Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XII sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 12 radnych /nieobecni - usprawiedliwieni radni: Krzysztof Burakowski, Jan Perzyna, Jacek Żukowski/, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zgłosiła wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad jako pkt 6 „Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019”. Wniosek jednogłośnie został przyjęty. Przewodniczący Komisji GiGP zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku punktu 12 o treści ”Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X.112.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi w Gminie Nadarzyn”. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 12 ”za”. W głosowaniu /12 ”za”/ porządek obrad został przyjęty z uwzględnieniem powyższych wniosków.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z XI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /12 ”za”/ przyjęła protokół z XI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie /12 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019. Uzasadnienie przedstawiła P. Joanna Romanowska - podinspektor ds. ochrony zwierząt i środowiska. Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawiła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały. Rada jednogłośnie 12 ”za” podjęła Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019 /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Tomasz Siwa. W sesji udział wzięły osoby skarżące, które twierdziły, że teren sąsiada jest wywyższony. Wójt Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie obu stron oraz wizje lokalne w terenie. Sprawa jest monitorowana przez Gminę. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nadarzyn uznając skargę za bezzasadną /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

8. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Strzeniówka - przyłącze kanalizacyjne/. Uzasadnienie przedstawił Mateusz Sielski - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Strzeniówka - przyłącze kanalizacyjne/ /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Rusiec - przyłącze gazowe/. Uzasadnienie przedstawił Mateusz Sielski - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Rusiec - przyłącze gazowe /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Nadarzyn - przyłącze wodociągowe/. Uzasadnienie przedstawił Mateusz Sielski - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Nadarzyn - przyłącze wodociągowe /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 224/1, 225, 226/7, 226/11 i 226/13 w Nadarzynie w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 224/1, 225, 226/7, 226/11 i 226/13 w Nadarzynie w Gminie Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X.112.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi w Gminie Nadarzyn”. Uzasadnienie przedstawiła Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr X.112.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r.

13. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi w Gminie Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/. Jeden radny opuścił salę. Na sali obrad pozostało 11 radnych.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze. Uzasadnienie przedstawiła Z-ca Skarbnika Gminy - p. Beata Olszewska. Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /11 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Beata Olszewska - zastępca skarbnika Gminy - oraz zgłosiła autopoprawki. Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026 z autopoprawkami /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

16. Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Beata Olszewska - zastępca skarbnika Gminy oraz przedstawiła autopoprawki. Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały wraz z autopoprawkami Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /12 „za”/ podjęła Uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. wraz z autopoprawkami /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Korzystając z obecności na sesji p. Agnieszki Kuźmińskiej - członka zarządu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie - radni uzyskali informacje dotyczące realizowanych inwestycji powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn oraz funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Pruszkowie na Wrzesinie.

18. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca RG dokonała zamknięcia XII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowały: Justyna Kusio, Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-09-06 13:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73613
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-06 12:20