Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nadarzyn.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.nadarzyn.pl

Treść strony

Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn

Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r.

1. Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn p. Danuta Wacławiak dokonała powitania zebranych na sali obrad radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia XXXI Sesji zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./.

2. Na podstawie listy obecności przewodnicząca RG poinformowała, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych co stanowi quorum wobec ustawowego składu rady przy, którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

3. Przewodnicząca RG przypomniała zaproponowany porządek obrad w zawiadomieniu o zwołaniu XXXI Sesji RG. Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad /w załączeniu do protokołu porządek XXXI Sesji RG/. Radna Katarzyna Jach w imieniu Klubu Radnych „Zielona Gmina” zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch apeli. Rada w głosowaniu 4 „za”, 11 „przeciw” nie przyjęła wniosku radnej Jach. Rada w głosowaniu 14 „za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła zaproponowany porządek sesji.

4. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radni nie wnieśli na piśmie uwag do protokołu z XXX Sesji z dnia 27 marca 2017 r. Zapytała, czy Rada jest za przyjęciem protokołu? Rada jednogłośnie /15 ”za”/ przyjęła protokół z XXX Sesji z dnia 27 marca 2017 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami Rady Gminy przedstawił p. Janusz Grzyb /w załączeniu sprawozdanie/. Wójt podziękował osobom zaangażowanym w poparcie inicjatywy utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie. Odbyła się rekrutacja uczniów, w której zgłosiło się ponad 70 kandydatów. Radna Zdzebel zapytała czy będzie wyburzony budynek komunalny przy Placu Poniatowskiego. Wójt odpowiedział, iż po uregulowaniu stanu prawnego tej nieruchomości odbędzie się rozpoznanie i wtedy zapadnie decyzja czy budynek zostanie zburzony. Sprawozdanie wójta zostało przyjęte jednogłośnie.

6. Sprawozdanie z 4 letniej działalności Rady Społecznej przedstawił Wójt Gminy Nadarzyn /w załączeniu sprawozdanie/. Rada jednogłośnie 15 „za” przyjęła powyższe sprawozdanie.

7. Sprawozdanie z działalności SPG ZOZ przedstawił dyrektor p. Adam Chustecki. Sprawozdanie przedstawiono w formie multimedialnej. Przewodnicząca Rady zapytała czy karetka pogotowia z SPG ZOZ jest wynajmowana przez inne placówki. Dyrektor odpowiedział, że karetka służy głównie do przewozu osób a nie udzielania pierwszej pomocy i jak jest wolna to również jest wypożyczana. Przewodnicząca Rady zapytała czy przy badaniach profilaktycznych w ramach „Tygodnia Zdrowia” zatrudnieni pracownicy SPG ZOZ są dodatkowo wynagradzani? Pan dyrektor odpowiedział, że są oni doceniani i odpowiednio wynagradzani. Radna Kapitan zapytała czy w SPG ZOZ w Nadarzynie będzie ograniczenie pacjentów. A. Chustecki odpowiedział, że na razie nowi pacjenci są dopisywani. Dyrektor dodatkowo poinformował, że w ośrodku zdrowia są zatrudnieni dobrzy, wyspecjalizowani lekarze. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej - Radna E. Zdzebel przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” przyjęła powyższe sprawozdanie.

8. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawiła księgowa SPG ZOZ. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej - Radna E. Zdzebel przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

9. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn na rok 2016”. Uzasadnienie przedstawiła p. Grażyna Witkowska - kierownik GOPS. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej - Radna E. Zdzebel przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn na rok 2016”.

10. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41. Uzasadnienie przedstawiła p. Maria Aleksińska - dyrektor GZO. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej - Radna E. Zdzebel przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41.

11. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn znajdujących się pod administracją Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie. Uzasadnienie przedstawił p. Dariusz Zwoliński - dyrektor GOS w Nadarzynie. Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu p. Jan Perzyna przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn znajdujących się pod administracją Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie.

12. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany /ul. Mineralna/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej - Radna E. Zdzebel przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany /ul. Mineralna/.

13. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole /ul. Kosowska/. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej - Radna E. Zdzebel przedstawiła pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole /ul. Kosowska/.

14. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej p. Eugeniusz Kucharski przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn.

15. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem pałacu i oficyny w zespole pałacowo - parkowym w Młochowie. Uzasadnienie przedstawił Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej p. Eugeniusz Kucharski przedstawił pozytywną opinię komisji. W głosowaniu 13 „za”, 2 „wstrzymujące” radni Gminy Nadarzyn przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem pałacu i oficyny w zespole pałacowo - parkowym w Młochowie.

16. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. Uzasadnienie przedstawiła p. Marianna Przywoźna - inspektor ds. inwestycji. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej p. Eugeniusz Kucharski przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy.

17. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 148/1, 148/2, 149/1, 149/2 i 150 we wsi Parole w Gminie Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik referatu Urbanistyki i Architektury. Pozytywną opinię komisji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przedstawił zastępca przewodniczącego komisji radny A. Jakubowski. Radni w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 148/1, 148/2, 149/1, 149/2 i 150 we wsi Parole w Gminie Nadarzyn. Na salę wrócił radny S. Karolak.

18. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn rejon ulic: Daniewice, Przemysłowa i Kawalerska. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik referatu Urbanistyki i  Architektury. Przewodniczący Komisji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn rejon ulic: Daniewice, Przemysłowa i Kawalerska.

19. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 385/4 położonej w miejscowości Rusiec w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik referatu Urbanistyki i Architektury. Przewodniczący Komisji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 385/4 położonej w miejscowości Rusiec w gm. Nadarzyn.

20. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 250/1 położonej w Starej Wsi w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik referatu Urbanistyki i Architektury. Przewodniczący Komisji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działce o nr ew. 250/1 położonej w Starej Wsi w gm. Nadarzyn.

21. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działkach o nr ew. 602 i 603/2 położonych w Strzeniówce w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik referatu Urbanistyki i Architektury. Przewodniczący Komisji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji. Radni w głosowaniu 11 „za”, 2 „wstrzymujące”, 2 „przeciw” podjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działkach o nr ew. 602 i 603/2 położonych w Strzeniówce w gm. Nadarzyn.

22. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działkach o nr ew. 117/2 i 117/3  położonych w Wolicy w gm. Nadarzyn. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Stanisława Bandyra - kierownik referatu Urbanistyki i Architektury. Przewodniczący Komisji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy p. Sylwester Karolak przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na działkach  o nr ew. 117/2 i 117/3  położonych w Wolicy w gm. Nadarzyn.

23. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn”. Uzasadnienie przedstawiła p. Katarzyna Dombska kierownik referatu ds. Funduszy Zewnętrznych. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej radny Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn”.

24. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Nadarzyn p. Magdalena Sieczka i zgłosiła autopoprawkę. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej radny Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

25. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła p. Magdalena Sieczka - skarbnik Gminy Nadarzyn. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Budżetowej radny Jacek Żukowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Rada jednogłośnie 15 „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

26. W wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady - p. Danuta Wacławiak przedstawiła pismo w sprawie poparcia Szpitala Kolejowego w Pruszkowie /pismo w załączeniu/. Radni w głosowaniu 15 „za” udzielili poparcia dla Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie w staraniach o uzyskanie pozytywnej opinii Ministra Zdrowia w celu zakwalifikowania Szpitala Kolejowego do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia czyli tzw. sieci szpitali. Następnie apel Klubu Radnych Gminy Nadarzyn dotyczący Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn skierowany do Wójta Gminy przedstawiła radna Jach. Kolejny apel Klubu Radnych Gminy Nadarzyn dotyczący wystaw patriotycznych, również skierowany do Wójta Gminy wygłosiła radna Kapitan. Radna Kapitan zapytała o cel przekształcenia lokali socjalnych w lokale mieszkaniowe (komunalne) przy ul. Brzozowej w Walendowie. Wójt Gminy Nadarzyn wyjaśnił, iż gmina chce ujednolicić czynsz - jedna kwota dla wszystkich lokali na terenie gminy. Radna Jach zapytała o możliwość wykupienia tych lokali? Wójt odpowiedział, aby było to możliwe potrzebne jest podjęcie odpowiedniej uchwały - czego nie planuje w najbliższym czasie. Radna Jach zapytała czy lokale są przypisane dożywotnio? Wójt Grzyb odpowiedział, że nie. Wójt poinformował, że w lipcu br. planowany jest urlop. Wójt Grzyb poinformował radnych, iż na początku czerwca odbędą się łączone komisje problemowe dotyczące organizacji gminnych dożynek.

27. Przewodnicząca RG podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn.

Protokołowała: Teresa Czerniawska

Przewodniczyła: Danuta Wacławiak

drukuj (Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Nadarzyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Michał Wilczak
  data publikacji: 2017-06-29 15:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51211
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-09 13:15
baner toplayer
Szanowni Państwo, w związku z panującą w kraju epidemią wirusa COVID-19 prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Nadarzyn, a jeśli wizyta jest niezbędna o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z poszczególnymi referatami w celu załatwienia sprawy.