Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 który odbędzie się 2 września 2019 r.

SP KOSTOWIEC:
godz. 8.00 - Mszą św. w Kościele w Kostowcu
godz. 9.00 - Uroczystość na sali gimnastycznej w szkole

SP MŁOCHÓW:
godz. 9.30 - Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

SP NADARZYN:
Klasa I, IV godz. 9:00 hala sportowa
Klasa II, III, V godz.9:00 w salach lekcyjnych
Klasa VI godz. 9:45 w salach lekcyjnych
Klasa VII, VIII godz.10:30 w salach lekcyjnych

SP WOLA KRAKOWIAŃSKA:
godz. 9:00 – Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

SP RUSIEC:
9.00 - rozpoczęcie uroczystości dla klas I - III (aula)
10.00 – rozpoczęcie uroczystości dla klas IV - VIII (aula)

LICEUM:
Godz. 8:00 Msza św. w Kościele w Nadarzynie
Godz. 9:15 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Nowy rok szkolny

Informacja - rekrutacja uzupełniająca

Uwaga Rodzice!!!
Informujemy, że w związku z dysponowaniem wolnymi miejscami, rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest wyłącznie w Publicznym Przedszkolu w Wolicy, ul. Przedszkolna 2 oraz w Publicznym Przedszkolu w Młochowie, ul. Źródlana 1.

 • autor informacji: Renata Szostek
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-08-19 15:43
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-21 08:48

Zarządzenie Nr 89/2019

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Informacja Wójta Gminy Nadarzyn - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

 • autor informacji: Renata Szostek
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-06-18 13:00
 • zmodyfikował: Michał Wilczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-18 13:02

Zarządzenie Nr 55/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2019

Protest nauczycieli - egzaminy i opieka nad dziećmi

Szanowni Rodzice!

Dwa pierwsze dni strajku oświatowego w naszej Gminie dzięki w dużej mierze Państwa podejściu i zrozumieniu dla postulatów nauczycieli przebiegły bardzo spokojnie. Za co serdecznie dziękujemy.

W związku z trwającym protestem nauczycieli i narzuconym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej samorządom i dyrektorom szkół obowiązku przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i uczniów klas ósmych informujemy, że pomimo ograniczonych możliwości kadrowych i w skrajnie trudnych warunkach organizacyjnych oba egzaminy w naszej Gminie się odbędą zgodnie z terminem. W swojej decyzji o przeprowadzeniu testów kierujemy się wyłącznie dobrem dzieci, wychodząc na przeciw potrzebom rodziców, uczniów i samych nauczycieli, dla których zaistniała sytuacja jest szczególnie trudna i obciążająca.

Jednocześnie w związku z koniecznością zatrudnienia wszystkich dostępnych pracowników oświatowych z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzenia egzaminów, dla tych dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki od środy 10 kwietnia do środy 17 kwietnia przygotowaliśmy następujące propozycje:

od środy 10 kwietnia do piątku 12 kwietnia:
- Szkoła Podstawowa w Ruścu  (hala sportowa) - Akademia Schaby - zajęcia od godziny 8.30 do 15.00 prowadzi trzech instruktorów;
- Szkoła Podstawowa w Nadarzynie (hala sportowa) - uczniowie w wieku 7 - 12 lat - zajęcia sportowe prowadzi trzeci instruktorów Gminnego Ośrodka Sportu;
- Świetlica w Urzucie, al. Katowicka 360 - w godz. 8.00 - 16.00 (możliwość pozostawienia dziecka od godz. 7.50).
OBOWIĄZUJĄ zapisy WYŁĄCZNIE telefonicznie, pod nr tel.: 605-911-287, 9 kwietnia. w godz. 14.00 - 18.00.
Liczba miejsc - 15, przed pozostawieniem dziecka obowiązkowo należy podpisać Regulamin, Kartę Uczestnika oraz Klauzulę RODO.
Konieczne: buty na zmianę, jedzenie i picie w ilości wystarczającej na cały pobyt dziecka.

od środy 10 kwietnia do środy 17 kwietnia:
- Alternatywne warsztaty NOK i Biblioteki Publicznej w Nadarzynie dla dzieci 7 - 12 lat w godz. 8.30 - 13.00 NOK, pl. Poniatowskiego 42 (możliwość pozostawienia dziecka od godz. 8.20) w godz. 13.00 - 15.00 - Biblioteka Publiczna - wejście od strony ronda (numer do osoby kontaktowej, która udzieli wszelkich informacji: 22 729 89 13 w. 12).
OBOWIĄZUJĄ zapisy WYŁĄCZNIE telefonicznie, pod nr tel.: 22 729 89 15, 9 kwietnia. w godz. 14.00 - 18.00.
Liczba miejsc - 15, przed pozostawieniem dziecka obowiązkowo należy podpisać Regulamin, Kartę Uczestnika oraz Klauzulę RODO.
Konieczne: buty na zmianę, jedzenie i picie w ilości wystarczającej na cały pobyt dziecka.

- Świetlica w Parolach, ul Olesińska 5 - środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 16.00 (możliwość pozostawienia dziecka od godz. 7.50).
OBOWIĄZUJĄ zapisy WYŁĄCZNIE telefonicznie, pod nr tel.: 605-911-300, 9 kwietnia w godz. 14.00 - 18.00.
Liczba miejsc - 15, przed pozostawieniem dziecka obowiązkowo należy podpisać Regulamin, Kartę Uczestnik, oraz Klauzulę RODO.
Konieczne: buty na zmianę, jedzenie i picie w ilości wystarczającej na cały pobyt dziecka.
Przez cały okres strajku Publiczne Przedszkola Gminy Nadarzyn: PP Nadarzyn, PP Wolica, PP Młochów pracują zwyczajowo świadcząc wszystkie usługi oferowane w placówce.

Podobnie w czasie trwającego strajku, Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” proponuje zajęcia opiekuńcze w godz. 8.30 - 16.30:
- w siedzibie  w Nadarzynie, ul. Kościelna 3 - zapisy telefoniczne 22 739 73 11,
- w siedzibie w Młochowie, ul. Mazowiecka 15 - zapisy telefonicznej 22 729 90 47.

Wójt Gminy Nadarzyn i Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie

drukuj (Protest nauczycieli - egzaminy i opieka nad dziećmi)

Pliki do pobrania:

 • autor informacji: Maria Aleksińska
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-04-09 12:18

Ogłoszenie w sprawie strajku

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Nadarzyn od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania: SP Nadarzyn, SP Rusiec wraz z oddziałami przedszkolnymi, SP Wola Krakowiańska, SP Młochów, SP Kostowiec, LO Nadarzyn, informujemy, że zajęcia dydaktyczne w placówkach są odwołane. W związku z tym, prosimy rodziców, aby w miarę możliwości zorganizowali opiekę nad dziećmi w dniach strajku.

Szkoły zapewnią zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.30 - 15.30 (ilość miejsc ograniczona).

Informujemy, że dyrektorzy szkół i organ prowadzący zapewni przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w ustawowo przewidzianym terminie.

Szczegółowe informacje na stronach szkół.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy wypłacany przez ZUS.

Zgodnie z art. 32 w/w ustawy:

„Art. 32 Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.”

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka w wieku do ukończenia 8 lat. O zasiłek starać się może rodzic objęty ubezpieczeniem chorobowym. Może to być zarówno ubezpieczenie obowiązkowe, jak i dobrowolne. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80% wynagrodzenia rodzica. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (druk Z-15A).

drukuj (Ogłoszenie w sprawie strajku)

 • autor informacji: Maria Aleksińska
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2019-04-04 09:17

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że w czasie ferii sekretariaty szkół będą pracowały w następujących dniach i godzinach:

 • Szkoła Podstawowa w Nadarzynie – od 28 stycznia do 8 lutego w godz. 8:00 – 15:00.
 • Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej – od 28 stycznia do 8 lutego w godz. 10:00 – 13:00.
 • Szkoła Podstawowa w Kostowcu – od 28 stycznia do 1 lutego w godz. 9:00 – 13:00, natomiast w dniach 4 – 8 lutego w godz. 8:00 – 15:00.
 • Szkoła Podstawowa w Młochowie – szkoła otwarta codziennie w godz. 8:00 – 13:00, sekretariat czynny w dniach 28 – 31 stycznia br.
 • Szkoła Podstawowa w Ruścu –  od 28 stycznia do 1 lutego w godz. 8.00 – 12.00, natomiast od 4 lutego do 8 lutego w godz. 7.00 - 15.00.
 • Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie –  28 stycznia w godz. 9:00 – 14:00, 29 stycznia w godz. 11:00 – 15:00, 30 – 31 stycznia w godz. 9:00 – 14:00, 01 lutego w godz. 9:00 – 13:00, 4 – 8 lutego godz. 9:00 – 14:00.

drukuj (Informacja dla Rodziców)

 • autor informacji: Renata Szostek
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-01-25 14:23

Uwaga Rodzice!

W związku z podjęciem Zarządzenia Nr 9/2019 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 17 stycznia br. informujemy o terminach w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I – szych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.

Harmonogramy znajdują się tutaj.

drukuj (Uwaga Rodzice!)

 • autor informacji: Renata Szostek
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2019-01-18 14:11

Ogłoszenie

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2018

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dnia
24 grudnia 2018 r.
Gminny Zespół Oświatowy
będzie nieczynny.

Zgodnie z zarządzeniem
Nr 8/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie
z dnia 28 listopada br. odpracowanie
dnia wolnego nastąpi
8 grudnia 2018 r.

 • autor informacji: Renata Szostek
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-11-28 15:06

Zarządzenie Nr 8/2018

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie

Informacja dla Rodziców

Uwaga Rodzice,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669) wójt zobowiązany jest do kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, zamieszkałą na terenie gminy Nadarzyn. W związku z niewykonaniem czynności zawiadamiających przez organy wymienione w art. 41 w/w ustawy prosi się rodziców w oparciu o art. 40 ust. 2 – Prawo oświatowe, o informację o formie spełniania obowiązku nauki przez dzieci i zmianach w tym zakresie.
Można tego dokonać wypełniając oświadczenie i dostarczenie go za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Gminny Zespół Oświatowy, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, mailowej: oswiata@nadarzyn.pl lub osobiście do GZO, II piętro.
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn: http://bip.nadarzyn.pl/38,oswiata lub w Gminnym Zespole Oświatowym.

 • autor informacji: Renata Szostek
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-10-30 13:43

Zarządzenie Nr 115/2018

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach publicznych na terenie gminy:

Szkoła Podstawowa w Nadarzynie - 9.00 http://www.sp.nadarzyn.pl/
Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie - 9.40 http://liceum.nadarzyn.pl/
Szkoła Podstawowa w Kostowcu - 12.00 http://www.spkostowiec.nadarzyn.pl/
Szkoła Podstawowa w Ruścu - 9.00 (klasy I-III), 10.00 (IV-VIII) http://www.sprusiec.nadarzyn.pl/
Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej - 9.00 http://www.spwolakrak.szkolnastrona.pl/
Szkoła Podstawowa w Młochowie - 9.30 http://www.spmlochow.nadarzyn.pl/

- szczegóły na stronach szkół

 • autor informacji: Renata Szostek
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-08-31 12:31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 • autor informacji: Maria Aleksińska
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-07-26 13:31

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice,
wzorem lat ubiegłych, ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Nadarzyn na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dzięki temu dzieci, które w wyniku braku wolnych miejsc, nie dostały się do placówek publicznych podczas procesu rekrutacji 2018/2019, będą miały możliwość uczęszczania do przedszkola niepublicznego z terenu gminy na zasadach panujących w przedszkolach publicznych.

W wyniku ww. konkursu może zostać wyłonionych kilka przedszkoli niepublicznych – wówczas Państwa dziecko zostanie skierowane do placówki, będącej najbliższą miejsca zamieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec lipca.

Prosimy o sprawdzanie skrzynek pocztowych na przełomie lipca/sierpnia, ponieważ korespondencja dot. wskazania miejsca realizacji wychowania przedszkolnego zostanie do Państwa wysłana pocztą tradycyjną.

Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie

Wakacje

Drodzy uczniowie - wakacje czas zacząć!!!

Z tej okazji życzymy Wam udanego i bezpiecznego wypoczynku. Niech będzie to czas na regenerację sił, zdobywanie nowych doświadczeń i przeżywanie ciekawych przygód.
Podziękowania dla Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników administracji i obsługi za wysiłek pedagogiczny i wychowawczy oraz dla Rodziców, którzy stanowią niezwykłe wsparcie w funkcjonowaniu naszych placówek.

Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie

Informacja dla Rodziców

Uwaga rodzice,

jeśli otrzymali Państwo pisma ze wskazaniem przez Wójta Gminy Nadarzyn  miejsca realizacji wychowania przedszkolnego i Państwa pociechy znalazły miejsce w przedszkolu lub oddziale przy szkole podstawowej -  prosimy o zgłaszanie się do odpowiednich placówek celem dopełnienia niezbędnych formalności.

Informacja

Szanowni Państwo,
informujemy, iż z dniem 12 czerwca 2018 r.
Gminny Zespół Oświatowy zmienił swoją siedzibę.
Biuro znajduje się na II piętrze
Urzędu Gminy Nadarzyn (naprzeciwko Notariusza).

Gminny Zespół Oświatowy przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12.00 – 15.30 lub po wcześniejszym uzgodnieniu.

Nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,
informujemy, iż 22 czerwca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.

Regulamin oraz dalsze informacje po kliknięciu w więcej.

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,
zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i regulaminem rekrutacji, zakończono nabór do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i klas I – szych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

W wyniku porekrutacyjnego spotkania z Wójtem Gminy Nadarzyn, Dyrektorem Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie, dyrektorami placówek oraz licznymi sygnałami ze strony rodziców, Wójt Gminy Nadarzyn podjął decyzję o utworzeniu oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ruścu dla dzieci 3 – letnich.

Nowopowstały oddział zapewni miejsca dla 22 wychowanków.

Dla pozostałych podopiecznych, które nie uzyskały miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych, Wójt Gminy Nadarzyn, na mocy prawa oświatowego, wskaże miejsca w placówkach publicznych, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami oraz w drodze otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych.

Do ww. czynności Wójt Gminy Nadarzyn powoła stosowne komisje, w skład których wchodzić będą przedstawiciele organu prowadzącego oraz dyrektorzy publicznych placówek.

Dzięki powyższym rozwiązaniom, od września, dzieci z terenu gminy Nadarzyn w wieku 3 – 5 lat, będą mogły skorzystać z prawa do realizacji wychowania przedszkolnego, a dzieci 6 – letnie zrealizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

O placówce, która zostanie wskazana jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego/rocznego przygotowania przedszkolnego, zostaną Państwo powiadomieni za pomocą poczty tradycyjnej. 

 • autor informacji: Maria Aleksińska
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-05-25 13:21

Dyżur wakacyjny 2018

Dyżur wakacyjny 2018

Szanowni Państwo dyżur wakacyjny dla dzieci  już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nadarzyn, (w tym dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych skierowanych przez Wójta Gminy Nadarzyn), w bieżącym roku szkolnym tj. 2017/2018 pełnić będą:

 • Publiczne Przedszkole w Młochowie (2 - 13 lipca br.),
 • Publiczne Przedszkole w Wolicy (16 - 31 lipca br.).

Wnioski dostępne w ww. placówkach oraz pod linkiem: https://bip.nadarzyn.pl/484,rok-2018?tresc=7856

 • autor informacji: Anna Brzeczkowska
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-05-18 09:05

Ogłoszenie

podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla przedszkoli

REKRUTACJA 2018/2019

Szanowni Państwo,
z dniem 1 marca br. rusza rekrutacja do klas I - szych publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym.
Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty znajdą Państwo na stronach internetowych placówek w zakładce „Rekrutacja” – zachęcamy do ich bieżącego śledzenia.

drukuj (REKRUTACJA 2018/2019)

 • autor informacji: Maria Aleksińska
  data wytworzenia: 2018-02-19
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-02-19 15:26
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-19 15:28

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

INFORMACJA

Z dniem 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428),weszło w życie szereg zmian w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z dnia 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) z zakresu oraz sposobu składania wniosków o wpis, zmianę wpisu oraz wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Od 2018 roku wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków i klubów dziecięcych - o wpis , zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych będą składane wyłącznie drogą elektroniczną - za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl/), skąd będą wpływały bezpośrednio do Rejestru Żłobków (https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl). Do 31 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce będą zobowiązane uzupełnić (za pośrednictwem PIU Emp@tia) dane w rejestrze lub wykazie.

Obowiązek ten wynika z art.34 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin i dotyczy wszystkich instytucji ubiegających się o wpis do rejestru lub wykazu przed 1 stycznia 2018 r.

W związku ze wskazaną wyżej zmianą, do końca stycznia 2018r. wszystkie podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 czyli podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce - będą musiały posiadać konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Bardzo proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 • autor informacji: Maria Aleksińska
  data wytworzenia: 2018-01-02
 • opublikował: Andrzej Zalesiński
  data publikacji: 2018-01-03 14:23
 • zmodyfikował: Andrzej Zalesiński
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 14:26

Ogłoszenie

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla przedszkoli

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2865
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-28 11:36

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

NIP 534-22-54-841

Regon 013269195

Kod terytorialny 1421052

Dane kontaktowe

tel. 22 729 81 85

fax 22 729 81 85 w. 109

e-mail: gmina@nadarzyn.pl

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2004313
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-12 09:45

Stopka strony