Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXIII Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad  jest obecnych 14 radnych, nieobecny - usprawiedliwiony był radny Krzysztof Burakowski - co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady przy, którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały /lista obecności w załączniku/.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXIII Sesji RG. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Rada przystąpiła do głosowania za przyjęciem proponowanego porządku obrad – rada jednogłośnie przyjęła porządek – 14 „za”  XXXIII Sesji RG /w załączeniu do protokołu porządek XXXIII Sesji RG/.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXXII Sesji z dnia 21 czerwca 2017 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu?  Rada jednogłośnie /14 ”za”/ przyjęła protokół z XXXII Sesji z dnia 21 czerwca 2017 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił p. Janusz Grzyb /sprawozdanie w załączeniu/. Wójt podziękował osobom wspierającym i zbierającym podpisy w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego. Rada w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy.

6.  Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady poinformowała, że skarżący został poinformowany o terminie i miejscu XXXIII Sesji Rady Gminy, na której rozpatrywana będzie skarga. Treść skargi przybliżył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Jakubowski. Następnie poinformował obecnych, iż członkowie Komisji Rewizyjnej po dokładnym przeanalizowaniu materiałów dot. ww. skargi i spotkaniu z p. Iwoną Myśliwy - kierownikiem referatu Realizacji Podatków oraz p. Beatą Wypych-Bilińską uznali skargę za bezzasadną. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn - uznając skargę za bezzasadną.

7. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 108/143 i 109 we wsi Walendów w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra – kierownik ref. Urbanistyki i  Architektury. Radny S. Karolak – Przewodniczący Komisji Planu i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 108/143 i 109 we wsi Walendów w Gminie Nadarzyn.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła inspektor ds. inwestycji p. Marianna Przywoźna. Radny E. Kucharski Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej przedstawił pozytywną opinię komisji do punktów 8-17 włącznie. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Stara Wieś/. Po głosowaniu radna Wąsiewicz przekazała Przewodniczącej Rady pismo informujące o powstającym społecznym komitecie Starej Wsi /załącznik nr 1 do protokołu sesji/.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła inspektor ds. inwestycji p. Marianna Przywoźna. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn /Kajetany/.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia o pow. 37 m2 mieszczącego się na parterze Hali Widowiskowo – Sportowej położonej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu  geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz.  Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia o pow. 37 m2 mieszczącego się na parterze Hali Widowiskowo – Sportowej położonej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu baru szkolnego wraz z zapleczem kuchennym i pomieszczeniami magazynowymi mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu  geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu baru szkolnego wraz z zapleczem kuchennym i pomieszczeniami magazynowymi mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu stołówki szkolnej wraz z pomieszczeniem technologicznym, zapleczem kuchennym i pomieszczeniami magazynowymi mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu  geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz.  Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu stołówki szkolnej wraz z pomieszczeniem technologicznym, zapleczem kuchennym i pomieszczeniami magazynowymi mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w odpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn na rzecz Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz.  Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w odpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn na rzecz Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn – nr 1. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu  geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz.  Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn – nr 1.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn, położonych w obrębie i gm. Nadarzyn – nr 2. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu  geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn, położonych w obrębie i gm. Nadarzyn – nr 2.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu  geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Pani Rodkiewicz poinformowała, że Wójt Gminy Nadarzyn wystąpił do Starosty Pruszkowskiego działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn, oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 88 o pow. 0,99 ha, która jest opisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej Nr WA1P/00123802/7. W chwili obecnej wyżej wymieniony grunt jest wykorzystywany przez mieszkańców gm. Nadarzyn jako boisko do piłki nożnej oraz miejsce spotkań lokalnej społeczności. Gmina Nadarzyn po uzyskaniu tytułu własności do wyżej wymienionej działki zamierza niezwłocznie przenieść na nią plac zabaw wraz z miejscem wypoczynku oraz siłownię zewnętrzną, które aktualnie mieszczą się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 42/5 dzierżawionej przez Gminę od osoby fizycznej. Ponadto nabycie w/w nieruchomości umożliwi w przyszłości Gminie Nadarzyn zrealizowanie planowanych inwestycji celu publicznego. Pani Rodkiewicz zwróciła uwagę, że od wielu lat podejmowano próby uregulowania stanu prawnego tych nieruchomości. Od 2003 roku podejmowano wielokrotnie próby ustalenia Wspólnoty Gruntowej, czynił to nieżyjący już sołtys Bajerski, czyniła to obecna Rada Sołecka. Wszystkie te próby zakończyły się fiaskiem. W związku z powyższym Urząd Gminy podjął działania w celu uregulowania stanu prawnego w/w nieruchomości m.in. zlecił uprawnionemu geodecie wykonanie analizy stanu prawnego. W wyniku tej analizy stwierdzono, że dla przedmiotowych nieruchomości nie odnaleziono żadnych dokumentów świadczących o stanie prawnym omówionych nieruchomości. Jedyne zapisy znajdowały się w Rejestrach Gruntów, które nie określają stanu prawnego. Na podstawie w/w analizy Pan Wójt, pani mecenas oraz pracownicy Referatu Geodezji Urzędu Gminy Nadarzyn doszli do wniosku, że nieruchomości te spełniają przesłanki do uznania ich za mienie gromadzkie na mocy ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Powinno się to odbyć na podstawie decyzji. Oficjalne wnioski w tej sprawie zostały skierowane do Starosty już w 2015 r. Niestety pomimo dwukrotnie składanych przez Wójta wniosków o uznanie przedmiotowych nieruchomości za mienie gromadzkie Starosta nie wydał decyzji w tej sprawie, nawet odmownej. Wydanie decyzji odmownej otworzyłoby Gminie możliwość złożenia odwołania i sprawa została by rozstrzygnięta przez wyższą instancję. Wówczas okazałoby się kto ma rację. Zamiast tego Pracownicy Starostwa uznali, że nieruchomości te można uregulować na podstawie Kodeksu Napoleona. Żeby to było możliwe Wójt wydał zaświadczenie z którego wynikało, że nie odnaleziono żadnego dokumentu z którego wynikałoby prawo własności przedmiotowych nieruchomości na 31 grudnia 1946 r. Na tej podstawie Starostwo złożyło do Sądu wniosek o założenie Księgi Wieczystej, który został załatwiony pozytywnie. W związku w powyższym właścicielem nieruchomości w obecnej chwili jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Pruszkowskiego. Gmina natomiast złożyła wniosek o nieodpłatne przekazanie na jej rzecz w/w gruntu. Pani Rodkiewicz poinformowała, ze działania Urzędu Gminy w tej sprawie odbywały się w porozumieniu z Radą Sołecką w Starej Wsi.  Od początku jej pracy w Urzędzie Gminy robiła wszystko, żeby sprawa została skutecznie załatwiona. Stwierdziła, że jest jej przykro, że po zrobieniu milowego kroku w tej sprawie przedstawiono tę sprawę jako sukces Sołtysa i Radnego Powiatu. Pominięto starania obecnego Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy, pracowników Starostwa Powiatowego? Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Wola Krakowiańska /ul. Luksusowa/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu  geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Radna E. Zdzebel Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Wola Krakowiańska /ul. Luksusowa/.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Wola Krakowiańska /ul. Przytulna/.  Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu  geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Radna E. Zdzebel Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi  Wola Krakowiańska /ul. Przytulna/.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole /Al. Wiśni/. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła kierownik referatu  geodezji i gospodarki nieruchomościami p. Anna Rodkiewicz. Radna E. Zdzebel Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole /Al. Wiśni/.

21.Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Katarzyna Dombska – kierownik ref. ds. funduszy zewnętrznych. Radny Jacek Żukowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada Gminy Nadarzyn w głosowaniu 14 „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Skarbnik Gminy Nadarzyn p. Magdalena Sieczka przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetowej -  p. Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Radna Jach zapytała gdzie konkretnie będzie znajdowała się siłownia we Wsi Walendów. Wójt odpowiedział, iż siłownia będzie umieszczona na działce gminnej położonej wzdłuż rzeki Utraty.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Skarbnik Gminy Nadarzyn p. Magdalena Sieczka przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetowej - p. Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

24. W wolnych wnioskach Wójt Gminy Nadarzyn zaprosił wszystkich na Dożynki Gminne 2017 w pierwsza niedzielę września. Zwrócił uwagę na zmianę organizacji ruchu w tym dniu i poinformował, że przepustki można odebrać w referacie Promocji. Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z apelami Powiatu Chojnickiego oraz Gminy Brusy dotyczącymi pomocy finansowej i rzeczowej na usuwanie skutków nawałnicy, która dotknęła mieszkańców w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy poinformował, że skontaktował się z burmistrzem gminy Brusy i poprosił o wykaz najpotrzebniejszych rzeczy, asortymentu dla poszkodowanych. Zaproponował, aby w dniu Dożynek Gminnych wspólnie zorganizować zbiórkę: UG, parafie oraz harcerze. Wójt poprosił radnych, sołtysów oraz mieszkańców naszej gminy o wsparcie ww. akcji. Radna Kapitan zwróciła uwagę na poprawki ul. Plantowej. Wójt poinformował, że inwestycja jest jeszcze nieskończona, najpierw trzeba odprowadzić wodę z działek, a następnie poprawić niedociągnięcia. Wójt dodał także, iż radny T. Siwa czuwa nad ww. inwestycją. Wójt poprosił p. Kapitan aby zainterweniowała w powiecie o dokonanie odwodnienia ul. Pruszkowskiej i wówczas odprowadzi się wodę z ul. Narcyzowej. Radna Jach zapytała czy przy wykonaniu ścieżek rowerowych planuje się nowe oznakowanie. Wójt odpowiedział, że organizacja ruchu drogowego jest jednym z elementów ścieżek rowerowych. Radna Jach zapytała czy gmina planuje budowę nowych domów komunalnych. Wójt odpowiedział, że obecnie zaplanowana jest adaptacja budynku przy ul. Wierzbowej w Nadarzynie. Radna Jach zapytała czy wszystkie mieszkania komunalne są przyznawane zgodnie z prawem. Wójt poinformował, że przyznawaniem mieszkań zajmuje się komisja wybrana przez radę. Radny Siwa poinformował  o przebiegu spotkania sołtysów w sprawie budowy ścieżek rowerowych w tym przebudowy ul. Plantowej. Radny Siwa w odniesieniu do debaty dot. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Nadarzyn, zapytał o środki finansowe jakie gmina przeznaczyła na działalność policji. Wójt odpowiedział, że przekazano dofinansowanie do zakupu nowego samochodu oraz na zabezpieczenie służb ponadnormatywnych. Następnie wystąpiła pani Wiesława Radziwon ze stowarzyszenia FILOS, fundacji zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i środowisku. Pani Radziwon rozdała materiały informacyjne dla sołtysów, do rozwieszenia w sołectwach. Ponadto radni zadecydowali o umieszczeniu ww. informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
25. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

Protokołowały: Teresa Czerniawska, Justyna Łęcka

drukuj (Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-09 14:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-09 14:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89869
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-09 13:15