Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół z LII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół LII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 listopada 2018 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, zaproszonych gości, mieszkańców Gminy Nadarzyn.
Poinformowała, że sesja ma uroczysty charakter i następnie zaprosiła do odśpiewania hymnu narodowego w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia LII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432/.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 14 radnych (1 usprawiedliwiony), co stanowi quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała porządek obrad zaproponowany w zawiadomieniu o zwołaniu LII sesji. Rada jednogłośnie /14 „za”/ przyjęła porządek obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. Przewodnicząca RG poinformowała, że radni nie wnieśli uwag na piśmie. Rada w głosowaniu /13 ”za”, 1 „wstrzym.”/ przyjęła protokół z LI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r.

5. Wójt Gminy Nadarzyn, p. Dariusz Zwoliński, w związku ze świętem narodowym podsumował działalność Komitetu Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości /w załączeniu sprawozdanie/ i zaprosił na uroczyste gminne obchody odzyskania niepodległości w dniu 11.11.2018 r.

6. Przewodnicząca RG przedstawiła podsumowanie działalności Rady Gminy Nadarzyn VII kadencji /w załączeniu podsumowanie/.

7. Przewodnicząca Rady Seniorów przedstawiła informację z działalności Rady Seniorów Gminy Nadarzyn I kadencji. Następnie Wójt wręczył Ogólnopolskie Karty Seniora pierwszym czterem osobom, które złożyły deklaracje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik gminy - oraz wprowadziła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik gminy - oraz wprowadziła autopoprawki. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie /14 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

10. Podjęcie deklaracji w sprawie uczczenia pamięci Rodaków walczących o niepodległą Polskę. Przewodnicząca odczytała treść deklaracji oraz tekst na tablicę pamiątkową. Rada Gminy Nadarzyn jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała treść deklaracji oraz tablicy.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Wójt Gminy - Dariusz Zwoliński wraz z Przewodniczącą Rady - Danutą Wacławiak - dokonali wręczenia medali jubileuszowych stulecia odzyskania niepodległości - osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności na rzecz społeczności gminy Nadarzyn. Jako pierwszy medal otrzymał pan Karol Wiśniewski - mieszkaniec Ruśca, który w tym roku obchodził setne urodziny. Wójt poinformował, że pierwszy medal z tej okazji został wręczony panu mjr Henrykowi Filipskiemu - mieszkańcowi Nadarzyna.

12. Przewodnicząca RG podziękowała za udział i ogłosiła zamknięcie LII Sesji Rady Gminy Nadarzyn oraz zaprosiła obecnych na koncert NOK Pęd Band.

Protokołowała: Teresa Czerniawska, Justyna Kusio

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z LII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
    data wytworzenia: 2018-11-10
  • opublikował: Michał Wilczak
    data publikacji: 2018-11-27 15:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3982
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-01 13:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191393
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony