Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół z III Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół III sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 grudnia 2018 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz pracowników urzędu. Poinformowała, że długoletnia pracownica Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Pruszkowie - Wydział Komunikacji p. Ewa Prus odchodzi na emeryturę. W związku z tym przedstawiciele Starostwa Powiatowego na czele z p. Agnieszką Kuźmińską oraz Władze Gminy Nadarzyn na czele z Wójtem - p. Dariuszem Zwolińskim złożyli podziękowania Pani Ewie za pracę życząc dobrego wypoczynku na zasłużonej emeryturze.
Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia III Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, 1349, 1432/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków. W  głosowaniu - 14 „za” porządek obrad został przyjęty.

4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /14 ”za”/ przyjęła protokół z II Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, p. Dariusz Zwoliński, złożył sprawozdanie z działalności między sesjami RG /w załączeniu sprawozdanie/. Radny Dariusz Jakubowski zapytał o wykonanie kanalizacji w Urzucie. Wójt poinformował, że realizacja kanalizacji w Urzucie jest zaplanowana w trzech etapach. Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 2019 roku. Uzasadnienie przedstawiła p. Iwona Myśliwy - kierownik Referatu Opłat i Podatków. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 2019 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I.3.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca RG poinformowała, że uchwale Nr I.3.2018 należy poprawić oczywistą pomyłkę w § 1 po przez wykreślenie radnego Andrzeja Pietrzaka ze składu Komisji Rewizyjnej, który jest Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Rada jednogłośnie - 14 ”za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr I.3.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

8. W punkcie interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrał jako pierwszy radny Krzysztof Burakowski. Zapytał, czy droga - Nad Utratą w Walendowie będzie przejęta przez Gminę. Wójt poinformował, że Gmina wystąpiła do Starostwa o przejęcie tej drogi i innych. Gmina uzyskała pozytywną opinię tylko w stosunku do ul. Warszawskiej. Wójt poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Wójtem Gminy Lesznowola w sprawie dróg łączących obie gminy i trasy szybkiego ruchu.
Przewodnicząca RG złożyła życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Przypomniała niektórym radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych w terminie do 21 grudnia 2018 r. Poinformowała, że kolejna sesja RG zaplanowana jest na 28 grudnia br. na godz. 12:00. Do życzeń świątecznych dołączył się Wójt Gminy. Wójt Gminy zaprosił na spotkanie opłatkowe w dniu 20 grudnia br. na godz. 15:00 w Urzędzie Gminy.

9. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca RG dokonała zamknięcia III Sesję Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowały: Justyna Kusio, Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z III Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-02-01 13:11

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-02-01 13:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3981
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-01 13:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191388
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony