Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXIV Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./
2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad  jest obecnych 15 radnych co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady przy, którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały /lista obecności w załączniku/.
3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXIV Sesji RG. Przewodnicząca Rady na wniosek Komisji Budżetowej zgłosiła usunięcie z porządku XXXIV Sesji Rady Gminy punktu 26. dotyczącego Podjęcia uchwały w sprawie określenia przeznaczenia należności i zobowiązań oraz gospodarki finansowej ZFŚS gimnazjum wyłączonego do liceum ogólnokształcącego. Pani Przewodnicząca zapytała czy radni są za usunięciem ww. punktu z porządku obrad? W głosowaniu 15 „za” Rada jednogłośnie zagłosowała za usunięciem punktu 26. z porządku obrad. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada przystąpiła do głosowania za przyjęciem proponowanego porządku obrad – rada jednogłośnie przyjęła porządek – 15 „za”  XXXIV Sesji RG /w załączeniu do protokołu porządek XXXIV Sesji RG/.
4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXXIII Sesji z dnia 23 sierpnia 2017 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu?  Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXXIII Sesji z dnia 23 sierpnia 2017 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił p. Janusz Grzyb /sprawozdanie w załączeniu/. Radna Wąsiewicz zapytała Wójta Gminy „Co to oznaczy, że czekamy na aglomeracje?” Wójt odpowiedział, iż czekamy na włączenie wsi Gminy Nadarzyn do aglomeracji na podstawie gęstości zaludnienia,  po to by dostała większe dofinasowanie, dla gmin jest ograniczenie 2 mln zł, dla aglomeracji takich ograniczeń nie ma. Radna Wąsiewicz zapytała czy III etap budowy ścieżek rowerowych dotyczy dróg w Starej Wsi? Wójt odpowiedział, iż III etap dotyczy wszystkich dróg Starostwa Powiatowego. Radna Wąsiewicz zapytała o ul. Klasyczną w Starej Wsi Wójt odpowiedział, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się insp. Binienda. Radna Kapitan zapytała o to kto decyduje o nawierzchni ścieżek rowerowych? Wójt odpowiedział, iż każdy etap dotyczący budowy ścieżek rowerowych był oddzielnie omawiany i uzgadniany, w niektórych przypadkach może to być asfalt w innych kostka, a w jeszcze innych droga sztutowa. Wójt dodał aby po szczegółowe informacje Radna Kapitan zgłosiła się do referatu inwestycji. Radna Kapitan zapytała o czas zapoznania mieszkańców z procedurą wymiany pieców? Pani Katarzyna Dombska – kierownik ref. Funduszy Zewnętrznych odpowiedziała, że mieszkańcy mieli czas od lutego 2017 r., czyli od czasu podjęcia uchwały w te sprawie.   Radna Jach zapytała o rezerwy kruszcu? Wójt odpowiedział, że mamy 3 samochody czyli ok. 120 ton. Radny Siwa zapytał o przetarg dotyczący ul. Granicznej? Wójt odpowiedział, że ul. Graniczna będzie wykonywana w ramach projektu „Parkuj i jedź” oraz z funduszy gminy. Rada w głosowaniu 15 „za” jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy.
6. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022”. Uzasadnienie do uchwały przedstawił prezes PKN p. Piotr Kozłowski. Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska p. Krzysztof Burakowski przedstawił pozytywną opinie komisji w tej sprawie. Radna Kapitan zapytała czy pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nadarzynie jest wyznaczony nowy teren? Pan Kozłowski odpowiedział, iż teren oczyszczalni jest wystarczająco duży. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022”. Radny Andrzej Jakubowski opuścił salę. Na Sali obrad pozostało 14-u radnych.
7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn – nr 1. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – insp. ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej p. Eugeniusz Kucharski przedstawił pozytywną opinię komisji do punktu 18 włącznie. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn – nr 1.
8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn – nr 2. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – insp. ds. inwestycji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn – nr 2.
9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,  części nieruchomości stanowiącej  drogę  wewnętrzną, będącej własnością  Gminy Nadarzyn /Kajetany/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – insp. ds. inwestycji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,  części nieruchomości stanowiącej  drogę  wewnętrzną, będącej własnością  Gminy Nadarzyn /Kajetany/.
10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej  drogę  wewnętrzną,  będącej  własnością  Gminy Nadarzyn /Wolica/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – insp. ds. inwestycji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej  drogę  wewnętrzną,  będącej  własnością  Gminy Nadarzyn /Wolica/.
11. Radny A. Jakubowski powrócił na salę obrad – obecnych 15-u radnych.. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej  drogę  wewnętrzną,  będącej  własnością  Gminy Nadarzyn /Stara Wieś/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Marianna Przywoźna – insp. ds. inwestycji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej  drogę  wewnętrzną,  będącej  własnością  Gminy Nadarzyn /Stara Wieś/.
12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nadarzyn gruntów położonych w obrębie Strzeniówka, gmina Nadarzyn /dz. 109/2-4, 115/5, 117/6, 947-949/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu geodezji p. Anna Rodkiewicz. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nadarzyn gruntów położonych w obrębie Strzeniówka, gmina Nadarzyn /dz. 109/2-4, 115/5, 117/6, 947-949/.
13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nadarzyn gruntów położonych w obrębie Strzeniówka, gmina Nadarzyn /dz. 345/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nadarzyn gruntów położonych w obrębie Strzeniówka, gmina Nadarzyn /dz. 345/.
14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu  geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn.
15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie i gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt Gminy Nadarzyn. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie i gm. Nadarzyn.
16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń kancelarii notarialnej, znajdujących się na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy Nadarzyn. Na wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej, została zgłoszona poprawka czasu dzierżawy z 30 na 10 lat. Jednogłośnie Rada przyjęła zgłoszoną poprawkę. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń kancelarii notarialnej, znajdujących się na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy Nadarzyn.
17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Maria Aleksińska – dyrektor GZO. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie.
18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Żaneta Wójtowicz – p.o. kierownika ref. Organizacyjnego. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie. Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Elżbieta Zdzebel przedstawiła pozytywną opinie komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie.
20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.270.2016 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Maria Aleksińska – dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Elżbieta Zdzebel przedstawiła pozytywną opinie komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.270.2016 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Wola Krakowiańska /ul. Jastrzębska/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Elżbieta Zdzebel przedstawiła pozytywną opinie komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Wola Krakowiańska /ul. Jastrzębska/.
22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole /ul. Kuropiecka/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Elżbieta Zdzebel przedstawiła pozytywną opinie komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we Parole /ul. Kuropiecka/.
23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole /ul. Olesińska/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Elżbieta Zdzebel przedstawiła pozytywną opinie komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole /ul. Olesińska/. Wyszedł radny E. Kucharski.
24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Parole /ul. Szeroka/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Elżbieta Zdzebel przedstawiła pozytywną opinie komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole /ul. Szeroka/.
25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nadarzyn instrumentem płatniczym. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Nadarzyn p. Magdalena Sieczka. Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinie komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nadarzyn instrumentem płatniczym.
26. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Nadarzyn p. Magdalena Sieczka, która zgłosiła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinie komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 13 „za”, 1 „wstrzymujący się” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. wraz z autopoprawką.
27. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Skarbnik Gminy Nadarzyn p. Magdalena Sieczka przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetowej - p. Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
28. Przewodnicząca Rady przedstawiła zaproszenie dotyczące obchodów Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc. Radna Wąsiewicz zapytała czy jest możliwość, spotkania się z p. Biniendą. Wójt obiecał, że inspektor Binienda zostanie zaproszony na kolejną sesje RG. Radna Kapitan złożyła pismo dotyczące wprowadzenia ograniczeń czasowych dla osób parkujących na nadarzyńskim rynku. Radni podjęli dyskusję dotyczącą parkowania w tym miejscu. Radna Zdzebel powiedziała, iż temat parkowania na rynku był już niejednokrotnie poruszany zarówno na komisjach problemowych jak i w rozmowach z mieszkańcami i to właśnie mieszkańcy nie godzili się na wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń w tym miejscu. Radny Pietrzak dodał, iż jest praktycznie nieużywany parking na tyłach Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
29. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Justyna Łęcka

 

drukuj (Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-02 14:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50971
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-09 13:15
baner toplayer
Szanowni Państwo, w związku z panującą w kraju epidemią wirusa COVID-19 prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Nadarzyn, a jeśli wizyta jest niezbędna o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z poszczególnymi referatami w celu załatwienia sprawy.