Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXVI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./
2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad  jest obecnych 15 radnych co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady przy, którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXVI Sesji RG. Rada przystąpiła do głosowania za przyjęciem proponowanego porządku obrad – rada jednogłośnie przyjęła porządek – 15 „za”  XXXVI Sesji RG /w załączeniu do protokołu porządek XXXVI Sesji RG/.
4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXXV Sesji z dnia 25 października 2017 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu?  Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXXV Sesji z dnia 25 października 2017 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił p. Janusz Grzyb /sprawozdanie w załączeniu/. Radna Wąsiewicz zapytała o powrót równiarki do Starej Wsi. Wójt odpowiedział, iż równiarka wróci do Starej Wsi jak tylko poprawi się pogoda. Radna Jach zapytała o zapłatę za drogi na, które równiarka nie dotarła, czy gmina płaci za pracę, której nie wykonano? Wójt odpowiedział, iż płaci się za wykonaną pracę. Rada w głosowaniu 15 „za” przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy.
6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Jakubowski przedstawił stanowisko Komisji, uznające skargę za bezzasadną. Uzasadnienie do skargi przedstawił mec. Krzysztof Zygrzak. Radna Jach zapytała o dotrzymanie terminu odpowiedzi na wniosek skarżącego. Mec. Zygrzak odpowiedział, iż nie ma jednoznacznej reguły, zazwyczaj 14 dni, jednak termin ten może wydłużyć się do 2 miesięcy. Radna Jach dodała, iż wniosek został złożony w dniu 7 czerwca 2017 r., a ostateczna odpowiedź została udzielona we wrześniu (wcześniej wysyłane było pismo informujące o wydłużeniu terminu odpowiedzi). Mec. Zygrzak odpowiedział, iż jeśli odpowiedź musi zostać uzupełniona to na ten czas zostaje zawieszony termin ostatecznej odpowiedzi. Radna Wąsiewicz zapytała o interpretacje wniosku na niekorzyść pytającego. Mec. Zygrzak poinformował, iż Organ nie ma za zadania domyślania się co autor miał na myśli? Rada w głosowaniu 11 „za”, 4 „przeciw” uznała skargę na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu za bezzasadną.
7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Andrzej Jakubowski przedstawił stanowisko Komisji - uznając skargę za bezzasadną. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – kierownik referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami. Pani Rodkiewicz wyjaśniła, iż Gmina Nadarzyn nie jest właścicielem działki oznaczonej nr ew. 987/2 położonej w obrębie Wolica, gm. Nadarzyn na której mieści się droga zwana „ul. Graniczną”. Z tych względów nie jest możliwe zaliczenie tej drogi do kategorii dróg publicznych. Ponadto po uregulowaniu zapisów w księdze wieczystej Gmina Nadarzyn ponownie podejmie działania zmierzające do nawiązania kontaktu z nowym właścicielem przedmiotowej działki. Rada w głosowaniu 13 „za”, 2 „wstrzymujące” uznała skargę na działalność Wójta Gminy Nadarzyn za bezzasadną.
8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Stara Wieś. /ul. Imbirowa/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – kierownik ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś. /ul. Imbirowa/.
9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Stara Wieś. /ul. Kolibra/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – kierownik ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś. /ul. Kolibra/
10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/90/99 Rady Gminy Nadarzyn z dn. 29.04.1999  r. w sprawie nadania nazw ulicom. /ul. Kanarkowa/ Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – kierownik ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IX/90/99 Rady Gminy Nadarzyn z dn. 29.04.1999  r. w sprawie nadania nazw ulicom. /ul. Kanarkowa/
11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Parole. /ul. Mrokowska/ Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – kierownik ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole. /ul. Mrokowska/
12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany. /ul. Złotego Dębu/ Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – kierownik ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany. /ul. Złotego Dębu/
13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – kierownik ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami. Przewodniczący Komisji  Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji do punktu 23 włącznie porządku XXXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn.
14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – kierownik ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Nadarzyn.
15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Anna Rodkiewicz – kierownik ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krakowiany, gm. Nadarzyn.
16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Kajetany/ Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – inspektor ds. Inwestycji. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Kajetany/
17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Stara Wieś/ Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – inspektor ds. Inwestycji. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Stara Wieś/
18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Krakowiany/ Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – inspektor ds. Inwestycji. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Krakowiany/
19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Nadarzyn/ Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – inspektor ds. Inwestycji. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Nadarzyn/
20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Wolica/ Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – inspektor ds. Inwestycji. Rada w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. /Wolica/
21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy p. Edyta Gawrońska. Wyszedł Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Pietrzak. Rada w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn.
22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/173/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Straży Gminnej w Nadarzynie. Uzasadnienie do uchwały przedstawił Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie p. Adam Piskorz. Rada w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/173/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Straży Gminnej w Nadarzynie.
23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/142/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Nadarzynie i nadania jej regulaminu. Uzasadnienie do uchwały przedstawił Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie p. Adam Piskorz. Rada w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/142/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Nadarzynie i nadania jej regulaminu.
24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. Magdalena Sieczka. Rada w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej p. Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. Magdalena Sieczka, zgłaszając autopoprawkę. Rada w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. wraz z autopoprawką.
26. W wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady – p. Danuta Wacławiak przeczytała pismo od Gminy Mieszkowice z prośbą o wsparcie odbudowy budynku mieszkalnego, którego współwłaścicielami są osoby starsze, a który uległ zniszczeniu wskutek pożaru. Wójt wyjaśnił, iż zazwyczaj w takich sytuacjach dzwoni do wójta/burmistrza gminy i osobiście pyta o oczekiwany sposób pomocy. Z racji tego, iż pismo wpłynęło do gminy tuż przed sesją takiego telefonu nie zdążył wykonać. Sołtys wsi Kajetany p. Beata Stępień – oświadczyła, iż oskarżenie Radnej p. Katarzyny Jach dotyczące odwołania przez p. Stępień kosiarzy z terenu Czarnego Lasu jest nieprawdziwe. Pani Sołtys nie ma takich uprawnień. Radna Jach wyjaśniła, iż informacje takie uzyskała od pracownika spółki PKN. Zobowiązała się do wyjaśnienia tego nieporozumienia. Radna Jach zapytała, o plany budowy nowych domów komunalnych. Wójt odpowiedział, iż chwili obecnej przy inwestycjach priorytetową sprawę odgrywa przystosowanie szkół do pomieszczenia  8 klas. Jednak Wójt dodał, iż ma w planach budowę domu socjalnego przy ul. Błońskiej w Nadarzynie. /wyszedł Radny Kucharski/ Bardzo chciałby aby udało się wybudować dom socjalny przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz matek samotnie wychowujących dzieci. Radna Jach zapytała o utrzymanie chodników w okresie zimowym? Wójt odpowiedział, iż odbyły się spotkania z powiatem, na których gmina zaproponowała utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 190 tys. zł – niestety propozycja nie została przyjęta. Dlatego też ostatecznie, czynności mieszczące się w zadaniach gminy zostaną przez gminę spełnione, a to co jest zadaniem powiatu będzie wykonywane przez powiat.
27. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Justyna Łęcka

 

drukuj (Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-28 15:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51213
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-09 13:15
baner toplayer
Szanowni Państwo, w związku z panującą w kraju epidemią wirusa COVID-19 prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Nadarzyn, a jeśli wizyta jest niezbędna o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z poszczególnymi referatami w celu załatwienia sprawy.