GiGP poinformował o odrzuceniu uwagi przez komisję. Rada w głosowaniu jednogłośnie odrzuciła omawianą uwagę;
uwaga nr 2 - przewodniczący Komisji GiGP poinformował o odrzuceniu uwagi przez komisję. Rada w głosowaniu jednogłośnie odrzuciła omawianą uwagę;
uwaga nr 3 - przewodniczący Komisji GiGP poinformował o odrzuceniu uwagi przez komisję. Rada w głosowaniu jednogłośnie odrzuciła omawianą uwagę;
uwaga nr 4 - przewodniczący Komisji GiGP poinformował o odrzuceniu uwagi przez komisję. Rada w głosowaniu jednogłośnie odrzuciła omawianą uwagę;
uwaga nr 5 - przewodniczący Komisji GiGP poinformował o odrzuceniu uwagi przez komisję. Rada w głosowaniu jednogłośnie odrzuciła omawianą uwagę.
Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 995/5 we wsi Wolica w Gminie Nadarzyn wraz z autopoprawką /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 83/3, 83/5 i 83/6 oraz części działki nr ew. 83/4 w Ruścu w Gminie Nadarzyn - Obszar Nr I. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Dorn - autor projektu. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 83/3, 83/5 i 83/6 oraz części działki nr ew. 83/4 w Ruścu w Gminie Nadarzyn - Obszar Nr I /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nadarzyn i osób fizycznych. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nadarzyn i osób fizycznych /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - oraz wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sali lekcyjnej wraz z wyposażeniem mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sali lekcyjnej wraz z wyposażeniem mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie. Uzasadnienie p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

28. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska (ul. Biesiadna). Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska (ul. Biesiadna) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

29. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska (ul. Gościnna). Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska (ul. Gościnna) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

30. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska (ul. Przytulna). Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska (ul. Przytulna) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

31. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzy w roku 2019. Uzasadnienie przedstawiła p. Joanna Romanowska - podinspektor ds. ochrony zwierząt i środowiska - oraz wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzy w roku 2019 wraz z autopoprawką /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

32. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 - 2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy - oraz wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 - 2026 wraz z autopoprawką /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

33. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy - oraz wprowadziła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały wraz z autopoprawką Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. wraz z autopoprawką /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

34. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Wójt poprosił sołtysów, aby zgłosili się do niego w celu ustalenia terminów jesiennych spotkań sołeckich. Spotkania będą miały na celu omówienie inwestycji, które są realizowane w poszczególnych sołectwach, planów i wniosków do budżetu na przyszły rok. Ponadto Wójt zaprosił wszystkich na mszę dziękczynną z okazji dożynek, która odbędzie się w najbliższą sobotę w parku w Młochowie. Natomiast w niedzielę, o godzinie 12, odbędzie się msza polowa z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dniu 07 września - narodowe czytanie, zaś 08 września Wójt zaprasza na galę wręczenia Pereł Kultury, Nauki i Sztuki Gminy Nadarzyn. Radna Kościelnicka odniosła się do obecnego pana M. i jego przeprosin umieszczonych na portalu internetowym. Przewodnicząca Danuta Wacławiak poinformowała, że radny Tomasz Siwa zrezygnował z przewodnictwa w Radzie Społecznej SPGZOZ oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

35. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca RG dokonała zamknięcia XIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowały: Justyna Kusio, Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-11-14 09:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18254
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-06 12:20