Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół XLVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 01 sierpnia 2018 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak, powitała zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. W związku z 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uczczenie pamięci poległych minutą ciszy. Następnie Przewodnicząca dokonała otwarcia XLVIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432/.

2. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca RG stwierdziła quorum wobec ustawowego składu Rady, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG zapytała, czy są jakieś uwagi do porządku sesji. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej, Jacek Żukowski, poprosił o wprowadzenie do porządku punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.561.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie powyższego wniosku oraz porządku obrad. Rada jednogłośnie /13 „za”/ przyjęła wprowadzenie ww. uchwały do porządku obrad oraz jednogłośnie /13 „za”/ przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem powyższego wniosku.

4. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn”. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Marta Ciarka – kierownik Referatu Funduszy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn”.

5. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.575.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.575.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV.561.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV.561.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy – która zgłosiła autopoprawkę w związku z podjętą wcześniej uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV.561.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Autopoprawka dotyczy przeniesienia kwoty, określonej w ww. uchwale, z wydatków majątkowych do bieżących. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Uzasadnienie przedstawiła p. M. Sieczka – Skarbnik Gminy – która zgłosiła autopoprawkę w związku z podjętą wcześniej uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV.561.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Autopoprawka dotyczy przeniesienia kwoty, określonej w ww. uchwale, z wydatków majątkowych do bieżących. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą powyższego projektu uchwały. Rada jednogłośnie /13 „za”/ podjęła uchwałę w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

10. Przewodnicząca zakomunikowała, że prawdopodobnie 21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe. W związku z tym radni są zobligowani do tego, aby dwa miesiące wcześniej złożyć oświadczenia majątkowe, tj. do 21 sierpnia. Dziś o godzinie 17 odbędzie się apel w parku w Nadarzynie w związku z rocznicą Powstania Warszawskiego. Radna Kapitan poinformowała, że władze Gminy nie wspierają mieszkańców w sprawie PU Hetman. Przewodnicząca odpowiedziała, że była w firmie Hetman w sprawie interwencji, jednak nie została wpuszczona. Poinformowała również, że została sporządzona notatka do GIOŚ w tej sprawie, a w sądzie, jako świadek, zeznała o uciążliwości działania firmy Hetman dla mieszkańców okolicznych domów. W toku dyskusji Przewodnicząca zaproponowała, aby każdy zastanowił się do najbliższej sesji, co można zrobić i jakich narzędzi użyć, aby wpłynąć na działalność PU Hetman.

11. Przewodnicząca Rady zakończyła obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Justyna Kusio

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  • opublikował: Andrzej Zalesiński
    data publikacji: 2018-10-08 16:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3983
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-01 13:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2191396
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:37

Stopka strony