Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXVIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm./ Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek radnych w myśl ¼ ustawowego składu rady
2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad  jest obecnych 14  radnych, co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady liczącego 15. Nieobecna / zgłosiła usprawiedliwienie nieobecności wcześniej/ była na sesji radna Małgorzata Wąsiewicz.
3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXVIII Sesji.
Radna K. Jach  zgłosiła  wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 4 i 5.
Radny P. Ciemiński zapytał, dlaczego tak nagle odbywa się sesja RG skoro  zaplanowana była na 28 grudnia br? Przewodnicząca RG poinformowała, że dzisiejsza sesja jest zwołana na wniosek radnych ¼ ustawowego składu rady, natomiast sesja  na dzień 28 grudnia jest zaplanowana wcześniej, na którą są przygotowywane materiały.  Przewodnicząca RG ;poddała pod głosowanie wniosek p. K. Jach. Rada w głosowaniu: 3”za”, 11”przeciw” nie przyjęła wniosku p. K. Jach. Na zapytanie radnych: B. Kapitan , K, Jach i P. Ciemińskiego Sekretarz odpowiedziała, ze w dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Komisarz Wyborczy opublikował postanowienie w sprawie wygaszenia mandatu Wójta Gminy Nadarzyn – Janusza  Grzyba. Rada w głosowaniu 11 ”za” , 3”przeciw”przyjęła porządek sesji./ w załączeniu/.
4.Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nieprzeprowadzania przedterminowych wyborów Wójta Gminy Nadarzyn.
Radna K. Jach zapytała na jakiej podstawie są przygotowane projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Pan mec. K. Zygrzak poinformował, że  zgodnie z art. 28 d ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 24b ust. 6 (kodeks wyborczy). Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6, a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.
Wobec powyższego Rada Gminy Nadarzyn upoważniona jest do podjęcia stosownej uchwały w przedmiocie nieprzeprowadzania przedterminowych wyborów Wójta. Przewodnicząca RG przypomniała, ze w roku 2005 obywały się wybory ponowne i wówczas Zarząd komisaryczny Wójta i Rady Gminy sprawowała osoba wskazana przez Prezesa Rady Ministrów, który miał za zadanie przygotowanie  ponownych wyborów w wyznaczonym terminie ustawowym.
Rada w głosowaniu 3”za”, 11”przeciw” nie podjęła uchwały w sprawie nieprzeprowadzania przedterminowych wyborów Wójta Gminy Nadarzyn.
5. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzania przedterminowych wyborów Wójta Gminy Nadarzyn. Radna K. Jach poinformowała, że toczy się postępowanie legistlacyjne nad zmianami  ustawy – Kodeks Wyborczy i Jej zdaniem Rada Gminy nie powinna podejmować uchwał w powyższej sprawie.
Pan mec. Zygrzak poinformował, że dopóki  toczy się postępowanie legistlacyjne nad zmianami w ustawie to Rada Gminy ma obowiązek działalności zgodnie z obowiązującą uchwałą.  Poinformował, że zgodnie z art. 28d ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 24b ust. 6 (kodeks wyborczy). Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6, a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.
Wobec powyższego, a contrario Rada Gminy Nadarzyn upoważniona jest do podjęcia stosownej uchwały, w której w sposób definitywny rozstrzyga przedmiotową kwestię, opowiadając się za przeprowadzaniem przedterminowych wyborów Wójta, co jednocześnie umożliwi jak najszybsze zarządzenie wyborów przedterminowych, bez konieczności oczekiwania na upływ 30-dniowego terminu.
Pani Kapitan poinformowała, że na jesień 2018 zaplanowane są wybory samorządowe.
Radne K. Jach i B. Kapitan zapytały p. Skarbnik Gminy jaki jest przewidziany koszt przeprowadzenia wyborów przedterminowych i czy nie lepiej wydać te pieniądze na remonty i inwestycje? Pani Skarbnik poinformowała, że warto wydać pieniądze na wybory przedterminowe Wójta Gminy aby, urząd sprawnie działał dla mieszkańców.  Przewodnicząca RG przypomniała, ze w roku 2014 odbyło się referendum lokalne na wniosek Stowarzyszenia „Zielona Gmina” w sprawie odwołania Wójta i Rady Gminy pomimo to, że były zaplanowane wcześniej wybory ogólnokrajowe samorządowe.   
Rada w głosowaniu 11”za”, 3”przeciw”  podjęła uchwały w sprawie przeprowadzania przedterminowych wyborów Wójta Gminy Nadarzyn.
6. Rada przystąpiła do przyjęcia apelu w  sprawie umożliwienia jak najszybszego przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca RG poinformowała, że w związku z nagłą śmiercią śp Janusza Grzyba wieloletniego Wójta Gminy Nadarzyn, co samo w sobie postawiło samorząd Gminy Nadarzyn w trudnym położeniu. Jedynym rozsądnym i przewidywanym przez prawo rozwiązaniem są przedterminowe wybory, które wyłonią Wójta w drodze bezpośredniego głosowania przez mieszkańców. Inicjatywa Społeczna Mieszkańców Gminy Nadarzyn poparta przez ponad 2500 podpisów optuje, aby wybory przedterminowe odbyły się jak najszybciej. Przewodnicząca RG poinformowała, że nadal wpływają podpisy mieszkańców.
Radny P. Ciemiński zwrócił uwagę na listy z podpisami mieszkańców. Jego zdaniem taka lista powinna zawierać  PESEL, zapytał, kto zweryfikował te listy?  Przewodnicząca RG poinformowała, że te listy stanowią poparcie grupy inicjującej o jak najszybsze przeprowadzenie wyborów przedterminowych na Wójta Gminy Nadarzyn.
Radna K. Jach poprosiła o odczytanie  projektu apelu. Przewodnicząca RG poinformowała, że projekty apeli radni otrzymali w materiałach na sesję.
Pani Jach zapytała, czy uchwała i apel wraz z uzasadnieniami będą zamieszczone na stronie internetowej. Gminy Nadarzyn. Pani Kapitan sugerowała, aby apel podpisali wszyscy radni, którzy za jego przyjęciem głosowali. Pani Przewodnicząca RG poinformowała, że zgodnie z przepisami podjęte przez radę dokumenty podpisuje Przewodniczący RG / przewodnicząca obrad/. Pani Sekretarz poinformowała, że podjęte przez Radę Gminy: uchwała i apel po podpisaniu przez Przewodniczącą RG będą opublikowane na stronie internetowej.  
Radny P. Ciemiński stwierdził, że na zorganizowanie wyborów przedterminowych jest za krótki okres czasu, aby kandydat na wójta mógł  się przygotować – przedstawić swoje plany.
Rada w głosowaniu 11”za”, 3”przeciw” podjęła apel w  sprawie umożliwienia jak najszybszego przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta Gminy Nadarzyn.
7. Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że w dniu dzisiejszym Komisarz Wyborczy PKW opublikował postanowienie w sprawie wygaszenia mandatu Wójta Gminy Nadarzyn – Janusza Grzyba.  
8. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

Protokołowała: Teresa Czerniawska

drukuj (Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-28 15:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50976
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-09 13:15
baner toplayer
Szanowni Państwo, w związku z panującą w kraju epidemią wirusa COVID-19 prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Nadarzyn, a jeśli wizyta jest niezbędna o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z poszczególnymi referatami w celu załatwienia sprawy.