Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z X Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół X sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia X Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków. W głosowaniu /15 „za”/ porządek obrad został przyjęty.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 ”za”/ przyjęła protokół z VIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r.

5. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z IX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 ”za”/ przyjęła protokół z IX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2019 r.

6. Wójt Gminy Nadarzyn, p. Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SPG ZOZ w Nadarzynie przedstawił p. Tomasz Siwa - przewodniczący Rady Społecznej SPG ZOZ w Nadarzynie.

8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Społecznej w Nadarzynie za rok 2018. Część finansową sprawozdania przedstawiła p. Paulina Skoniecka - księgowa SPG ZOZ w Nadarzynie - natomiast część opisową zaprezentował dyrektor Ośrodka - p. Adam Chustecki i p. Michał Bieńkowski - zastępca dyrektora SPG ZOZ.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie i projekt uchwały. Rada w głosowaniu /13 „za”, 2 „wstrzym.”/ podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywna opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nadarzyn do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - sekretarz Gminy. Przewodniczący Komisji Statutowej i Regulaminowej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Nadarzyn do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła p. Kamila Klincewicz - dyrektor GOS. Przewodniczący Komisji Statutowej i Regulaminowej przedstawił pozytywna opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Dorn - projektantka planu. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi w Gminie Nadarzyn /imienny wykaz głosowania – w załączeniu/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn - Obszary Nr I - IX. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn - Obszary Nr I - IX /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 150/10 oraz 150/12 - 150/30 we wsi Młochów w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 150/10 oraz 150/12 - 150/30 we wsi Młochów w Gminie Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś (ul. Wakacyjna). Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś (ul. Wakacyjna) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka (ul. Przy Lesie). Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka (ul. Przy Lesie) /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i Gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i Gm. Nadarzyn /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.361.2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. Mszczonowskiej 20 w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Komisji Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.361.2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. Mszczonowskiej 20 w Nadarzynie /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - sekretarz Gminy. Przewodniczący Komisji Statutowej i Regulaminowej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 - 2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 - 2026 /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /15 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. /imienny wykaz głosowania - w załączeniu/.

25. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski - brak.

26. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca RG dokonała zamknięcia X Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska, Justyna Kusio

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z X Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-08-01 14:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75549
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-06 12:20