Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół VIII sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia VIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zgłosiła wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad jako pkt 12 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2018”. Wniosek jednogłośnie został przyjęty. Przewodnicząca RG zapytała, czy są jakieś wnioski do porządku obrad. W głosowaniu /15 „za”/ porządek obrad został przyjęty uwzględniając wniosek przewodniczącej.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z VII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 ”za”/ przyjęła protokół z VII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, p. Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami RG /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie /15 „za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

6. Rada zapoznała się z informacją Wójta o wydanych decyzjach dotyczących naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. renty planistycznej, którą przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu GGiGP.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora SP w Ruścu. Przewodnicząca RG poinformowała, ze skargę rozpatrywała Komisja skarg, wniosków i petycji. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Tomasz S. przedstawił opinię komisji oraz projekt uchwały RG uznający skargę za bezzasadną. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora SP w Ruścu uznając skargę za bezzasadną.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia braku przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Nadarzyn - Pana Bogdana Perzyny. Przewodnicząca RG poinformowała, że Wojewoda Mazowiecki pismem skierowanym do Rady Gminy Nadarzyn, na skutek otrzymanego sygnału poddającego w wątpliwość okoliczność stałego zamieszkiwania radnego Bogdana Perzyny na terenie Gminy Nadarzyn, zobligował Radę do wyjaśnienia przedmiotowej kwestii. Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się o zajęcie stanowiska przez samego zainteresowanego. W odpowiedzi, radny Bogdan Perzyna w sposób niebudzący wątpliwości wyjaśnił oraz udokumentował, że stale zamieszkuje na obszarze gminy, na co składają się: przebywanie w znaczeniu fizycznym w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem oraz zamiar stałego pobytu w tym miejscu. Mając na uwadze powyższe, brak jest przesłanek do stwierdzenia przez Radę Gminy wygaśnięcia jego mandatu na podstawie art. 383 §2 w zw. art. 383 §1 pkt 2 kodeksu wyborczego. Ponieważ jednak Rada podejmuje rozstrzygnięcia wyłącznie w formie uchwał, zajęcie merytorycznego stanowiska w sprawie zgodnie z kompetencjami określonymi w Kodeksie wyborczym - nawet o charakterze negatywnym - wymaga właśnie takiej formy. Rada jednogłośnie /15 ”za/ podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia braku przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Nadarzyn - Pana Bogdana Perzyny.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia braku przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Nadarzyn - Pana Andrzeja Wasilewskiego. Przewodnicząca RG poinformowała, że Wojewoda Mazowiecki pismem skierowanym do Rady Gminy Nadarzyn, na skutek otrzymanego sygnału poddającego w wątpliwość okoliczność stałego zamieszkiwania radnego Andrzeja Wasilewskiego na terenie Gminy Nadarzyn, zobligował Radę do wyjaśnienia przedmiotowej kwestii. Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się o zajęcie stanowiska przez samego zainteresowanego. W odpowiedzi, radny Andrzej Wasilewski w sposób niebudzący wątpliwości wyjaśnił oraz udokumentował, że stale zamieszkuje na obszarze gminy, na co składają się: przebywanie w znaczeniu fizycznym w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem oraz zamiar stałego pobytu w tym miejscu. Mając na uwadze powyższe, brak jest przesłanek do stwierdzenia przez Radę Gminy wygaśnięcia jego mandatu na podstawie art. 383 §2 w zw. art. 383 §1 pkt 2 kodeksu wyborczego. Ponieważ jednak Rada podejmuje rozstrzygnięcia wyłącznie w formie uchwał, zajęcie merytorycznego stanowiska w sprawie zgodnie z kompetencjami określonymi w Kodeksie wyborczym - nawet o charakterze negatywnym - wymaga właśnie takiej formy. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia braku przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Nadarzyn - Pana Andrzeja Wasilewskiego.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nadarzyn; Uzasadnienie przedstawił Prezes PKN - Piotr K. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nadarzyn.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.06.2019 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona M. - kierownik Referatu Podatków i Opłat. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.06.2019 r.

12. Rada przystąpiła do podjęcia w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2018. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna M. - kierownik GOPS. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2018.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.288.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016 r., w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria A. - dyrektor GZO. Rada jednogłośnie /15 ”za”/podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.288.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016 r., w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Radny Tomasz. S. zwolnił się z sesji. Obecnych na Sali obrad pozostało 14.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Kajetany - przyłącze wodociągowe). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria P. inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Kajetany - przyłącze wodociągowe).

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Kajetany - sieć wodociągowa). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria P. inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Kajetany - sieć wodociągowa).

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Kajetany - przyłącze wodociągowe). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria P. inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Kajetany - przyłącze wodociągowe).

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Kajetany - przyłącza wodociągowe). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria P. inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Kajetany - przyłącze wodociągowe).

18. Rada przystąpiła do podjęcia w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Kajetany - przyłącze wodociągowe). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria P. inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Kajetany - przyłącze wodociągowe).

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Nadarzyn - przyłącze wodociągowe). Uzasadnienie przedstawiła p. Maria P. inspektor ds. inwestycji. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn (Nadarzyn - przyłącze wodociągowe).

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.60.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna R. kierownik Referatu GGiGP. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.60.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna R. kierownik Referatu GGiGP. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna R. kierownik Referatu GGiGP. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna R. kierownik Referatu GGiGP. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kajetany, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna R. kierownik Referatu GGiGP. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kajetany, gm. Nadarzyn.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna R. kierownik Referatu GGiGP. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna R. kierownik Referatu GGiGP. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna R. kierownik Referatu GGiGP. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec.

27. Przewodnicząca RG przypomniała kilku radnym o składaniu oświadczeń majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w terminie do końca kwietnia br. Wójt poinformował, że na wniosek Rady Seniorów i Stowarzyszenia Seniorów Gminy Nadarzyn zorganizowano akcję sprzątania na terenie Gminy Nadarzyn w dniu 11 maja 2019 r. Seniorzy zapraszają do udziału w takiej akcji wszystkich mieszkańców gminy. Inicjatywę seniorów wspiera Urząd Gminy Nadarzyn.

28. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca RG dokonała zamknięcia VIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-06-13 14:11

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-06-13 14:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18256
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-06 12:20