Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół XVII sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XVII sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XVII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 1696, 1815/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków. W głosowaniu /15 „za”/ porządek obrad został przyjęty.

4. Rada przystąpiła do przyjęcia protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 listopada 2019 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /15 ”za”/ przyjęła protokół z XVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 listopada 2019 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta za okres między sesjami /w załączeniu/.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Gminnej w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - radny Andrzej Wasilewski przedstawił treść skargi oraz poinformował, że komisja uznała skargę za bezzasadną przedkładając Radzie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Radna Elżbieta Kościelnicka zgłosiła wniosek o wykluczenie jej w głosowaniu. Rada wniosek przyjęła. Rada w głosowaniu: 9 ”za”, 1 ”przeciw, 4 ”wstrzym” podjęła Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Gminnej w Nadarzynie /imienny wykaz głosowania - w załączeniu do protokołu/.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.223.2019 Rady Gminy Nadarzyn z 27 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej nr 310399W, stanowiącej działki o nr ew. 757/7, 751/10, 751/12 położone w miejscowości Nadarzyn w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawił p. Mateusz Sielski inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.223.2019 Rady Gminy Nadarzyn z 27 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej nr 310399W, stanowiącej działki o nr ew. 757/7, 751/10, 751/12 położone w miejscowości Nadarzyn w Gminie Nadarzyn. Radny Jan Perzyna opuścił salę obrad - pozostało obecnych 14 radnych.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Wolica ul. Aksamitna - telekomunikacja/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną będącej własnością Gminy Nadarzyn /Wolica ul. Aksamitna - telekomunikacja/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn /Wolica ul. B. Prusa - przyłącze wodociągowe/. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Przywoźna inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną będącej własnością Gminy Nadarzyn /Wolica - ul. B. Prusa - przyłącze wodociągowe/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 148/1, 148/2, 149/1, 149/2 i 150 we wsi Parole w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Dorn - projektantka planu. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 148/1, 148/2, 149/1, 149/2 i 150 we wsi Parole w Gminie Nadarzyn.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn - Obszary Nr I - IV. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn - Obszary Nr I - IV.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn. Na salę obrad przybył radny Jan Perzyna - obecnych 15 radnych.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego udziałów w nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP. przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego udziałów w nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie gm. Nadarzyn.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany ul. Leśnej Krainy. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu GiGP. Przewodniczący Komisji GiGP. przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany ul. Leśnej Krainy.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w roku 2020. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego. Pani dyrektor GZO zgłosiła autopoprawkę do podstawy prawnej projektu uchwały. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w roku 2020 z autopoprawką.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nadarzyn na rok szkolny 2019/2020. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego. Pani dyrektor GZO zgłosiła autopoprawkę do podstawy prawnej projektu uchwały. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię komisji dot. przedstawionego projektu uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nadarzyn na rok szkolny 2019/2020.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nadarzyn na 2020 rok. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta Gminy ds. uzależnień. Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nadarzyn na 2020 rok.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2020 rok. Uzasadnienie przedstawiła p. Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta Gminy ds. uzależnień. Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2020 rok.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uzasadnienie przedstawił p. Arkadiusz Wencel - p.o. kierownika Referatu organizacyjnego. Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawił p. Arkadiusz Wencel - p.o. kierownika Referatu organizacyjnego. Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nadarzynie.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nadarzyn do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”. Uzasadnienie przedstawiła p. Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji dot. projektu uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Nadarzyn do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie oceniła projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 - 2026, Nr IV.41.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawkę /w załączeniu do projektu uchwały/. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie oceniła projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. z autopoprawką.

26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie oceniła projekt uchwały. Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026.

27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały budżetowej na rok 2020:
a) Skarbnik Gminy p. Magdalena Sieczka przedstawiła projekt uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami;
b) Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów poinformował, ze komisja pozytywnie oceniła projekt budżetu gminy na rok 2020;
c) Skarbnik Gminy odczytała uchwałę kolegium RIO w Warszawie wyrażającą pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020. Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
d) W toku dyskusji nad projektem uchwały budżetowej Wójt omówił wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020. W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje rozpoczęte a następnie nowe w miarę pozyskanych środków finansowych. Radni zwrócili uwagę na planowaną budowę nowego ośrodka zdrowia w Nadarzynie. Rozważali możliwość udziału finansowego SPGZOZ przy realizacji tej inwestycji. Wójt poinformował, że opracowanie projektu technicznego nowego ośrodka zdrowia będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy natomiast realizacja tej inwestycji będzie postępowała w miarę uzyskanych środków finansowych.
e) Rada jednogłośnie - 15 ”za” przyjęła poprawki do projektu uchwały budżetowej;
f) Rada jednogłośnie - 15 ”za” podjęła uchwałę budżetową Gminy Nadarzyn na rok 2020 uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.

28. Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za uchwalenie budżetu na rok 2020 oraz podziękował sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych za wspólną pracę na rzecz społeczności w 2020 roku. Radny Krzysztof Burakowski zwrócił uwagę na budowę ścieżek rowerowych w Walendowie. Wójt udzielił odpowiedzi p. Burakowskiemu. Wójt Gminy złożył wszystkim życzenia Noworoczne 2020 oraz życzył dobrej zabawy sylwestrowej. Do życzeń dołączyła Przewodnicząca Rady Gminy.

29. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca RG dokonała zamknięcia XVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół XVII sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2020-02-05 15:02
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-06 12:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75550
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-06 12:20